03/03/2015   06:31 น.   "รถทัวร์(ทีมงานศิริวันชัย) พลิกคว่ำ เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บหลายราย" ที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (เหตุเกิดวันที่ 03-03-58 เวลาประมาณ 04.30น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
......................................................................................................................................................................
เลขที่รับแจ้ง E-Accident 58/100/30433    แหล่งข่าว : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก
วันรับแจ้ง  วัน อังคาร ที่ 03 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 05.33 น.
วันเกิดเหตุ  วัน อังคาร ที่ 03 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 04.30 น.
จุดเกิดเหตุ ถนนสายพิษณุโลก – สากเหล็ก หน้าบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด หมู่ 6 ตำบลดินทอง
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง       สภาพอากาศ กลางคืน
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรวังทอง    เบอร์โทรศัพท์ 0-5531-1333,0-5531-1446
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี -      เบอร์โทรศัพท์ -
ลักษณะการเกิดเหตุ รถทัวร์(ทีมงานศิริวันชัย) (คณะ อบต.ดากู อ.เขาคิริน จ.สุรินทร์ จะไปดูงาน จ.ตาก)พลิกคว่ำ
ภาพประกอบ  ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลกยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน คือ
1. รถทัวร์ ยี่ห้อ - รุ่น - สี -  ทะเบียน 30-0199 ศรีสะเกษ
(ผู้ขับขี่  -    อายุ - ปี)

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย และผู้บาดเจ็บ จำนวน 32 ราย (เพศชาย - ราย เพศหญิง - ราย)

รายชื่อผู้เสียชีวิต ผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย (ตัวเลขผู้เสียชีวิตเป็นจำนวน ณ ขณะทำรายงาน)
 (รายชื่ออยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติม)
รายชื่อผู้บาดเจ็บ ผู้บาดเจ็บ จำนวน 32 ราย  
นำส่ง โรงพยาบาลวังทอง    จำนวน 14 ราย
นำส่ง โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ   จำนวน 3 ราย
นำส่ง โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก  จำนวน 6 ราย
นำส่ง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  จำนวน 9 ราย
 (รายชื่ออยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติม)

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  (สาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
 คันที่ 1. รถทะเบียน 30-0199 ศรีสะเกษ ประกันภัยภาคบังคับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 573017269217 ระยะเวลาคุ้มครอง 31/03/2014 - 31/03/2015 ตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ กับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่ามีประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์เลขที่ 57301/กธ057162-10 ระยะเวลาคุ้มครอง 04/11/2557 - 04/11/2558 เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุรับทราบพร้อมประสานงาน บริษัท วิริยะฯ สาขาพิษณุโลก ทราบเพื่อดำเนินการให้การช่วยเหลือต่อไป

การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรวังทอง และ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี (ขณะทำรายงานไม่สามารถติดต่อได้)
- ประสานงาน กู้ภัยบูรพา (คุณสถาพร เบอร์โทรศัพท์ 0-5522-8685)
- ประสานงาน โรงพยาบาลวังทอง (เบอร์โทรศัพท์ 0-5531-1071)
- ประสานงาน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (คุณศิวพร เจ้าหน้าที่รับแจ้งฯ สายด่วน 1557)
- ประสานงาน แจ้งข้อมูลเหตุให้ ผู้จัดการบริษัทกลางฯ สาขาพิษณุโลก, บริษัทประกันภัย IOC ทราบ พร้อมทั้ง
แจ้งส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป

หมายเหตุ : (จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวน ณ ขณะทำรายงาน)


นายทักษกร สงขาว / นายเกรียงไกร บุญโต / ร.ท.อภิรัฐ จารุครุฑ
      เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
      ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
ผู้บันทึกข้อมูล/ประสานงาน/จัดทำรายงาน
.......................................
02/03/2015   20:44 น.   รถทัวร์ ชนกับ รถบรรทุกพ่วง ผู้โดยสารรับเคราะห์ เจ็บอื้อ (2 มี.ค.58 14.50น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
เลขที่รับแจ้ง  E-accident 58/100/30285   แหล่งข่าว สภ.พรานกระต่าย
วันรับแจ้ง  วันจันทร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 17.20 น.
วันเกิดเหตุ  วันจันทร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 14.50 น.
จุดเกิดเหตุ  4 แยก เขานิยม ม.6 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ถนน 2 เลน ไปกลับ ฝั่งละ 1 เลน แบ่งช่องจราจรโดยเส้นประ ไม่มีเกาะกลาง
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรพรานกระต่าย   เบอร์โทรศัพท์ 0-5573-0215
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.ท.ไกรเนตร โกสุม   เบอร์โทรศัพท์ 08-7920-9036
ลักษณะการเกิดเหตุ รถยนต์โดยสาร ชนกับ รถยนต์บรรทุกพ่วง
ภาพประกอบ    ( ข้อมูลภาพประกอบ ไม่มีภาพประกอบ - )
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ

1.รถยนต์โดยสาร      ทะเบียน 10-1513 สุโขทัย
2.รถยนต์บรรทุก (ส่วนหัว)     ทะเบียน 83-2689 นครสวรรค์
  (ส่วนหาง)    ทะเบียน 83-4352 นครสวรรค์
ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 19 ราย ( ช.6 / ญ.13 ราย )

