"อุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ ชนกับ รถยนต์บรรทุกพ่วง เสียชีวิต 2 ราย " อ.กระนวน จ.ขอนแก่น (เหตุเกิดวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 21.15 น.) เมื่อวันที่ 02/07/2563 เวลา 13:26

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุรายใหญ่


**********************************

เลขที่รับแจ้ง 63/004/0005067 , 63/001/0015003
แหล่งข่าว เครือข่ายแจ้งข่าวอุบัติเหตุศูนย์วิทยุนิรภัย
วันรับแจ้ง วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 06.00น.
วันเกิดเหตุ วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 02.15น.
จุดเกิดเหตุ ถนนทล.2039 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
สภาพถนนที่เกิดเหตุ ถนนทางตรง สวนทาง ไป 1 กลับ 1
สภาพอากาศ ปกติ
เขตสอบสวน สถานีตำรวจภูธรกระนวน เบอร์โทรศัพท์ 0-4325-1346
ลักษณะเหตุ รถจักรยานยนต์ ชนกับ รถยนต์บรรทุกพ่วง เสียชีวิต 2 ราย
ภาพประกอบ โดยหน่วยกู้ชีพกระนวนการกุศล
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ

1.รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ- รุ่น - สี - ทะเบียน XXX-XXXX กาฬสินธุ์
(ผู้ขับขี่ ชื่อ - นามสกุล - อายุ - ปี )
2.รถยนต์บรรทุก (หัวลาก) ยี่ห้อ ฮีโน่ รุ่น - สีขาว ทะเบียน XX-XXXX สุรินทร์
(ผู้ขับขี่ ชื่อ - นามสกุล - อายุ - ปี )
รถยนต์บรรทุก (หางพ่วง) ยี่ห้อ - รุ่น - สีขาว ทะเบียน XX-XXXX สุรินทร์

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต เพศ ชาย 2 ราย


พฤติกรรมเสี่ยงเบื้องต้น (อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)
การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยทราบดังนี้

คันที่ 1.ทะเบียน XXX-XXXX กาฬสินธุ์ ตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับ “ไม่พบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับ ขณะรายงานนำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ”
คันที่ 2.ทะเบียน XX-XXXX สุรินทร์ ตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับ และ ตรวจสอบประกันภัยภาคสมัครใจ “ไม่พบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับ และ ประกันภัยภาคสมัครใจ ขณะรายงานนำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ”
ทะเบียน XX-XXXX สุรินทร์ ตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับ และ ตรวจสอบประกันภัยภาคสมัครใจ “ไม่พบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับ และ ประกันภัยภาคสมัครใจ ขณะรายงานนำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ”

หน่วยงานที่เกี่ยวของ
- สถานีตำรวจภูธรกระนวน (โทรศัพท์ 0-4325-1346)
- ศูนย์วิทยุนิรภัยและชุดเวร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายด่วน 1784)
- ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องและรายงานการเกิดอุบัติเหตุกับผู้จัดการบริษัทกลางฯ จังหวัดขอนแก่น, กลุ่มธุรกิจประกันภัย IOC , ส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป


ว่าที่ร.ท.อภิรัฐ จารุครุฑ
(บันทึก-ตรวจสอบประสานงานติดตามการช่วยเหลือเยียวยา)
เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
หมายเหตุ : “รายงานอุบัติเหตุจราจรนี้เป็นข้อมูลเพื่อนำไป เยียวยาผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน”


...................................................................................................................................................................................
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ และประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
Call Center 1791 โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 0-2396-0293-4 หรือ www.rvp.co.th, www.thairsc.com