อุบัติเหตุ " รถยนต์กระบะชนกับรถจักรยานยนต์ เสียชีวิต 2 ราย " อำเภอ วารินขำราบ จังหวัด อุบลราชธานี (เหตุเกิด วันที่ 21/06/2563 เวลาประมาณ 19.20 น.) เมื่อวันที่ 21/06/2563 เวลา 21:13

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุรายใหญ่

........................................................................................................................................................................................................
เลขที่รับแจ้ง 63/001/0013546
แหล่งข่าว เครือข่ายแจ้งข่าวอุบัติเหตุศูนย์วิทยุนิรภัย
วันรับแจ้ง วัน อาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 20.32 น.
วันเกิดเหตุ วัน อาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 19.20 น.
จุดเกิดเหตุ ถนนสถิตนิมานการ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สภาพถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง
สภาพอากาศ ปกติ
เขตสอบสวน สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ เบอร์โทรศัพท์ 0-4532-1215
ลักษณะเหตุ รถยนต์กระบะชนกับรถจักรยานยนต์
ภาพประกอบ เครือข่ายแจ้งข่าวอุบัติเหตุศูนย์วิทยุนิรภัย
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ

1.รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น - สี ดำ ทะเบียน xx-xxxx อุบลราชธานี
(ผู้ขับขี่ ชื่อ - นามสกุล - อายุ - ปี )
2.รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ - รุ่น - สี - ทะเบียน xxx-xxx ศรีสะเกษ
(ผู้ขับขี่ ชื่อ - นามสกุล - อายุ - ปี )

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (เพศชาย)

พฤติกรรมเสี่ยงเบื้องต้น (อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยทราบดังนี้

คันที่ 1.ทะเบียน xx-xxxx อุบลราชธานี “ไม่พบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับพ.ร.บ. ขณะรายงานนำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ”
คันที่ 2.ทะเบียน xxx-xxx ศรีสะเกษ “ไม่พบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับพ.ร.บ. ขณะรายงานนำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ”


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ (โทรศัพท์ 0-4532-1215)
- ศูนย์วิทยุนิรภัยและชุดเวร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายด่วน 1784)
- ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องและรายงานการเกิดอุบัติเหตุกับผู้จัดการบริษัทกลางฯ จังหวัดอุบลราชธานี , กลุ่มธุรกิจประกันภัย IOC , ส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป


นายเกียรติชัย อัมพรทิวาทิพย์(ประสานงานติดตามช่วยเหลือเยียวยา)
(บันทึกรายงาน)
เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
หมายเหตุ : “รายงานอุบัติเหตุจราจรนี้เป็นข้อมูลเพื่อนำไป เยียวยาผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน”
...........................................................................................................................................................................................................
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ และประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
Call Center 1791 โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 0-2396-0293-4 หรือ www.rvp.co.th, www.thairsc.com