รายชื่อผู้เสียชีวิต - ขณะรายงาน ไม่มีรายงานการเสียชีวิต -

รายชื่อผู้บาดเจ็บ - ตามรายงานเอกสารแนบท้าย -

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ยังไม่สรุปคดี ต้องรอสอบสวนเพิ่มเติมจากผู้ขับขี่ ทั้ง 2 ฝ่าย (ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)
การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
คันที่1.รถยนต์ตู้โดยสาร ทะเบียน 10-1513 สุโขทัย ตรวจสอบการทำประกันภัย ภาคบังคับพบข้อมูลความคุ้มครองการทำประกันภัยภาคบังคับของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 575027808571 วันเริ่มคุ้มครองวันที่ 30/06/57 ถึง 30/06/58 และตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ พบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) ประเภท 3 กรมธรรม์เลขที่ 57502กธ016388-30 วันเริ่มคุ้มครองวันที่ 30/06/57 ถึง 30/06/58 รับเรื่อง ออกเลขที่รับแจ้ง 91558503/915
คันที่2.รถยนต์บรรทุก ทะเบียน 83-2689 นครสวรรค์ (ส่วนหัว) ตรวจสอบการทำประกันภัย ภาคบังคับพบข้อมูลความคุ้มครองการทำประกันภัยภาคบังคับของ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 57-8-0214149-00194 วันเริ่มคุ้มครองวันที่ 30/09/57 ถึง 30/09/58 และตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ พบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน) ประเภท 3 กรมธรรม์เลขที่ 5730631237 วันเริ่มคุ้มครองวันที่ 21/11/57 ถึง 21/11/58
ทะเบียน 83-4352 นครสวรรค์ (ส่วนหางพ่วง) ตรวจสอบการทำประกันภัย ภาคบังคับพบข้อมูลความคุ้มครองการทำประกันภัยภาคบังคับของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 575047911923 วันเริ่มคุ้มครองวันที่ 05/08/57 ถึง 30/06/58 และตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ พบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) ประเภท 1 กรมธรรม์เลขที่ 57502กธ016388-30 วันเริ่มคุ้มครองวันที่ 30/06/57 ถึง 30/06/58
การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสาน สถานีตำรวจภูธรพรานกระต่าย และ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสาน โรงพยาบาลพรานกระต่าย คุณชลธิชา (0-5577-5675)
- ประสาน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณปิยะนาท ( 1557) รับแจ้งข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ดำเนินการ
ส่วนงานเกี่ยวข้อง
- ประสาน บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณปานเทพ (1596) รับแจ้งข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุดำเนินการ
ส่วนงานเกี่ยวข้อง
- ประสานงาน แจ้งข้อมูลเหตุให้ผู้จัดการบริษัทกลางฯสาขากำแพงเพชรและผู้จัดการภาคสำนักงานภาคเหนือตอนล่าง
(พิจิตร),บริษัทประกันภัยประกันวินาศภัย(IOC)ทราบพร้อมทั้งแจ้งส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยสายด่วน1784รับทราบจัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป
02/03/2015   15:05 น.   รถตู้ฝ่าสายฝน ชนกับ10ล้อ ผข.ตู้คาที่ ผส.เจ็บด้วย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี (2มี.ค.58 เวลา07.30น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
เลขที่รับแจ้ง  E-accident 58/100/29845    แหล่งข่าว มูลนิธิร่วมกตัญญู 
วันรับแจ้ง  วันจันทร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 11.30 น.
วันเกิดเหตุ  วันจันทร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 07.30 น.
จุดเกิดเหตุ ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอกตะวันตกทางหลวงหมายเลข9) กม.72 ทางลงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้เคียงวัดกร่าง (สะพานคลองควาย) หมู่ 1 ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ถนน 4 เลน ไปกลับ ฝั่งละ 2 เลน แบ่งช่องจราจรโดยเกาะกลางถนน
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรสามโคก    เบอร์โทรศัพท์ 0-2593-1321
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.ท.เลิศวรรธ์ อุทัยนาง    เบอร์โทรศัพท์ 09-2259-7039
ลักษณะการเกิดเหตุ รถยนต์ตู้โดยสาร ชนกับ รถยนต์บรรทุก
ภาพประกอบ    ( ข้อมูลภาพประกอบโดย มูลนิธิ ร่วมกตัญญู )
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ
1.รถยนต์ตู้โดยสาร     ทะเบียน 15-1905 กรุงเทพมหานคร
2.รถยนต์บรรทุก      ทะเบียน 70-6821 กาญจนบุรี

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (ช.1 ราย ) และ ได้รับบาดเจ็บจำนวน 9 ราย ( ญ. 9 ราย )

รายชื่อผู้เสียชีวิต 1.นายสมนึก วงษ์ครุฑ  อายุ 60 ปี ( ผู้ขับขี่รถยนต์ตู้ เสียชีวิตที่เกิดเหตุ)

รายชื่อผู้บาดเจ็บ - ตามรายงานเอกสารแนบท้าย -

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี สันนิษฐานเบื้องต้น รถยนต์ตู้อาจใช้ความเร็ว ประกอบกับที่เกิดเหตุเป็นทางลงสะพาน และขณะเกิดเหตุ พื้นถนนเปียกลื่น เนื่องจากมีฝนตกอาจทำให้เบรกไม่อยู่จึงชนด้านมุมซ้ายท้ายรถบรรทุก ทั้งนี้ ยังไม่สรุปคดีทั้งหมด รอสอบสวนเพิ่มเติม (ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
คันที่1.รถยนต์ตู้โดยสาร ทะเบียน 15-1905 กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบการทำประกันภัย ภาคบังคับพบข้อมูลความคุ้มครองการทำประกันภัยภาคบังคับของ บริษัท เคเอสเคประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่BKK-A-C0I-14-383147 วันเริ่มคุ้มครองวันที่ 31/12/57 ถึง 31/12/58 และตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ พบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ กรมธรรม์ประเภท 3 กรมธรรม์เลขที่ BKK-A-300-14-040384 วันเริ่มคุ้มครองวันที่ 31/12/57 ถึง 31/12/58
คันที่2.รถยนต์บรรทุก ทะเบียน 70-6821 กาญจนบุรี ตรวจสอบการทำประกันภัย ภาคบังคับพบข้อมูลความคุ้มครองการทำประกันภัยภาคบังคับของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 574010125872วันเริ่มคุ้มครองวันที่ 31/12/57 ถึง 31/12/58 และตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจไม่ พบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) รับเรื่อง ออกเลขที่รับแจ้ง 58111รจ.60432

การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสาน สถานีตำรวจภูธรสามโคกและ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสาน โรงพยาบาลปทุมธานี คุณวิไลพร (0-5598-8744)
- ประสาน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณธันยนัน( 1557) รับแจ้งข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ดำเนินการ
ส่วนงานเกี่ยวข้อง
- ประสาน บริษัท เคเอสเคประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณกันยา (0-2022-1100) รับแจ้งข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุดำเนินการส่วนงานเกี่ยวข้อง
- ประสานงาน แจ้งข้อมูลเหตุให้ผู้จัดการบริษัทกลางฯ สาขาปทุมธานี และ ผู้จัดการภาค สำนักงานภาคกลาง , บริษัท
ประกันภัยประกันวินาศภัย( IOC )ทราบพร้อมทั้งแจ้งส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายด่วน
1784รับทราบจัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อ
ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป

