อุบัติเหตุ "รถยนต์กระบะสองคันชนกัน เสียชีวิต 3 ราย " ที่ อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร (เหตุเกิด วันที่ 24/06/2563 เวลาประมาณ 15.30น.) เมื่อวันที่ 24/06/2563 เวลา 18:35

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุรายใหญ่

........................................................................................................................................................................................................
เลขที่รับแจ้ง E-Accident : 63/001/0014075 แหล่งข่าว : Line ศูนย์วิทยุนิรภัย
วันรับแจ้ง วัน พุธ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 17.50 น.
วันเกิดเหตุ วัน พุธ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 15.30 น.
จุดเกิดเหตุ ทล.1117 บ้านมอผู้พัน ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
สภาพถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง / ถนนลื่น สภาพอากาศ ฝนตก
เขตสอบสวน สถานีตำรวจภูธรคลองลาน เบอร์โทรศัพท์ 0-5578-6156
ลักษณะเหตุ อุบัติเหตุรถยนต์กระบะสองคันชนกัน
ภาพประกอบ สมาคม"หน่วย"กู้ภัยข่าวภาพกำแพงเพชร จุดคลองแม่ลาย-จุดอ่างทอง


ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ
1.รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น วีโก้ สี บรอนซ์-เทา ทะเบียน xx-xxxx กำแพงเพชร
2.รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ นิสสัน รุ่น บิ้กเอ็ม สี ส้ม ไม่ทราบทะเบียน

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 คน (ชาย 2 ,หญิง 1) นำส่งโรงพยาบาลคลองลาน

พฤติกรรมเสี่ยงเบื้องต้น (อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้

คันที่ 1. ทะเบียน xx-xxxx กำแพงเพชร ตรวจสอบไม่พบข้อมูลประกันภัยภาคบังคับ(พ.ร.บ.) ขณะรายงาน / นำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ

คันที่ 2. ไม่ทราบทะเบียน ตรวจสอบไม่พบข้อมูลประกันภัยภาคบังคับ(พ.ร.บ.) ขณะรายงาน / นำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สถานีตำรวจภูธรคลองลาน (เบอร์โทรศัพท์ 0-5578-6156)
- โรงพยาบาลคลองลาน (เบอร์โทรศัพท์ 0-5578-6262)
- สมาคม"หน่วย"กู้ภัยข่าวภาพกำแพงเพชร จุดคลองแม่ลาย-จุดอ่างทอง (เบอร์โทรศัพท์ 06-1268-5232)
- ศูนย์วิทยุนิรภัยและชุดเวร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายด่วน 1784)
- ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องด้านข้อมูลและรายงานการเกิดอุบัติเหตุกับ ผู้จัดการบริษัท กลางฯ สาขากำแพงเพชร ,กลุ่มธุรกิจประกันภัย IOC , ส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป


จ.ส.อ.ธีรภัทร พรมนำ (บันทึกรายงาน)
นาย จักราวุฒิ บุญกรด (ติดตามประสานการช่วยเหลือ)
เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784


หมายเหตุ : “รายงานอุบัติเหตุจราจรนี้เป็นข้อมูลเพื่อนำไป เยียวยาผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน”...........................................................................................................................................................................................................
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ และประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
Call Center 1791 โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 0-2396-0293-4 หรือ www.rvp.co.th, www.thairsc.com