อุบัติเหตุ "รถบรรทุกน้ำมัน เสียหลักชนรถจำนวนหลายคันแล้วคว่ำ " ที่ อ.เมือง จ.พะเยา (เหตุเกิด วันที่ 22/06/2563 เวลาประมาณ 17.00น.) เมื่อวันที่ 22/06/2563 เวลา 20:45

........................................................................................................................................................................................................
เลขที่รับแจ้ง 63/001/0013761
แหล่งข่าว เครือข่ายแจ้งข่าวอุบัติเหตุศูนย์วิทยุนิรภัย
วันรับแจ้ง วัน จันทร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 19.41 น.
วันเกิดเหตุ วัน จันทร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 17.00 น.
จุดเกิดเหตุ ทล.1 ถ.พหลโยธิน หน้าวัดแม่ต๋ำบุญโยง ม. 5 ต. แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
สภาพถนนที่เกิดเหตุ ถนนทางตรง สภาพอากาศ ปกติ
เขตสอบสวน สถานีตำรวจภูธรแม่กา เบอร์โทรศัพท์ 0-5446-6061
ลักษณะเหตุ รถบรรทุกเสียหลักพลิกคว่ำ ชนกับรถคันอื่น
ภาพประกอบ เครือข่ายแจ้งข่าวอุบัติเหตุศูนย์วิทยุนิรภัย

ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 คัน คือ

1.รถบรรทุก(ส่วนหัว) ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น- สีขาว ทะเบียน xx-xxxx ปทุมธานี
(ผู้ขับขี่ ชื่อ - นามสกุล - อายุ - ปี )
รถบรรทุก(ส่วนท้าย) ทะเบียน xx-xxxx ปทุมธานี

2.รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น - สีขาว ทะเบียน xx-xxxx พะเยา
(ผู้ขับขี่ ชื่อ - นามสกุล - อายุ - ปี )

3.รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ- รุ่น - สีขาว ทะเบียน xx-xxxx พะเยา
(ผู้ขับขี่ ชื่อ - นามสกุล - อายุ - ปี )

4.รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น - สีขาว ทะเบียน xx-xxxx พะเยา
(ผู้ขับขี่ ชื่อ - นามสกุล - อายุ - ปี )

5.รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ - รุ่น - สีน้ำเงิน ทะเบียน xxx-xxx พะเยา
(ผู้ขับขี่ ชื่อ - นามสกุล - อายุ - ปี )

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (ชาย) เจ็บ 4 คน (ชาย 2 , หญิง 2) นำส่งโรงพยาบาลพะเยา

พฤติกรรมเสี่ยงเบื้องต้น (อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)


การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยทราบดังนี้

คันที่ 1.ทะเบียน xx-xxxx ปทุมธานี (ส่วนหัว) พบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับ บริษัท อาคเนย์ประกัน จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ NCMI9005126378 เริ่ม 01/10/2563 สิ้นสุด 30/09/2564 และ ตรวจสอบประกันภัยภาคสมัครใจ “ไม่พบข้อมูลการประกันภัยภาคสมัครใจ ขณะรายงานนำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ”
ทะเบียน xx-xxxx ปทุมธานี (ส่วนท้าย) พบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับ บริษัท อาคเนย์ประกัน จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ NCMI9005126378 เริ่ม 30/09/2562 สิ้นสุด 30/09/2563 และ ตรวจสอบประกันภัยภาคสมัครใจ “ไม่พบข้อมูลการประกันภัยภาคสมัครใจ ขณะรายงานนำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ”
รายงานการเกิดอุบัติเหตุให้บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบเพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

คันที่ 2.ทะเบียน xx-xxxx พะเยา พบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับ บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ CTP-3200072278-20N10 เริ่ม 22/05/2563 สิ้นสุด 22/05/2564 และ ตรวจสอบประกันภัยภาคสมัครใจ “ไม่พบข้อมูลการประกันภัยภาคสมัครใจ ขณะรายงานนำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ”
รายงานการเกิดอุบัติเหตุให้บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบเพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

คันที่ 3.ทะเบียน xx-xxxx พะเยา ตรวจสอบการประกันภัยภาคบังคับ และ ตรวจสอบประกันภัยภาคสมัครใจ “ไม่พบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับ และ ภาคสมัครใจ ขณะรายงานนำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ”

คันที่ 4.ทะเบียน xx-xxxx พะเยา พบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 200101/M007224170-00 เริ่ม 04/06/2563 สิ้นสุด 04/06/2564 และ ตรวจสอบประกันภัยภาคสมัครใจ “ไม่พบข้อมูลการประกันภัยภาคสมัครใจ ขณะรายงานนำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ”
รายงานการเกิดอุบัติเหตุให้บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบเพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

คันที่ 5.ทะเบียน xxx-xxx พะเยา ตรวจสอบการประกันภัยภาคบังคับ “ไม่พบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับ ขณะรายงานนำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ”
หน่วยงานที่เกี่ยวของ
- สถานีตำรวจภูธรแม่กา (โทรศัพท์ 0-5446-6061)
- บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (โทรศัพท์ 0-2246-9635)
- บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (โทรศัพท์ 1726)
- บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (โทรศัพท์ 0-2820-7000)
- โรงพยาบาลพะเยา (โทรศัพท์ 0-5440-9300)
- ศูนย์วิทยุนิรภัยและชุดเวร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายด่วน 1784)
- ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องและรายงานการเกิดอุบัติเหตุกับผู้จัดการบริษัทกลางฯ จังหวัดพะเยา,ศูนย์บริการทุ่งสง,กลุ่มธุรกิจประกันภัย IOC , ส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป

นาย พิพัฒน์ เนตรสน (ตรวจสอบบันทึกรายงาน)
จ.ส.อ. ธีรภัทร พรมนำ (ติดตามการช่วยเหลือเยียวยา)
เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
หมายเหตุ : “รายงานอุบัติเหตุจราจรนี้เป็นข้อมูลเพื่อนำไป เยียวยาผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน”
...........................................................................................................................................................................................................
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ และประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
Call Center 1791 โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 0-2396-0293-4 หรือ www.rvp.co.th, www.thairsc.com