"อุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ ชนกับ กำแพง เสียชีวิต 2 ราย" อ.สังคม จ.หนองคาย (เหตุเกิดวันที่ 24/06/2563 เวลาประมาณ 02.00 น.)? เมื่อวันที่ 24/06/2563 เวลา 10:54

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุรายใหญ่

***********************************
เลขที่รับแจ้ง 63/001/0013946
แหล่งข่าว ศูนย์วิทยุนิรภัยปภ. และเครือข่ายแจ้งข่าวอุบัติเหตุกู้ภัยประจักษ์
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (สาขาหนองคาย)
วันรับแจ้ง วัน พุธ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 06.00 น.
วันเกิดเหตุ วัน พุธ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 02.00 น.
จุดเกิดเหตุ ถนนริมโขง ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
สภาพถนนที่เกิดเหตุ ถนนทางโค้ง ไป 2 กลับ 2 มีเส้นปลอดภัยเหลือง แบ่งช่องจราจร
สภาพอากาศ ปกติ
เขตสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสังคม เบอร์โทรศัพท์ 042-441080,042-441573,042-441013
ลักษณะเหตุ รถจักรยานยนต์ ชนกับ กำแพง เสียชีวิต 2 ราย
ภาพประกอบ กู้ภัยประจักษ์
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน คือ

1.รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น- สีเขียว ฟ้า ทะเบียน xxx-xxxx กรุงเทพมหานคร
(ผู้ขับขี่ ชื่อ - นามสกุล - อายุ - ปี )


ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต เพศ(ช. 2 ราย)

พฤติกรรมเสี่ยงเบื้องต้น (อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)
การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยทราบดังนี้

คันที่ 1.ทะเบียน xxx-xxxx กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบการประกันภัย พ.ร.บ. ภาคบังคับ “ไม่พบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับ ขณะรายงานนำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ”

หน่วยงานที่เกี่ยวของ
- สถานีตำรวจภูธรสังคม (โทรศัพท์ 042-441080,042-441573,042-441013)
-โรงพยาบาล สังคม (โทรศัพท์ 042-441029)
- ศูนย์วิทยุนิรภัยและชุดเวร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายด่วน 1784)
- ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องและรายงานการเกิดอุบัติเหตุกับผู้จัดการบริษัทกลางฯ จังหวัดหนองคาย,กลุ่มธุรกิจประกันภัย IOC , ส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป

ว่าที่ร.ท.อภิรัฐ จารุครุฑ
(บันทึกรายงาน-ติดตามการช่วยเหลือเยียวยา)
เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
หมายเหตุ : “รายงานอุบัติเหตุจราจรนี้เป็นข้อมูลเพื่อนำไป เยียวยาผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน”


..............................................................................................................................................................................
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ และประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
Call Center 1791 โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 0-2396-0293-4 หรือ www.rvp.co.th, www.thairsc.com