ว่าที่ร.ท.อภิรัฐ จารุครุฑ / นายเกียรติชัย อัมพรทิวาทิพย์
เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
ผู้บันทึกข้อมูล/ประสานงาน/จัดท
02/03/2015   05:56 น.   อบ.หมู่ อ.เมือง จ.พิษณุโลกรถโดยสารประจำทาง เสียหลักพลิกคว่ำ เจ็บ 20 ราย 02/03/58 เวลา02.35 น
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
**************
เลขที่รับแจ้ง E-Accident 58/100/29812         แหล่งข่าว : กู้ภัยจังหวัดพิษณุโลก
วันรับแจ้ง  วัน จันทร์ ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 04.00 น.
วันเกิดเหตุ  วัน จันทร์ ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 02.35 น.
จุดเกิดเหตุ ทางหลวงหมายเลข 126 ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก หน้าวัดวังหิน หมู่ 1 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง / 4 ช่องจราจร / มีร่องกลาง     สภาพอากาศ ปกติ
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก    เบอร์โทรศัพท์ 0-5525-8777
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี พ.ต.อ.อรรถพันธ์ วันแก้ว     เบอร์โทรศัพท์ 08-5877-3652
ลักษณะการเกิดเหตุ รถโดยสารประจำทาง เสียหลักพลิกคว่ำ
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน คือ
1. รถโดยสารร่วมบริการ บริษัท พรพิริยะทัวร์ สายกรุงเทพฯ – แพร่ หมายเลขข้างรถ 923-5
ยี่ห้อ สแกนเนีย รุ่น - สี ฟ้า – ขาว   ทะเบียน 10 – 1536 แพร่
(ผู้ขับขี่ นายอภิชัย เสาวคนธ์  อายุ - ปี)

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 20 ราย (เพศชาย จำนวน 9 ราย ,เพศหญิง จำนวน 11 ราย)

รายชื่อผู้เสียชีวิต ไม่มีเสียชีวิต
รายชื่อผู้บาดเจ็บ ผู้บาดเจ็บ จำนวน 20 ราย  นำส่ง โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ และ โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก
 (รายชื่อระหว่างการตรวจสอบ)
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (สาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
 คันที่ 1. รถทะเบียน 10 – 1536 แพร่ มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่  57-8-6032000-00042   ระยะเวลาคุ้มครอง 31/12/2557 – 31/12/2558 ตรวจสอบการทำประกันภัยสมัครใจกับทาง บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่ามีประกันประเภท 1 กรมธรรม์เลขที่ 5716639264 ระยะเวลาคุ้มครอง 10/12/2557 – 10/12/2558 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับแจ้ง/เคลมเลขที่ 58/10020038985
 
การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก และ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสานงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก
- ประสานงาน กู้ภัยจังหวัดพิษณุโลก (เบอร์โทรศัพท์ 0-5522-4191)
- ประสานงาน โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ จังหวัดพิษณุโลก (เบอร์โทรศัพท์ 0-5521-7797)
- ประสานงาน บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) (คุณสมโภชน์ เบอร์โทรศัพท์ 1596)
- ประสานงาน แจ้งข้อมูลเหตุให้ ผู้จัดการบริษัทกลางฯ สาขาพิษณุโลก, บริษัทประกันภัย IOC ทราบ พร้อมทั้ง
แจ้งส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป

จ่าสิบเอกธีรภัทร พรมนำ
      เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
      ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
ผู้บันทึกข้อมูล/ประสานงาน/จัดทำรายงาน 
......................................................................................................................................................................
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สายด่วน 1791 โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 0-2643-0293-4 หรือ www.rvp.co.th , www.thairsc.com
02/03/2015   05:24 น.   อบ.หมู่ อ.เมือง จ.ลพบุรี เก่ง+กระบะ 2คัน และ จยย ตาย3 เจ็บ 1 วันที่ 02/03/58 เวลา01.30น
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
*****************
เลขที่รับแจ้ง E-Accident 58/100/29811     แหล่งข่าว : จส.100 FM/มูลนิธิร่วมกตัญญู ลพบุรี
วันรับแจ้ง  วัน จันทร์ ที่ 02 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 04.00 น.
วันเกิดเหตุ  วัน จันทร์ ที่ 02 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 01.30 น.
จุดเกิดเหตุ ปากซอยหมอสวง ถนนนเรศวร-ป่าหวาย หมู่ 3 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางโค้ง มีเกาะกลาง ไป-กลับ ฝั่งละ 2 เลน   สภาพอากาศ กลางคืน
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี    เบอร์โทรศัพท์ 0-3641-4416-8
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.ท.กลยุทธ สอนทรัพย์    เบอร์โทรศัพท์ 09-7172-9980
ลักษณะการเกิดเหตุ รถยนต์เก๋งเสียหลักชนรถยนต์กระบะ2คันแล้วไปชน รถ จักรยานยนต์
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 คัน คือ
1. รถกระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น วีโก้ สี - ทะเบียน ถร-8749 กรุงเทพมหานครฯ
2. รถกระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น วีโก้ สี - ทะเบียน ฒภ-457 กรุงเทพมหานครฯ
3. รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ นิสสัน รุ่น - สี - ทะเบียน กฉ-6900 เพชรบูรณ์
4. รถจยย ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น- สี- ทะเบียน ไม่ติดทะเบียน

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 1 ราย เป็น ชาย เสียชีวิต ที่เกิดเหตุ 3 ราย เป็น ชาย
รายชื่อผู้เสียชีวิต เสียชีวิต 3 ราย (ชาย)
 1.นาย อนุพล พิทักษ์เสรี อายุ 30 ปี
 2.ส.ต.จรัญ  อ่อนตา  อายุ 20 ปี
 3.ไม่ทราบนาม(ไม่มีเอกสารติดตัว)
รายชื่อผู้บาดเจ็บ ผู้บาดเจ็บ จำนวน 1 ราย  นำส่ง โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
 (ยังไม่ทราบชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ)
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ให้ข้อมูลว่า รถยนต์นิสสัน ชน กับรถยนต์กระบะอีก 2 คัน แล้วไปโดน รถจยย ที่ขับมา ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (สาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)
การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
 คันที่ 1. รถทะเบียน ถร-8749 กรุงเทพมหานคร ประกันภัยภาคบังคับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 71401333812856 ระยะเวลาคุ้มครอง 15/12/2557 - 15/12/2558 ตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ กับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่า มีประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 1 กรมธรรม์เลขที่ 7140133145847/1
ระยะเวลาคุ้มครอง 15/12/2557 - 15/12/2558
คันที่ 2. รถทะเบียน ฒภ-457 กรุงเทพมหานคร (ไม่พบข้อมูลการทำประกันภัย)
คันที่ 3. รถทะเบียน กฉ-6900 เพชรบูรณ์ (ไม่พบข้อมูลการทำประกันภัย)
คันที่ 4. รถทะเบียน จยย ไม่ติดทะเบียน
 
การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี และ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสานงาน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (คุณธวัชชัย เจ้าหน้าที่รับแจ้งฯ 02-285-8888)
- ประสานงาน แจ้งข้อมูลเหตุให้ ผู้จัดการบริษัทกลางฯ สาขาลพบุรี, บริษัทประกันภัย IOC ทราบ พร้อมทั้ง
แจ้งส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป
นายสิทธิโชค พรมสุวรรณ
      เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
      ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
ผู้บันทึกข้อมูล/ประสานงาน/จัดทำรายงาน 
......................................................................................................................................................................
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
02/03/2015   05:24 น.   อบ.หมู่ อ.เมือง จ.ลพบุรี เก่ง+กระบะ 2คัน และ จยย ตาย3 เจ็บ 1 วันที่ 02/03/58 เวลา01.30น
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
*****************
เลขที่รับแจ้ง E-Accident 58/100/29811     แหล่งข่าว : จส.100 FM/มูลนิธิร่วมกตัญญู ลพบุรี
วันรับแจ้ง  วัน จันทร์ ที่ 02 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 04.00 น.
วันเกิดเหตุ  วัน จันทร์ ที่ 02 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 01.30 น.
จุดเกิดเหตุ ปากซอยหมอสวง ถนนนเรศวร-ป่าหวาย หมู่ 3 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางโค้ง มีเกาะกลาง ไป-กลับ ฝั่งละ 2 เลน   สภาพอากาศ กลางคืน
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี    เบอร์โทรศัพท์ 0-3641-4416-8
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.ท.กลยุทธ สอนทรัพย์    เบอร์โทรศัพท์ 09-7172-9980
ลักษณะการเกิดเหตุ รถยนต์เก๋งเสียหลักชนรถยนต์กระบะ2คันแล้วไปชน รถ จักรยานยนต์
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 คัน คือ
1. รถกระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น วีโก้ สี - ทะเบียน ถร-8749 กรุงเทพมหานครฯ
2. รถกระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น วีโก้ สี - ทะเบียน ฒภ-457 กรุงเทพมหานครฯ
3. รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ นิสสัน รุ่น - สี - ทะเบียน กฉ-6900 เพชรบูรณ์
4. รถจยย ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น- สี- ทะเบียน ไม่ติดทะเบียน

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 1 ราย เป็น ชาย เสียชีวิต ที่เกิดเหตุ 3 ราย เป็น ชาย
รายชื่อผู้เสียชีวิต เสียชีวิต 3 ราย (ชาย)
 1.นาย อนุพล พิทักษ์เสรี อายุ 30 ปี
 2.ส.ต.จรัญ  อ่อนตา  อายุ 20 ปี
 3.ไม่ทราบนาม(ไม่มีเอกสารติดตัว)
รายชื่อผู้บาดเจ็บ ผู้บาดเจ็บ จำนวน 1 ราย  นำส่ง โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
 (ยังไม่ทราบชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ)
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ให้ข้อมูลว่า รถยนต์นิสสัน ชน กับรถยนต์กระบะอีก 2 คัน แล้วไปโดน รถจยย ที่ขับมา ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (สาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)
การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
 คันที่ 1. รถทะเบียน ถร-8749 กรุงเทพมหานคร ประกันภัยภาคบังคับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 71401333812856 ระยะเวลาคุ้มครอง 15/12/2557 - 15/12/2558 ตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ กับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่า มีประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 1 กรมธรรม์เลขที่ 7140133145847/1
ระยะเวลาคุ้มครอง 15/12/2557 - 15/12/2558
คันที่ 2. รถทะเบียน ฒภ-457 กรุงเทพมหานคร (ไม่พบข้อมูลการทำประกันภัย)
คันที่ 3. รถทะเบียน กฉ-6900 เพชรบูรณ์ (ไม่พบข้อมูลการทำประกันภัย)
คันที่ 4. รถทะเบียน จยย ไม่ติดทะเบียน
 
การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี และ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสานงาน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (คุณธวัชชัย เจ้าหน้าที่รับแจ้งฯ 02-285-8888)
- ประสานงาน แจ้งข้อมูลเหตุให้ ผู้จัดการบริษัทกลางฯ สาขาลพบุรี, บริษัทประกันภัย IOC ทราบ พร้อมทั้ง
แจ้งส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป
นายสิทธิโชค พรมสุวรรณ
      เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
      ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
ผู้บันทึกข้อมูล/ประสานงาน/จัดทำรายงาน 
......................................................................................................................................................................
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
01/03/2015   10:13 น.   "รถกระบะ เสียหลักชนตอม่อสะพานลอย เจ็บ 7 ราย" ที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (เหตุเกิดวันที่ 01-03-58 เวลาประมาณ 04.24น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
......................................................................................................................................................................
เลขที่รับแจ้ง E-Accident 58/100/29743    แหล่งข่าว : เครือข่ายแจ้งเหตุ ห้องไลน์ ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ thai rsc
วันรับแจ้ง  วัน เสาร์ ที่ 01 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 09.03 น.
วันเกิดเหตุ  วัน เสาร์ ที่ 01 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 04.24 น.
จุดเกิดเหตุ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) กิโลเมตรที่ 57-58 (ขาเข้า) หน้าหมู่บ้านเจษฎา 5 หมู่ 3
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง / แบบ 10 ช่องจราจร/ฝั่ง 5 เลน    สภาพอากาศ แจ่มใส
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรวังน้อย    เบอร์โทรศัพท์ 0-3527-1063
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.ท.มานพ บัวอ่อน    เบอร์โทรศัพท์ 09-1225-9700
ลักษณะการเกิดเหตุ รถกระบะเสียหลักชนตอม่อสะพานลอย
ภาพประกอบ  ที่มา : กู้ภัยวังน้อยวังน้อย, กู้ภัยโรจนะ, กู้ภัยพะยอม และ อาสาพุทไธสวรรย์
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน คือ
1. รถกระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น วีโก้ สี บรอนซ์ ทะเบียน ถม-311 กรุงเทพมหานคร
(ผู้ขับขี่  นายสุจกานนท์ วรรณไทย อายุ 57 ปี)

