อุบัติเหตุ “รถยนต์เก๋ง ชนกับ รถยนต์บรรทุกพ่วง เสียชีวิต 4 ราย ที่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (เหตุเกิดวันที่ 22/06/2563 เวลาประมาณ 06.20 น.)? เมื่อวันที่ 22/06/2563 เวลา 13:12

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุรายใหญ่

********************************

เลขที่รับแจ้ง 63/001/0013574
แหล่งข่าว เครือข่ายแจ้งข่าวอุบัติเหตุศูนย์วิทยุนิรภัย
วันรับแจ้ง วัน จันทร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 07.50 น.
วันเกิดเหตุ วัน จันทร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 06.20 น.
จุดเกิดเหตุ สะพานนาใต้ ถนนสาย41 ม.10 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
สภาพถนนที่เกิดเหตุ ถนนทางตรงเชิงสะพาน ไป 2 กลับ 2 มีร่องถนนแบ่งช่องจราจร
สภาพอากาศ ปกติ
เขตสอบสวน สถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7548-9167
ลักษณะเหตุ รถยนต์เก๋ง ชนกับ รถยนต์บรรทุกพ่วง เสียชีวิต 4 ราย
ภาพประกอบ มูลนิธิประชาร่วมใจ
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ

1.รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อเชฟโรเลต รุ่น- สีดำ ทะเบียน xx-xxxx เบตง
(ผู้ขับขี่ ชื่อ - นามสกุล - อายุ - ปี )

2.รถยนต์บรรทุก (หัวลาก) ยี่ห้อ ฮีโน่ รุ่น - สีขาว ทะเบียน xx-xxxx ชุมพร
(ผู้ขับขี่ ชื่อ - นามสกุล - อายุ - ปี )
รถยนต์บรรทุก (หางพ่วง) ยี่ห้อ - รุ่น - สีเทา ทะเบียน xx-xxxx ชุมพร

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต เพศ(ช. 1 ราย,ญ. 3 ราย)

พฤติกรรมเสี่ยงเบื้องต้น (อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)
การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยทราบดังนี้

คันที่ 1.ทะเบียน xx-xxxx เบตง พบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ NCMI9004492118 เริ่ม 24/06/2019 สิ้นสุด 24/06/2020 และ ตรวจสอบประกันภัยภาคสมัครใจ “ไม่พบข้อมูลการประกันภัยภาคสมัครใจ ขณะรายงานนำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ”
รายงานการเกิดอุบัติเหตุให้บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบเพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

คันที่ 2.ทะเบียน xx-xxxx ชุมพร ตรวจสอบการประกันภัยภาคบังคับ และ ตรวจสอบประกันภัยภาคสมัครใจ “ไม่พบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับ และ ภาคสมัครใจ ขณะรายงานนำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ”
ทะเบียน xx-xxxx ชุมพร ตรวจสอบการประกันภัยภาคบังคับ และ ตรวจสอบประกันภัยภาคสมัครใจ “ไม่พบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับ และ ภาคสมัครใจ ขณะรายงานนำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ”

หน่วยงานที่เกี่ยวของ
- สถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ (โทรศัพท์ 0-7548-9167)
- มูลนิธิประชาร่วมใจ (โทรศัพท์ 0-7531-8833)
- บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (โทรศัพท์ 1726)
- ศูนย์วิทยุนิรภัยและชุดเวร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายด่วน 1784)
- ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องและรายงานการเกิดอุบัติเหตุกับผู้จัดการบริษัทกลางฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช,ศูนย์บริการทุ่งสง,กลุ่มธุรกิจประกันภัย IOC , ส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป

ว่าที่ร.ท.อภิรัฐ จารุครุฑ (ตรวจสอบบันทึกรายงาน)
นายเกียรติชัย อัมพรทิวาทิพย์ (ติดตามการช่วยเหลือเยียวยา)
เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
หมายเหตุ : “รายงานอุบัติเหตุจราจรนี้เป็นข้อมูลเพื่อนำไป เยียวยาผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน”

......................................................................................................................................................................................
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ และประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
Call Center 1791 โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 0-2396-0293-4 หรือ www.rvp.co.th, www.thairsc.com