อุบัติเหตุ "รถพ่วงเสียหลักตกร่องกลางถนน เสียชีวิต 2 ราย " อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี (เหตุเกิด วันที่ 28/06/2563 เวลาประมาณ 05.30 น.) เมื่อวันที่ 28/06/2563 เวลา 12:52

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุรายใหญ่
........................................................................................................................................................................................................
เลขที่รับแจ้ง 63/001/0014565 แหล่งข่าว เครือข่ายกลุ่มไลน์ห้องวิทยุศูนย์นิรภัย
วันรับแจ้ง วัน อาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 12.10 น.
วันเกิดเหตุ วัน อาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 05.30 น.
จุดเกิดเหตุ ม.9 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
สภาพถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง สภาพอากาศ ปกติ
เขตสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบ้านนาเดิม เบอร์โทรศัพท์ 0-7735-9113
ลักษณะเหตุ รถพ่วงเสียหลักตกร่องกลางถนน
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน คือ
1.รถบรรทุกพ่วง ยี่ห้อ - รุ่น - สี ขาว ทะเบียน xx-xxxx ภูเก็ต
ตัวพ่วง ทะเบียน xx-xxxx ภูเก็ต

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (ชาย)

พฤติกรรมเสี่ยงเบื้องต้น (อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยทราบดังนี้

คันที่ 1.รถทะเบียน xx-xxxx ภูเก็ต เบื้องต้นไม่พบข้อมูลประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ตัวพ่วง ทะเบียน xx-xxxx ภูเก็ต เบื้องต้นไม่พบข้อมูลประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สถานีตำรวจภูธรบ้านนาเดิม (โทรศัพท์ 0-7735-9113)
- ศูนย์วิทยุนิรภัยและชุดเวร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายด่วน 1784)
- ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องและรายงานการเกิดอุบัติเหตุ กับผู้จัดการบริษัทกลางฯสาขาสุราษฎร์ธานี, กลุ่มธุรกิจประกันภัย IOC , ส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป

นาย สิทธิชัย วิวัฒน์ศุภร (บันทึกรายงาน)
นาย เกียรติชัย อัมพรทิวาทิพย์ ( ประสานงานติดตามช่วยเหลือเยียวยา )
เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784


หมายเหตุ : “รายงานอุบัติเหตุจราจรนี้เป็นข้อมูลเพื่อนำไป เยียวยาผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน”...........................................................................................................................................................................................................
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ และประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
Call Center 1791 โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 0-2396-0293-4 หรือ www.rvp.co.th, www.thairsc.com