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 7 ราย (เพศชาย 3 ราย เพศหญิง 4 ราย)

รายชื่อผู้เสียชีวิต ไม่มีผู้เสียชีวิต

รายชื่อผู้บาดเจ็บ ผู้บาดเจ็บ จำนวน 7 ราย  นำส่ง โรงพยาบาลวังน้อย
1. นายสูจกานนท์ วรรณไทย  อายุ 57 ปี
2. นายเจริญชัย  สนิทพจน์  อายุ 38 ปี
3. ด.ช.พัชร  กาญจนทอง  อายุ 2 ปี 
4. น.ส.เพชรลดา  ภูมิพันธ์   อายุ 22 ปี
5. นางวงเดือน  วรรณไทย  อายุ 53 ปี
6. น.ส.แสงจันทร์ ปีโอด   อายุ 46 ปี
7. น.ส.จดาภรณ์  สมหวัง   อายุ 30 ปี

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ให้ข้อมูลว่า “ได้สอบสวนผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ทราบว่า ผู้ขับขี่น่าจะหลับใน ทำให้รถเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บดังกล่าว” (สาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
 คันที่ 1. รถทะเบียน ถม-311 กรุงเทพมหานคร ประกันภัยภาคบังคับ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ กทCTP9404001 ระยะเวลาคุ้มครอง 27/08/2014 - 27/08/2015 ตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ กับ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่า “ไม่พบข้อมูลการทำประกันภัยปัจจุบัน”

การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรวังน้อย และ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสานงาน โรงพยาบาลวังน้อย (เบอร์โทรศัพท์ 0-3527-1909, 0-3527-1033) *(ไม่สามารถติดต่อได้)
- ประสานงาน บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (คุณจักรกฤษ เจ้าหน้าที่รับแจ้งฯ สายด่วน 1352)
- ประสานงาน แจ้งข้อมูลเหตุให้ ผู้จัดการบริษัทกลางฯ สาขาพระนครศรีอยุธยา, บริษัทประกันภัย IOC ทราบ พร้อมทั้ง
แจ้งส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป   นายทักษกร สงขาว / นายเกียรติชัย อัมพรทิวาทิพย์
      เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
      ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
ผู้บันทึกข้อมูล/ประสานงาน/จัดทำรายงาน 
.....................
28/02/2015   13:00 น.   "รถยนต์(แวน)นักท่องเที่ยวชาวจีน ชนกับรถตู้ชาวไทย เจ็บ 14 ราย" ที่ อ.เทิง จ.เชียงราย (เหตุเกิดวันที่ 27-02-58 เวลาประมาณ 19.07 น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
......................................................................................................................................................................
เลขที่รับแจ้ง E-Accident 58/100/29648    แหล่งข่าว : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย
วันรับแจ้ง  วัน เสาร์ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 10.13 น.
วันเกิดเหตุ  วัน เสาร์ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 19.07 น.
จุดเกิดเหตุ ถนนสาย เทิง – เชียงคำ หมู่ที่ 8 บ้านป่าจี้ ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางโค้ง / แบบ 2 ช่องจราจร/วิ่งสวนทางฝั่งละ 1 ช่อง มีเส้นแบ่งจราจร สภาพอากาศ กลางคืน
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรเทิง    เบอร์โทรศัพท์ 0-5379-5405
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.ท.วรเมธ คำจันตา    เบอร์โทรศัพท์ 08-1602-0410
ลักษณะการเกิดเหตุ รถยนต์(แวน)นักท่องเที่ยวชาวจีน ชนกับรถตู้
ภาพประกอบ ที่มา : ห้องไลน์ รวมข่าวสาธารณภัยยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ
1. รถยนต์(แวน) ยี่ห้อ BMW รุ่น -  สี น้ำตาล  ทะเบียน (ตัวอักษรจีนนำ) A-R272X
(ผู้ขับขี่  -    อายุ - ปี)
2. รถตู้  ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นคอมมูเตอร์ สีบรอนซ์เงิน  ทะเบียน นข-4480 ลำปาง
(ผู้ขับขี่ นายสิทธิโชค แสนผาบ  อายุ 42 ปี)

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 14 ราย (เพศชาย – ราย เพศหญิง – ราย )

รายชื่อผู้เสียชีวิต ไม่มีผู้เสียชีวิต
รายชื่อผู้บาดเจ็บ ผู้บาดเจ็บ จำนวน 14 ราย  นำส่ง โรงพยาบาลเทิง
 อาการ บาดเจ็บปานกลาง-สาหัส จำนวน 10 ราย ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 เป็นชาวจีน 4 ราย (ชาย 2 หญิง 2) มากับรถยนต์แวน (นอนพักรักษาตัวที่รพ.)
 เป็นชาวไทย 6 ราย (ชาย 2 หญิง 4) มากับรถตู้ (นอนพักรักษาตัวที่รพ.)
 อาการ บาดเจ็บ เล็กน้อย- ปานกลาง จำนวน 4 ราย (มากับรถตู้) รักษาตัวที่ โรงพยาบาลเทิง
 (รายชื่ออยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติม)
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ให้ข้อมูลว่า “จากการสอบสวนเบื้องต้น บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งหักศอก รถยนต์นักท่องเที่ยวชาวจีน ไม่ชำนาญเส้นทาง ได้ขับล้ำไปในเส้นทางของรถตู้ ทำให้ชนประสานงากันบริเวณไหล่ทางฝั่งรถตู้ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บดังกล่าว” (สาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
 คันที่ 1. รถ ทะเบียน (ตัวอักษรจีนนำ) A-R272X “ไม่พบข้อมูลการทำประกันภัยปัจจุบัน”
 คันที่ 2. รถทะเบียน นข – 4480 ลำปาง มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 24AC1000287500000201407 ระยะเวลาคุ้มครอง 12/07/2557 – 12/07/2558 ตรวจสอบการต่อประกันภัยภาคสมัครใจ กับ บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่ามีประกันภัย ประเภท 1 กรมธรรม์เลขที่ 24-AV1-0002233-2014-05 ระยะเวลาคุ้มครอง 12/07/2557 - 12/07/2558

การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรเทิง และ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสานงาน โรงพยาบาลเทิง (เบอร์โทร 0-5379-5259)
- ประสานงาน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (เบอร์โทรศัพท์ 0-3553-1077)
- ประสานงาน บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (คุณพิมลมาล เจ้าหน้าที่รับแจ้งฯ สายด่วน 1790)
- ประสานงาน แจ้งข้อมูลเหตุให้ ผู้จัดการบริษัทกลางฯ สาขาเชียงราย, บริษัทประกันภัย IOC ทราบ พร้อมทั้ง
แจ้งส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป   นายทักษกร สงขาว / นายเกียรติชัย อัมพรทิวาทิพย
28/02/2015   11:09 น.   "รถกระบะ เสียหลักชนเสาไฟฟ้า เสียชีวิต 3 ราย เจ็บ 1 ราย" ที่ อ.เมือง จ.เชียงราย (เหตุเกิดวันที่ 28-02-58 เวลาประมาณ 04.00น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
......................................................................................................................................................................
เลขที่รับแจ้ง E-Accident 58/100/29638    แหล่งข่าว : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย
วันรับแจ้ง  วัน เสาร์ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 10.13 น.
วันเกิดเหตุ  วัน เสาร์ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 04.00 น.
จุดเกิดเหตุ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ก่อนถึงห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ขาเข้าตัวเมืองเชียงราย ตรงข้ามกำแพงเมือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง        สภาพอากาศ กลางคืน
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย   เบอร์โทรศัพท์ 0-5371-1300
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี พ.ต.ต.เนเรศ โปเล็ม    เบอร์โทรศัพท์ 08-3002-3656
ลักษณะการเกิดเหตุ รถกระบะเสียหลักชนเสาไฟฟ้า
ภาพประกอบ ที่มา : เดลินิวส์ (www.dailynews.co.th)ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน คือ
1. รถกระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น - สี น้ำเงิน ทะเบียน บร – 4292 เชียงราย
(ผู้ขับขี่  นายสายันต์ สักแก้ว อายุ 42 ปี)

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย (เพศชาย) และบาดเจ็บ จำนวน 1 ราย (เพศชาย 1 ราย )
รายชื่อผู้เสียชีวิต ผู้เสียชีวิต  จำนวน 3 ราย นำส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
1. นายสายันต์  สักแก้ว   อายุ 42 ปี
2. นายมงคลเดช  ตาละนึก   อายุ 24 ปี
3. นายชาย  สุนทร   อายุ - ปี
รายชื่อผู้บาดเจ็บ ผู้บาดเจ็บ จำนวน 1 ราย  นำส่ง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
1. ชายไม่ทราบชื่อ    อายุ - ปี 

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  (สาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
 คันที่ 1. รถทะเบียน บร – 4292 เชียงราย เคยมีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 575067559233 ระยะเวลาคุ้มครอง 12/05/2557 – 05/02/58 ตรวจสอบการต่อประกันภัยภาคบังคับและประกันภัยภาคสมัครใจ กับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่า “ไม่พบข้อมูลการทำประกันภัยปัจจุบัน”

การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย และ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี (ไม่สามารถติดต่อได้)
- ประสานงาน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (เบอร์โทรศัพท์ 0-3553-1077) (ไม่สามารถติดต่อได้)
- ประสานงาน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (คุณรัชดาพร เจ้าหน้าที่รับแจ้งฯ สายด่วน 1557)
- ประสานงาน แจ้งข้อมูลเหตุให้ ผู้จัดการบริษัทกลางฯ สาขาเชียงราย, บริษัทประกันภัย IOC ทราบ พร้อมทั้ง
แจ้งส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป   นายทักษกร สงขาว / นายเกียรติชัย อัมพรทิวาทิพย์
      เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
      ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
ผู้บันทึกข้อมูล/ประสานงาน/จัดทำรายงาน 
.......................................................................................................................................................................
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สายด่วน
27/02/2015   11:30 น.   "รถกระบะบรรทุกปลา เสียหลักชนรถตู้นักเรียน เสียชีวิต 2 เจ็บ 14 " ที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี (เหตุเกิดวันที่ 27-02-58 เวลา 07.00น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
......................................................................................................................................................................
เลขที่รับแจ้ง E-Accident 58/100/29520   แหล่งข่าว : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี
วันรับแจ้ง  วัน ศุกร์ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 08.43 น.
วันเกิดเหตุ  วัน ศุกร์ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 07.00 น.
จุดเกิดเหตุ ทางหลวงหมายเลข 3260 สาย บางลี่ – หนองวัลย์เปรียง โค้งวัดทุ่งเข็น หมู่ที่ 2 ตำบลคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางโค้ง        สภาพอากาศ ปกติ
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรทุ่งคอก    เบอร์โทรศัพท์ 0-3558-9502
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.อ.ชัยพร พูนจันทึก   เบอร์โทรศัพท์ 08-7089-2737
ลักษณะการเกิดเหตุ รถกระบะบรรทุกปลา เสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางไปชนรถตู้นักเรียน
ภาพประกอบ ที่มา : มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี เขต สองพี่น้องยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ
1. รถกระบะ ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น ดีแม็กซ์ สี เทา ทะเบียน ถค-6325 กรุงเทพมหานคร
(ผู้ขับขี่  -    อายุ - ปี)
2. รถตู้  ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น Custom สี ขาว ทะเบียน นค-3308 นครปฐม
(ผู้ขับขี่ นายชนินทร์ วิมูลชาติ  อายุ - ปี)

