อุบัติเหตุ “รถยนต์กระบะ ชนท้ายกับ รถบรรทุกพ่วง เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 3 คน ” ที่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร (เหตุเกิดวันที่ 18/06/63 เวลาประมาณ 15.03 น.) เมื่อวันที่ 18/06/2563 เวลา 21:35

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุรายใหญ่

........................................................................................................................................................................................................
เลขที่รับแจ้ง E-accident : 63/001/0013264 แหล่งข่าว : ศูนย์วิทยุนิรภัย
วันรับแจ้ง วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 19.30 น.
วันเกิดเหตุ วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 15.03 น.
จุดเกิดเหตุ เส้นทางขาเข้า มุ่งหน้าอำเภอเมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
สภาพถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง สภาพอากาศ ปกติ
เขตสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร เบอร์โทรศัพท์ 0-4263-3534
ลักษณะเหตุ อุบัติเหตุรถยนต์กระบะ ชนท้ายกับ รถบรรทุกพ่วง
ภาพประกอบ เจ้าหน้าที่ บ.กลางฯ (ผจก.จังหวัดมุกดาหาร)


ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ
1.รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ Isuzu รุ่น - สี เหลือง ทะเบียน xx-xxxx กรุงเทพมหานคร
2.รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ Isuzu รุ่น - สี - ทะเบียน xx-xxxx กาฬสินธุ์
รถยนต์บรรทุก (ลูกพ่วง) ยี่ห้อ Isuzu รุ่น - สี - ทะเบียน xx-xxxx กาฬสินธุ์

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (ชาย 2 ราย) บาดเจ็บ 3 ราย (ชาย 3 ราย )


พฤติกรรมเสี่ยงเบื้องต้น (อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัย ดังนี้


คันที่ 1. ทะเบียน xx-xxxx กรุงเทพมหานคร “ตรวจสอบพบประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขกรมธรรม์ 11001-108-190193483 ความคุ้มครอง 23/06/2019 - 23/06/2020 ขณะรายงาน นำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ”
คันที่ 2. ทะเบียน xx-xxxx กาฬสินธุ์ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขกรมธรรม์ NCMI9004610646 ความคุ้มครอง 06/07/2019 - 30/06/2020 ขณะรายงาน นำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ”
คันที่ 2. (ลูกพ่วง) ทะเบียน xx-xxxx กาฬสินธุ์ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด เลขกรมธรรม์ NCMI9004610624 ความคุ้มครอง 06/07/2019 - 30/06/2020 ขณะรายงาน นำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ”
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร (เบอร์โทรศัพท์ 0-4263-3534)
- บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เบอร์โทรศัพท์ 1736 )
- บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เบอร์โทรศัพท์ 1726 )
- ศูนย์วิทยุนิรภัยและชุดเวร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายด่วน 1784)
- ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องด้านข้อมูลและรายงานการเกิดอุบัติเหตุกับ ผู้จัดการบริษัท กลางฯ สาขา มุกดาหาร ,กลุ่มธุรกิจประกันภัย IOC , ส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป

นาย จักราวุฒิ บุญกรด (บันทึกรายงาน)
นาย นรินทร์ภัทร มีเจริญ (ตรวจทาน / ติดตามประสานการช่วยเหลือ)
เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784


หมายเหตุ : “รายงานอุบัติเหตุจราจรนี้เป็นข้อมูลเพื่อนำไป เยียวยาผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน”...........................................................................................................................................................................................................
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ และประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
Call Center 1791 โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 0-2396-0293-4 หรือ www.rvp.co.th, www.thairsc.com