อุบัติเหตุ “รถจักรยานยนต์ ชนกับ รถบรรทุก เสียชีวิต 2 ราย” ที่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี (เหตุเกิดวันที่ 27/06/2563 เวลาประมาณ 17.30 น.) เมื่อวันที่ 27/06/2563 เวลา 21:13

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุรายใหญ่
........................................................................................................................................................................................................
เลขที่รับแจ้ง E-Accident 63/001/0014521
แหล่งข่าว เครือข่ายกลุ่มไลน์ห้อง 61 ห้องรวมข่าว (26)
วันรับแจ้ง วัน เสาร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 18.30 น.
วันเกิดเหตุ วัน เสาร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 17.30 น.
จุดเกิดเหตุ ถ.เลียบคลองชัยนาท-ป่าสัก ม.4 ช่วงหลังโรงพยาบาลบ้านหมอ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
สภาพถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง แบบ 2 ช่องจราจร วิ่งสวนทาง ฝั่งละ 1 เลน
สภาพอากาศ ปกติ
เขตสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล บ้านหมอ เบอร์โทรศัพท์ 0-3620-1051
ลักษณะเหตุ รถจักรยานยนต์ ชนกับ รถบรรทุก
ภาพประกอบ เครือข่ายกลุ่มไลน์ห้อง 61 ห้องรวมข่าว (26) , มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง จุดหนองโคน

ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ

1. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ - รุ่น - สี ขาว ทะเบียน xxx-xxxx ลพบุรี
2. รถบรรทุก(เทเลอร์พ่วง) ยี่ห้อ ฮีโน่ รุ่น - สี ขาว ทะเบียน(หัวรถลากจูง) xx-xxxx สิงห์บุรี
ทะเบียน(รถพ่วง) xx-xxxx สิงห์บุรี

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (เพศชาย 1 , เพศหญิง 1) นำส่งโรงพยาบาล บ้านหมอ

พฤติกรรมเสี่ยงเบื้องต้น (อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยทราบดังนี้

คันที่ 1.รถทะเบียน xxx-xxxx ลพบุรี “ตรวจสอบไม่พบข้อมูลประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ขณะรายงาน / นำเรียนผู้บริหารมาเพื่อทราบ”
คันที่ 2.รถบรรทุก (เทเลอร์พ่วง)
ทะเบียน(หัวรถลากจูง) xx-xxxx สิงห์บุรี มีประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 62213/กธ/2059665 ระยะเวลาคุ้มครอง 31/03/2563 - 31/03/2564 และมีประกันภาคสมัครใจประเภท 1 กรมธรรม์เลขที่ 62213/กธ/E12131-10 ระยะเวลา คุ้มครอง 08/09/2562 - 08/09/2563

ทะเบียน(รถพ่วง) xx-xxxx สิงห์บุรี มีประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 08592-63213/กธ/2059666 ระยะเวลาคุ้มครอง 31/03/2563 - 31/03/2564 และมีประกันภาคสมัครใจ ประเภท 3 กรมธรรม์เลขที่ 1084263213/กธ/E06147-30 ระยะเวลา คุ้มครอง 27/05/2563 – 27/05/2564

ประสาน แจ้งข้อมูลการเกิดเหตุ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบ เพื่อดำเนินการให้การช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สถานีตำรวจนครบาล บ้านหมอ (โทรศัพท์ 0-3620-1051)
- บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (โทรศัพท์ 1557)
- ศูนย์วิทยุนิรภัยและชุดเวร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายด่วน 1784)
- ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องและรายงานการเกิดอุบัติเหตุกับผู้จัดการบริษัทกลางฯ สาขาสระบุรี, กลุ่มธุรกิจประกันภัย IOC , ส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป


นายทักษกร สงขาว (บันทึกรายงาน/ประสานงานติดตามช่วยเหลือเยียวยา)
เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784

หมายเหตุ : “รายงานอุบัติเหตุจราจรนี้เป็นข้อมูลเพื่อนำไป เยียวยาผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน”
...........................................................................................................................................................................................................
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ และประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
Call Center 1791 โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 0-2396-0293-4 หรือ www.rvp.co.th, www.thairsc.com