ข้อมูลสถิติ ปีใหม่และสงกรานต์ 58-60 แหล่งข้อมูล ปภ.

โดยข้อมูลแบ่งออกเป็น 6 กราฟด้านล่าง

ข้อมูลจังหวัด ทั้งหมด

ข้อมูลอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ทั้งหมด


#7วัน 1 2 3 4 5 6 7 รวม

ข้อมูลผู้เสียชีวิตในช่วงปีใหม่


#7วัน 1 2 3 4 5 6 7 รวม

ข้อมูลผู้บาดเจ็บในช่วงปีใหม่


#7วัน 1 2 3 4 5 6 7 รวม

ข้อมูลอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ทั้งหมด


#7วัน 1 2 3 4 5 6 7 รวม

ข้อมูลผู้เสียชีวิตในช่วงสงกรานต์


#7วัน 1 2 3 4 5 6 7 รวม

ข้อมูลผู้บาดเจ็บในช่วงสงกรานต์


#7วัน 1 2 3 4 5 6 7 รวม