**อุบัติเหตุ “รถยนต์กระบะ ชนกับ รถจักรยานยนต์ เสียชีวิต 2 ราย ” ที่ อ.เมือง จ.สระแก้ว (เหตุเกิดวันที่ 17/06/2563 เวลาประมาณ 20.00 น.)? เมื่อวันที่ 18/06/2563 เวลา 12:14

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุรายใหญ่

*************************************

เลขที่รับแจ้ง 63/001/0013221
แหล่งข่าว เครือข่ายแจ้งข่าวอุบัติเหตุผ่านสื่อออนไลน์
วันรับแจ้ง วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 09.00น.
วันเกิดเหตุ วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 20.00น.
จุดเกิดเหตุ บ้านคลองมะละกอ ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว
สภาพถนนที่เกิดเหตุ ถนนสวนทาง ไป - กลับ
สภาพอากาศ ปกติ เวลากลางคืน
เขตสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 0-3724-2544
ลักษณะเหตุ รถยนต์กระบะ ชนกับ รถจักรยานยนต์ เสียชีวิต 2 ราย
ภาพประกอบ * ไม่มีภาพประกอบ *
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ
1.รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น - สี- ทะเบียน xx-xxxx สระแก้ว
(ผู้ขับขี่ ชื่อ - นามสกุล - อายุ - ปี )
2.รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ - รุ่น - สี ทะเบียน xxx-xx สระแก้ว
(ผู้ขับขี่ ชื่อ - นามสกุล - อายุ - ปี )

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (ช. 2 ราย)
พฤติกรรมเสี่ยงเบื้องต้น (อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยทราบดังนี้

คันที่ 1.ทะเบียน xx-xxxx สระแก้ว ตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยภาคบังคับพ.ร.บ. และประกันภัยภาคสมัครใจ “ไม่พบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับ และ ประกันภัยสมัครใจ ขณะรายงานนำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ”

คันที่ 2.ทะเบียน xxx-xx สระแก้ว ตรวจสอบประกันภัยภาคบังคับพ.ร.บ. “ไม่พบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับพ.ร.บ. ขณะรายงานนำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ”

หน่วยงานที่เกี่ยวของ
- สถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว (โทรศัพท์ 0-3724-2544)
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (โทรศัพท์ 0-3742-1727)
- ศูนย์วิทยุนิรภัยและชุดเวร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายด่วน 1784)
- ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องและรายงานการเกิดอุบัติเหตุกับผู้จัดการบริษัทกลางฯ จังหวัดสระแก้ว , กลุ่มธุรกิจประกันภัย IOC , ส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป


ว่าที่ร.ท.อภิรัฐ จารุครุฑ
(บันทึก-ตรวจสอบประสานงานติดตามการช่วยเหลือเยียวยา)
เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
หมายเหตุ : “รายงานอุบัติเหตุจราจรนี้เป็นข้อมูลเพื่อนำไป เยียวยาผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน”

....................................................................................................................................................................................
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ และประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
Call Center 1791 โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 0-2396-0293-4 หรือ www.rvp.co.th, www.thairsc.com