อุบัติเหตุ “รถจักรยานยนต์ ชนท้ายพ่วงรถบรรทุก เสียชีวิต 2 ราย ” ที่ อ.พล จ.ขอนแก่น (เหตุเกิดวันที่ 17/06/2563 เวลาประมาณ 19.38 น.) เมื่อวันที่ 18/06/2563 เวลา 12:40

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุรายใหญ่
........................................................................................................................................................................................................
เลขที่รับแจ้ง 63/001/0013223
แหล่งข่าว สมาคม วี.อาร์.กู้ภัย มิตรภาพเมืองพล
วันรับแจ้ง วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 11.00 น.
วันเกิดเหตุ วัน พุธ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 19.38 น.
จุดเกิดเหตุ ทล.2 ถ.มิตรภาพ ขาขึ้น หน้าห้องเย็นรัตนากร ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น
สภาพถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง / ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง
สภาพอากาศ ปกติ
เขตสอบสวน สถานีตำรวจภูธร พล เบอร์โทรศัพท์ 0-4341-5580
ลักษณะเหตุ รถจักรยานยนต์ ชนท้ายพ่วงรถบรรทุก
ภาพประกอบ สมาคม วี.อาร์.กู้ภัย มิตรภาพเมืองพล

ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ
1.รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ - รุ่น - สี ทะเบียน xxx-xxxx ขอนแก่น
2.รถบรรทุกพ่วง ยี่ห้อ - รุ่น - สี ทะเบียน(ตัวแม่) xx-xxxx ขอนแก่น
ทะเบียน(ตัวลูก) xx-xxxx ขอนแก่น
ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (เพศชาย)

พฤติกรรมเสี่ยงเบื้องต้น (อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยทราบดังนี้

คันที่ 1.ทะเบียน xxx-xxxx ขอนแก่น “ตรวจสอบไม่พบข้อมูลประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ขณะรายงาน / นำเรียนผู้บริหารมาเพื่อทราบ”

คันที่ 2.รถบรรทุกพ่วง
ทะเบียน(ตัวแม่) xx-xxxx ขอนแก่น “ตรวจสอบไม่พบข้อมูลประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ขณะรายงาน / นำเรียนผู้บริหารมาเพื่อทราบ”
ทะเบียน(ตัวลูก) xx-xxxx ขอนแก่น “ตรวจสอบไม่พบข้อมูลประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ขณะรายงาน / นำเรียนผู้บริหารมาเพื่อทราบ”

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สถานีตำรวจภูธร พล (โทรศัพท์ 0-4341-5580 )
- ศูนย์วิทยุนิรภัยและชุดเวร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายด่วน 1784)
- ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องและรายงานการเกิดอุบัติเหตุกับผู้จัดการบริษัทกลางฯ ศูนย์บริการพล, กลุ่มธุรกิจประกันภัย IOC , ส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป


นายทักษกร สงขาว (บันทึกรายงาน/ประสานงานติดตามช่วยเหลือเยียวยา)
เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784

หมายเหตุ : “รายงานอุบัติเหตุจราจรนี้เป็นข้อมูลเพื่อนำไป เยียวยาผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน”
...........................................................................................................................................................................................................
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ และประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
Call Center 1791 โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 0-2396-0293-4 หรือ www.rvp.co.th, www.thairsc.com