อุบัติเหตุ "รถยนต์กระบะ ชนกับ รถบรรทุกพ่วง เสียชีวิต 2 ราย " อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (เหตุเกิดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 18.00 น.) เมื่อวันที่ 02/07/2563 เวลา 08:11

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุรายใหญ่
******************
เลขที่รับแจ้ง 63/001/0014984 แหล่งข่าว ไทยรัฐ
วันรับแจ้ง วัน พฤหัสบดี ที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 07.40 น.
วันเกิดเหตุ วัน พุธ ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 18.00 น.
จุดเกิดเหตุ หลวงแผ่นดินสาย 210 หนองบัวลำภู-อุดรธานี หน้าตลาดชุมชนบ้านห้วยเดื่อ
ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
สภาพถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง สภาพอากาศ ปกติ
เขตสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู เบอร์โทรศัพท์ 0-4231-1054
ลักษณะเหตุ รถยนต์กระบะ ชนกับ รถบรรทุกพ่วง
ภาพประกอบ ไทยรัฐ
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 คัน คือ
1.รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ฟอร์ด รุ่น - สีน้ำเงิน ทะเบียน **-**** หนองบัวลำภู
2.รถบรรทุก ยี่ห้อ ฮีโน่ รุ่น - สี- หัว ทะเบียน **-**** พิจิตร
ท้าย ทะเบียน **-**** พิจิตร

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (ชาย 1 ราย หญิง 1 ราย)
พฤติกรรมเสี่ยงเบื้องต้น (อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยทราบดังนี้

คันที่ 1.ทะเบียน **-**** หนองบัวลำภู พบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ mcmi5832410 เริ่ม 17/02/2563 - 17/02/2564 “ตรวจสอบไม่พบประกันภัยภาคสมัครใจ”
คันที่ 2.หัว ทะเบียน **-**** พิจิตร “ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบข้อมูลการประกันภัย”
คันที่ 3.หัว ทะเบียน **-**** พิจิตร “ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบข้อมูลการประกันภัย”
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู (โทรศัพท์ 0-4231-1054)
- บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (โทรศัพท์ 1726 )
- ศูนย์วิทยุนิรภัยและชุดเวร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายด่วน 1784)
- ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องและรายงานการเกิดอุบัติเหตุกับผู้จัดการบริษัทกลางฯ จังหวัดหนองบัวลำภู, กลุ่มธุรกิจประกันภัย IOC , ส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป


นายสิทธิโชค พรมสุวรรณ
(บันทึกรายงาน/ประสานงานติดตามช่วยเหลือเยียวยา)
เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
หมายเหตุ : “รายงานอุบัติเหตุจราจรนี้เป็นข้อมูลเพื่อนำไป เยียวยาผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน”
..........................................................................................................................................................................................................
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ และประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
Call Center 1791 โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 0-2396-0293-4 หรือ www.rvp.co.th, www.thairsc.com