อุบัติเหตุ“รถยนต์กระบะ ชนกับ รถจักรยานยนต์ เสียชีวิต 2 ราย” ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (เหตุเกิดวันที่15/06/2563 เวลาประมาณ 07.00 น.) เมื่อวันที่ 15/06/2563 เวลา 13:22

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุรายใหญ่

*************************
เลขที่รับแจ้ง 63/001/0012741
แหล่งข่าว เครือข่ายแจ้งข่าวอุบัติเหตุศูนย์วิทยุนิรภัย
วันรับแจ้ง วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 08.00น.
วันเกิดเหตุ วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 07.00น.
จุดเกิดเหตุ ถนน ทล.หมายเลข 3138 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
สภาพถนนที่เกิดเหตุ ถนนเป็นเนินทางตรง 4 ช่องจราจร ใกล้จุดกลับรถ ไป 2 กลับ 2 มี เกาะกลางถนนแบ่งช่องจราจร
สภาพอากาศ ปกติ
เขตสอบสวน สถานีตำรวจภูธรคลองกิ่ว เบอร์โทรศัพท์ 0-3820-1309
ลักษณะเหตุ รถยนต์กระบะ ชนกับ รถจักรยานยนต์ เสียชีวิต 2 ราย
ภาพประกอบ โดยอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคม
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ
1.รถยนต์กระบะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่น ไทรทัน สีขาว ทะเบียน xxx-xxxx กรุงเทพมหานคร
(ผู้ขับขี่ ชื่อ - นามสกุล - อายุ - ปี )
2.รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น เวฟ สีแดง ทะเบียน xxx-xxxx ชลบุรี
(ผู้ขับขี่ ชื่อ - นามสกุล - อายุ - ปี )

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (ช. 1 ราย,ญ.1ราย)
พฤติกรรมเสี่ยงเบื้องต้น (อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยทราบดังนี้

คันที่ 1.ทะเบียน xxx-xxxx กรุงเทพมหานคร พบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับพ.ร.บ. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 6190133333844 เริ่ม 11/12/2019 สิ้นสุด 11/12/2020 และ ตรวจสอบประกันภัยภาคสมัครใจ “ไม่พบข้อมูลการประกันภัยภาคสมัครใจ ขณะรายงานนำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ”
รายงานการเกิดอุบัติเหตุให้บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบ ดำเนินการตามเลขที่รับแจ้ง 2020131195 ในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

คันที่ 2.ทะเบียน xxx-xxxx ชลบุรี ตรวจสอบประกันภัยภาคบังคับพ.ร.บ. “ไม่พบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับพ.ร.บ. ขณะรายงานนำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบ”

หน่วยงานที่เกี่ยวของ
- สถานีตำรวจภูธรคลองกิ่ว (โทรศัพท์ 0-3820-1309)
- บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (โทรศัพท์ 0-2285-8888)
- ศูนย์วิทยุนิรภัยและชุดเวร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายด่วน 1784)
- ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องและรายงานการเกิดอุบัติเหตุกับผู้จัดการบริษัทกลางฯ จังหวัดชลบุรี, ศูนย์บริการพัทยา , กลุ่มธุรกิจประกันภัย IOC , ส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป


ว่าที่ร.ท.อภิรัฐ จารุครุฑ
(บันทึก-ตรวจสอบประสานงานติดตามการช่วยเหลือเยียวยา)
เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
หมายเหตุ : “รายงานอุบัติเหตุจราจรนี้เป็นข้อมูลเพื่อนำไป เยียวยาผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน”

...................................................................................................................................................................................
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ และประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
Call Center 1791 โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 0-2396-0293-4 หรือ www.rvp.co.th, www.thairsc.com