อุบัติเหตุ " รถตู้ตกร่องถนน เสียชีวิต 1 ราย เจ็บ 7 คน " อ. เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เหตุเกิด วันที่ 27/06/2563 เวลาประมาณ 15.00 น.) เมื่อวันที่ 27/06/2563 เวลา 18:21

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุรายใหญ่
........................................................................................................................................................................................................
เลขที่รับแจ้ง 63/001/0014511 แหล่งข่าว เครือข่ายกลุ่มไลน์ห้องวิทยุศูนย์นิรภัย
วันรับแจ้ง วัน เสาร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 17.40 น.
วันเกิดเหตุ วัน เสาร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 15.00 น.
จุดเกิดเหตุ หน้า โรงเรียน เทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ ถ.เพชรเกษม ต.คลองวาฬ อ. เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
สภาพถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง สภาพอากาศ ปกติ
เขตสอบสวน สถานีตำรวจภูธรคลองวาฬ เบอร์โทรศัพท์ 0-3266-1470
ลักษณะเหตุ รถตู้ตกร่องถนน
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน คือ

1.รถยนต์ตู้ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น คอมมิวเตอร์ สี บรอนซ์เงิน ทะเบียน xx-xxxx สุราษฎร์ธานี

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 7 คน นำส่งโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

พฤติกรรมเสี่ยงเบื้องต้น (อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยทราบดังนี้


คันที่ 1.รถทะเบียน xx-xxxx สฎ พบข้อมูลประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)กรมธรรม์ 11001-899-192470465 เริ่ม 26/07/2019 - 26/07/2020 “ตรวจสอบไม่พบประกันภัยภาคสมัครใจ”

ประสาน แจ้งข้อมูล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบเพื่อดำเนินการให้การช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สถานีตำรวจภูธรคลองวาฬ (โทรศัพท์ 0-3266-1470)
- โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ (โทรศัพท์ 0-3260-1060)
- บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (โทรศัพท์ 1736 )
- ศูนย์วิทยุนิรภัยและชุดเวร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายด่วน 1784)
- ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องและรายงานการเกิดอุบัติเหตุ กับผู้จัดการบริษัทกลางฯสาขาประจวบคีรีขันธ์, กลุ่มธุรกิจประกันภัย IOC , ส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป


นาย สิทธิชัย วิวัฒน์ศุภร (บันทึกรายงาน/ประสานงานติดตามช่วยเหลือเยียวยา)
นาย ทักษกร สงขาว (ตรวจทาน)
เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784

หมายเหตุ : “รายงานอุบัติเหตุจราจรนี้เป็นข้อมูลเพื่อนำไป เยียวยาผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน”

...........................................................................................................................................................................................................
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ และประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
Call Center 1791 โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 0-2396-0293-4 หรือ www.rvp.co.th, www.thairsc.com