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย (เพศชาย) และบาดเจ็บ จำนวน 14 ราย (เพศชาย 6 ราย เพศหญิง 8 ราย)
รายชื่อผู้เสียชีวิต ผู้เสียชีวิต  จำนวน 2 ราย นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
1. นายศักดิ์ชาย  พรหมสุรินทร์  อายุ 21 ปี
2. นายชนินทร์  วิมูลชาติ   อายุ - ปี
รายชื่อผู้บาดเจ็บ ผู้บาดเจ็บ จำนวน 14 ราย  นำส่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
 อาการ บาดเจ็บปลานกลาง-สาหัส จำนวน 8 ราย
1. ด.ช.สุธนะ  วิบูลชาติ   อายุ 7 ปี  นอนพักรักษาที่ รพ.
2. ด.ช.จิรพงศ์  พงษ์พวงเพชร  อายุ 13 ปี นอนพักรักษาที่ รพ.
3. ด.ช.ภานุวัฒน์  เลารุจิราลัย  อายุ 7 ปี ส่งรักษาต่อที่ รพ.เจ้าพระยายมราช
4. ด.ช.โชคชัย  พงษ์พวงเพ็ชร  อายุ 6 ปี  ส่งรักษาต่อที่ รพ.เจ้าพระยายมราช
5. ด.ช.โชคชัย  โชยโสภา   อายุ 10 ปี นอนพักรักษาที่ รพ.
6. ด.ญ.กรณิการ์  บันลือศรีสกุล  อายุ 8 ปี ส่งรักษาต่อที่ รพ.เจ้าพระยายมราช
7. ด.ญ.ศิริลักษณ์  รัตภาสกร  อายุ 11 ปี นอนพักรักษาที่ รพ.
8. ด.ช.กัณฑ์อเนก พุ่มกุมาร   อายุ 11 ปี นอนพักรักษาที่ รพ.
อาการ บาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 6 ราย ตรวจรักษาแล้วกลับบ้านได้
9. ด.ญ.ชมพูแนกข์ เหลือวิลัย   อายุ 7 ปี
10. ด.ญ.ปวริสา  เลิศรัตนะอนุรักษ์  อายุ 10 ปี
11. ด.ญ.ชุติกาญจน์ เหลืองรุ่งทรัพย์  อายุ 9 ปี 
12. ด.ญ.สุรีย์รัตน์  พุ่มกุมาร   อายุ 14 ปี
13. ด.ญ.ศรวัลย์  พุ่มกุมาร   อายุ 7 ปี
14. ด.ญ.ศิรภัสสร  รัตภาสกร  อายุ 7 ปี

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  (สาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
 คันที่ 1. รถทะเบียน ถค-6325 กรุงเทพมหานคร มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 57-8-0306157-00086 ระยะเวลาคุ้มครอง 16/03/2557 - 16/03/2558 ทราบว่ามีประกันประเภท 2+ กรมธรรม์
26/02/2015   17:08 น.   บรรทุกพ่วงเสียหลักชนรถคนเดินเท้าและรถที่จอดข้างทาง ดับ1 เจ็บ6 อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี (เหตุเกิดวันที่ 26/02/58 เวลาประมาณ 12.00น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
         
......................................................................................................................................................................
เลขที่รับแจ้ง E-Accident 58/100/28740    แหล่งข่าว : มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
วันรับแจ้ง  วัน พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  เวลาประมาณ 12.30 น.
วันเกิดเหตุ  วัน พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  เวลาประมาณ 12.00 น.
จุดเกิดเหตุ ทางหลวงหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) ซอยบ้านกล้วย-ไทรน้อย หมู่3 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง      สภาพอากาศ ปกติ
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง    เบอร์โทรศัพท์ 0-2194-1052
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.ท.กนก  วังใจฟู    เบอร์โทรศัพท์ 08-9247-3751
ลักษณะการเกิดเหตุ รถบรรทุกพ่วงชนเสียหลักพลิกคว่ำชนรถที่จอดอยู่ข้างทางหลายคัน
ภาพประกอบ ที่มา : มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน คือ
1. รถบรรทุกพ่วง ยี่ห้อ วอลโว่ รุ่น -  สี ขาว หัวพ่วง ทะเบียน 71-1059 ระยอง
ท้ายพ่วง ทะเบียน 70-3523 ระยอง

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย(ชาย1ราย) และบาดเจ็บหลาย 6 ราย (ชาย3ราย หญิง3ราย)

รายชื่อผู้เสียชีวิต  1. นายสมบัติ   คงสมบัติ  อายุ 47 ปี
รายชื่อผู้บาดเจ็บ  ผู้บาดเจ็บ นำส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
   1. นายประเวศ   ชูเชิดเกียรติสกุล อายุ – ปี
2. น.ส.นนทกร   มานะเจริญลาภ  อายุ 38 ปี
3. ด.ช.วงศกร   เยี่ยงเก่า   อายุ 3 ปี
4. นายเกียงศักดิ์   อนุเวช   อายุ 30 ปี
5. นางทองดี   พัชราวลัย  อายุ 40 ปี
6. นางสมร  อัปมโน  อายุ 50 ปี
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จากการสอบถามพนักงานเจ้าของคดีให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า ยางข้างขวาของล้อหน้ารถบรรทุกคันเกิดเหตุแตกทำให้เสียหลักพลิกคว่ำไปชนรถที่จอดอยู่ข้างทางอีกหลายคัน (สาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)
การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
 คันที่ 1. รถทะเบียน หัวพ่วง 71-1059 ระยอง มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 572058959009 ระยะเวลาคุ้มครอง 30/9/2557 - 30/9/2558 และตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่า “ไม่พบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ”
   ท้ายพ่วง 70-3523 ระยอง มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 572057754311 ระยะเวลาคุ้มครอง 30/6/2557 - 30/6/2558 และตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่า “ไม่พบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ”
  
การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง และพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสานงาน มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง (เบอร์โทรศัพท์ 1418)
- ประสานงาน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (คุณปิยมาส เบอร์โทรศัพท์ 1557)
- ประสานงาน แจ้งข้อมูลเหตุให้ ผู้จัดการบริษัทกลางฯ สาขานนทบุรี , บริษัทประกันภัย IOC ทราบ พร้อมทั้งแจ้งส่วน
ปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป

  นายเกรียงไกร บุญโต / นายสิทธิโชคพรมสุวรรณ
      เจ้าหน้าที่ บริษัท กลา
26/02/2015   06:23 น.   รถโดยสาร ชนท้าย บรรทุกพ่วง ดับคาที่ 2รายเจ็บนับสิบ 26-02-58 เวลา 02.00น. อบ.หมู่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
เลขที่รับแจ้ง  E-accident 58/100/28714   แหล่งข่าว Line ศ.รับแจ้ง thai RSC.
วันรับแจ้ง  วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ02.00น.
วันเกิดเหตุ  วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ02.00น.
จุดเกิดเหตุ  ถ.มิตรภาพ สาย 2 หลักกม.73 ใกล้เคียงแยกบ่อทอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ถนน 6 เลน ไป-กลับ ฝั่งละ 3 ช่องทาง แบ่งช่องจราจรโดยเกาะกลางถนน จุดเกิดเหตุช่องซ้ายสุด
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรหนองสาหร่าย  เบอร์โทรศัพท์ 0-4424-9000
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี พ.ต.ท.อำนาจ ปิดจัตุรัส     เบอร์โทรศัพท์ 08-1728-6992
ลักษณะการเกิดเหตุ รถยนต์โดยสาร ชนท้าย รถยนต์บรรทุกพ่วง
ภาพประกอบ    ( เอื้อเฟื้อภาพโดยกู้ภัยสว่างวิชชา ) ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ

