ข้อมูลสถิติ การใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. จำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิต 3 ปี

ผ่านบริษัทกลาง ฯ

ข้อมูลจังหวัด ทั้งหมด

ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากรถ จยย.


# มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย.
# กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

ข้อมูลผู้บาดเจ็บจากรถ จยย.


# มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย.
# กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากรถยนต์


# มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย.
# กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

ข้อมูลผู้บาดเจ็บจากรถยนต์


# มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย.
# กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.