อุบัติเหตุ “รถจักรยานยนต์ เสียหลักชนท้าย รถบรรทุก เสียชีวิต 2 ราย ” ที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (เหตุเกิดวันที่ 15/06/63 เวลาประมาณ 10.00 น.) เมื่อวันที่ 15/06/2563 เวลา 13:39

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุรายใหญ่

........................................................................................................................................................................................................
เลขที่รับแจ้ง 63/001/0012796
แหล่งข่าว เครือข่ายแจ้งข่าวอุบัติเหตุศูนย์วิทยุนิรภัย
วันรับแจ้ง วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 12.00น.
วันเกิดเหตุ วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 10.00น.
จุดเกิดเหตุ ทล.1065 (เส้นทางพิษณุโลก-บางระกำ) ม.15 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
สภาพถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง
สภาพอากาศ ฝนตก
เขตสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบางระกำ เบอร์โทรศัพท์ 0-5537-1178
ลักษณะเหตุ รถจักรยานยนต์ เสียหลักชนท้าย รถบรรทุก
ภาพประกอบ หน่วยกู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถานยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ

1.รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น สกู๊ปปี้-ไอ สีแดง ทะเบียน xxx-xxx พิจิตร
(ผู้ขับขี่ ชื่อ - นามสกุล - อายุ - ปี )
2.รถบรรทุก(หัวพ่วง) ยี่ห้อ ฮีโน่ รุ่น - สี ขาว ทะเบียน xx-xxxx พิษณุโลก
(ผู้ขับขี่ ชื่อ - นามสกุล - อายุ - ปี )
รถบรรทุก(ท้ายพ่วง) ยี่ห้อ ฮีโน่ รุ่น - สี - ทะเบียน xx-xxxx พิษณุโลก
(ผู้ขับขี่ ชื่อ - นามสกุล - อายุ - ปี )

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (เพศหญิง)

พฤติกรรมเสี่ยงเบื้องต้น (อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)


การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยทราบดังนี้

คันที่ 1.ทะเบียน xxx-xxx พิจิตร พบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กรมธรรม์เลขที่ 8188062280418104 เริ่ม 20/08/2562 สิ้นสุด 20/08/2563 และ ตรวจสอบประกันภัยภาคสมัครใจ “ไม่พบข้อมูลการประกันภัยภาคสมัครใจ ขณะรายงานนำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ”

คันที่ 2.ทะเบียน xx-xxxx พิษณุโลก ตรวจสอบไม่พบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับ และ ตรวจสอบประกันภัยภาคสมัครใจ พบข้อมูลการประกันภัยภาคสมัครใจ บริษัท ประกันคุ้มภัย จํากัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ DH7063001950 เริ่ม 03/05/2563 สิ้นสุด 03/05/2564
ทะเบียน xx-xxxx พิษณุโลก ตรวจสอบไม่พบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับ และ ตรวจสอบประกันภัยภาคสมัครใจ “ไม่พบข้อมูลการประกันภัยภาคสมัครใจ ขณะรายงานนำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ”

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สถานีตำรวจภูธรบางระกำ (โทรศัพท์ 0-5537-1178)
- บริษัท ประกันคุ้มภัย จํากัด (มหาชน) (โทรศัพท์ 0-2257-8080)
- ศูนย์วิทยุนิรภัยและชุดเวร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายด่วน 1784)
- ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องและรายงานการเกิดอุบัติเหตุกับผู้จัดการบริษัทกลางฯ จังหวัดพิษณุโลก, กลุ่มธุรกิจประกันภัย IOC , ส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป


นาย นรินทร์ภัทร มีเจริญ
(บันทึก-ตรวจสอบประสานงานติดตามการช่วยเหลือเยียวยา)
เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
หมายเหตุ : “รายงานอุบัติเหตุจราจรนี้เป็นข้อมูลเพื่อนำไป เยียวยาผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน”

...........................................................................................................................................................................................................
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ และประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
Call Center 1791 โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 0-2396-0293-4 หรือ www.rvp.co.th, www.thairsc.com