อุบัติเหตุ "รถยนต์กระบะชนกับรถยนต์เก๋ง เสียชีวิต 2 ราย " ที่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด (เหตุเกิด วันที่ 29/06/2563 เวลาประมาณ 13.00น.) เมื่อวันที่ 29/06/2563 เวลา 16:59

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุรายใหญ่

........................................................................................................................................................................................................
เลขที่รับแจ้ง E-Accident : 63/003/0112103 แหล่งข่าว : EMS. โรงพยาบาลหนองพอก
วันรับแจ้ง วัน จันทร์ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 16.00 น.
วันเกิดเหตุ วัน จันทร์ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 13.00 น.
จุดเกิดเหตุ ถนนหนองพอก-โพนทอง ปากทางบ้านหนองผักแว่น ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
สภาพถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง สภาพอากาศ ปกติ
เขตสอบสวน สถานีตำรวจภูธรหนองพอก เบอร์โทรศัพท์ 0-4357-9139
ลักษณะเหตุ อุบัติเหตุรถยนต์กระบะชนกับรถยนต์เก๋ง
ภาพประกอบ EMS. โรงพยาบาลหนองพอก


ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ
1.รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ นิสสัน รุ่น - สี บรอนซ์-เงิน ทะเบียน xx-xxxx ร้อยเอ็ด
2.รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ นิสสัน รุ่น - สี ทอง ทะเบียน xx-xxxx ร้อยเอ็ด

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (ชาย 1 ,หญิง 1)

พฤติกรรมเสี่ยงเบื้องต้น (อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้

คันที่ 1. ทะเบียน xx-xxxx ร้อยเอ็ด ตรวจสอบไม่พบข้อมูลประกันภัยภาคบังคับ(พ.ร.บ.) ขณะรายงาน / นำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ

คันที่ 2. ทะเบียน xx-xxxx ร้อยเอ็ด มีประกันภัยภาคบังคับ(พ.ร.บ.) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ 11001-899-192111063 วันคุ้มครอง 11/07/2562 - 11/07/2563 และตรวจสอบไม่พบประกันภัยภาคสมัครใจ
ประสาน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) แจ้งข้อมูลการเกิดเหตุทราบ เพื่อดำเนินการให้การช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สถานีตำรวจภูธรหนองพอก (เบอร์โทรศัพท์ 0-4357-9139)
- บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เบอร์โทรศัพท์ 1736)
- ศูนย์วิทยุนิรภัยและชุดเวร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายด่วน 1784)
- ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องด้านข้อมูลและรายงานการเกิดอุบัติเหตุกับ ผู้จัดการบริษัท กลางฯ สาขาร้อยเอ็ด ,กลุ่มธุรกิจประกันภัย IOC , ส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป

จ.ส.อ.ธีรภัทร พรมนำ (บันทึกรายงาน)
นาย พิพัฒน์ เนตรสน (ติดตามประสานการช่วยเหลือ)
เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784


หมายเหตุ : “รายงานอุบัติเหตุจราจรนี้เป็นข้อมูลเพื่อนำไป เยียวยาผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน”...........................................................................................................................................................................................................
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ และประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
Call Center 1791 โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 0-2396-0293-4 หรือ www.rvp.co.th, www.thairsc.com