นโยบายองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

กิจกรรม

img

ประกวดออกแบบโลโก้ หรือ สัญลักษณ์

ความหมาย : กรอบสี่เหลี่ยมสีม่วงและ Logo สื่อถึงบริษัทกลางฯ โดยนำแท็กซ์ของทศวรรษฯไปไว้ที่ตัว R เพื่อสื่อถึงความรับผิดชอบ
ทางถนนในกรอบความหมายของ R=Road หรือ Responsibility

more

img

ประกวดแต่งคำขวัญ(ม๊อตโต)

"บริษัทกลางฯสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัย ให้พนักงานมีวินัยจราจร"
ผอ.ธารินี

more

img

ร่วมออกกฏบัตร

พนักงาน บริษัทได้ร่วม ออก กฎบัตรว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน และ งดเหล้าเข้าพรรษา

more