อุบัติเหตุ "รถยนต์กระบะตกข้างทาง เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 4 คน " อ.สังขะ จ.สุรินทร์ (เหตุเกิดวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลาประมาณ 11.48 น.) เมื่อวันที่ 26/06/2563 เวลา 17:22

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุรายใหญ่
*********************
เลขที่รับแจ้ง 63/001/0014413 แหล่งข่าว เครือข่ายกลุ่มไลน์ห้องวิทยุศูนย์นิรภัย
วันรับแจ้ง วัน ศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 16.30 น.
วันเกิดเหตุ วัน ศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 11.48 น.
จุดเกิดเหตุ บริเวณทางโค้งบ้านดาร์ ถนนเส้นตาตุม-โคกไทร ตำบลตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
สภาพถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง สภาพอากาศ ปกติ
เขตสอบสวน สถานีตำรวจภูธรตำบลดม เบอร์โทรศัพท์ 0-4455-8705
ลักษณะเหตุ รถกระบะตกข้างทาง
ภาพประกอบ มูลนิธิเจ้าพ่อตาดานสังขะ
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน คือ

1.รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ NISSAN รุ่น - สี น้ำเงิน ทะเบียน **-**** สุรินทร์

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (เพศหญิง) บาดเจ็บ 4 คน (หญิงทั้งหมด)
นำส่งโรงพยาบาลสังขะ

พฤติกรรมเสี่ยงเบื้องต้น (อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยทราบดังนี้


คันที่ 1.รถทะเบียน **-**** สุรินทร์ พบข้อมูลประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด กรมธรรม์เลขที่ 622079430730 ระยะเวลาคุ้มครอง 01/10/2019 ถึง 01/10/2020 “ตรวจสอบไม่พบประกันภัยภาคสมัครใจ”

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สถานีตำรวจภูธรตำบลดม (โทรศัพท์0-4455-8705)
- โรงพยาบาลสังขะ (โทรศัพท์ 044-571478)
- บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (โทรศัพท์1557)
- มูลนิธิหน่วยกู้ภัยตาตานสังขะ (โทรศัพท์ 0-4406-2201)
- ศูนย์วิทยุนิรภัยและชุดเวร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายด่วน 1784)
- ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องและรายงานการเกิดอุบัติเหตุกับผู้จัดการบริษัทกลางสาขาสุรินทร์, กลุ่มธุรกิจประกันภัย IOC , ส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป


นายสิทธิโชค พรมสุวรรณ (บันทึกรายงาน)
นาย เกียรติชัย อัมพรทิวาทิพย์ (ประสานงานติดตามช่วยเหลือเยียวยา)
เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784

หมายเหตุ : “รายงานอุบัติเหตุจราจรนี้เป็นข้อมูลเพื่อนำไป เยียวยาผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน”
..........................................................................................................................................................................................................
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ และประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
Call Center 1791 โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 0-2396-0293-4 หรือ www.rvp.co.th, www.thairsc.com