1.รถยนต์โดยสาร      ทะเบียน 10-7189 ขอนแก่น
2.รถยนต์บรรทุกพ่วง (ส่วนหัว)  ทะเบียน  82-5322 บุรีรัมย์
รถยนต์บรรทุกพ่วง (ส่วนหาง)  ทะเบียน  81-5544 บุรีรัมย์


ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 22 ราย และ เสียชีวิต จำนวน 2 ราย


รายชื่อผู้เสียชีวิต 1.น.ส.เคน  วันดารา  อายุ 40 ปี เสียชีวิตที่เกิดเหตุสัญชาติลาว
 2.น.ส.บุศดี  วันดารา  อายุ 20 ปี เสียชีวิตที่เกิดเหตุสัญชาติลาว

รายชื่อผู้บาดเจ็บ 1.นายศิรวัฒน์ วัฒนแสงวงษ์ อายุ 17 ปี 
รพ.ปากช่องนานา แพทย์ ให้พักรักษาตัวในรพ.ปากช่องนานา
( ผู้โดยสาร ส่วนใหญ่ บาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์ให้การรักษาพยาบาล ทำแผลและอนุญาตให้กลับบ้านได้ ทั้งหมด จำนวน 21 ราย ) รายชื่อทางโรงพยาบาลรอดำเนินการจัดส่งเอกสารทางแฟกซ์

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ทางพนักงานสอบสวน แจ้งว่ารถยนต์โดยสาร ชนท้าย รถยนต์บรรทุก พ่วงในช่องทางด้านซ้ายสุด ทั้งนี้รอการสอบสวนเพิ่มเติมจาก ผู้ขับขี่ และ พยานที่เกิดเหตุ และ พยานแวดล้อมก่อน (ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
คันที่1. รถยนต์โดยสาร ทะเบียน 10-7189 บุรีรัมย์ ตรวจสอบการทำประกันภัยภาคบังคับพบข้อมูลความคุ้มครองการทำประกันภัยภาคบังคับของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 57302กธ9781015 วันเริ่มคุ้มครองวันที่ 31/12/57 ถึง 31/12/58 และตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ ไม่พบการประกันภัยภาคสมัครใจ
คันที่2. รถยนต์บรรทุกพ่วง (ส่วนหัว) ทะเบียน 82-5322 บุรีรัมย์ ตรวจสอบการทำประกันภัยภาคบังคับพบข้อมูลความคุ้มครองการทำประกันภัยภาคบังคับของ บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่  57-0-0413150-00051 วันเริ่มคุ้มครองวันที่ 30/06/57 ถึง 30/06/58 และตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ พบข้อมูลการทำประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 1 กรมธรรม์เลขที่ 5710423069 วันเริ่มคุ้มครองวันที่ 11/08/57 ถึง 11/08/58
และ ตรวจสอบบรรทุกพ่วง (ส่วนหาง) ทะเบียน 81-5544 บุรีรัมย์ ตรวจสอบการทำประกันภัยภาคบังคับพบข้อมูลความคุ้มครองการทำประกันภัยภาคบังคับของ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่57-0-0413150-00014 วันเริ่มคุ้มครองวันที่ 31/03/57 ถึง 31/03/58 และตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ ไม่พบการประกันภัยภาคสมัครใจ
การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสาน สถานีตำรวจภูธรหนองสาหร่าย และ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสาน โรงพยาบาลปากช่องนานา คุณ สุวรรณษา (0-4431-2655 กด 1 ต่อแผนกฉุกเฉิน)
- ประสาน บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณปิยธิดา (1557)
- ประสาน บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณธนภัทร (1596)
- ประสานงานแจ้งข้อมูลเหตุให้ผู้จัดการบริษัทกลางฯสาขานครราชสีมาและผู้จัดการภาค สำนักงานภาคภาคตะวันออกเ
22/02/2015   11:14 น.   กระบะ ชน ต้นไม้ข้างทางเจ็บ 5 ราย จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 22 กพ.58 เวลา 05.45 น.
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่

เลขที่รับแจ้ง E-Accident 58/100/28435     แหล่งข่าว : ภานุพันธ์ ธน4-134
วันรับแจ้ง  วัน อาทิตย์ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  เวลาประมาณ 10.00 น.
วันเกิดเหตุ  วัน อาทิตย์ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  เวลาประมาณ 05.45 น.
จุดเกิดเหตุ หน้า โรงเรียน อนุบาลชาญวิทย์ ถนนเอเชีย41 ตำบล ดุสิต อำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรามราช
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง       สภาพอากาศ แจ่มใส
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรถ้ำพรรณรา    เบอร์โทรศัพท์ 0-7530-6019
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.ท.กำพลพัฒน์  ไพรสณฑ์   เบอร์โทรศัพท์ 08-9289-2717
ลักษณะการเกิดเหตุ รถยนต์กระบะชนต้นไม้ข้างทางมีผู้บาดเจ็บ 5 ราย
ภาพประกอบ ที่มา : ภานุพันธ์ ธน4-134
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน คือ
1. รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น ดีแมค  สี บรอนซ์เงิน ทะเบียน กจ-1409 ชุมพร

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 5 ราย (ชาย 3 ราย หญิง 2 ราย)
รายชื่อผู้เสียชีวิต  ไม่มีผู้เสียชีวิต
รายชื่อผู้บาดเจ็บ  ผู้บาดเจ็บ จำนวน 5 ราย  นำส่ง โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา
   1.นาย ทิม  ศรีอำไพ  อายุ 60 ปี
2.นาง พุททรา  ศรีอำไพ   อายุ 59 ปี
3.น.ส.พิมปวีณ์  ศรีอำไพ  อายุ 36 ปี
4.นาย พิทยา  สำมณี   อายุ 44 ปี
5.นายธีรนิตย์  ศรีอำไพ   อายุ 28 ปี

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ” (สาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
 คันที่ 1. รถทะเบียน กจ-1409 ชุมพร ตรวจสอบการทำประกันภัยภาคบังคับ พบมีประกันภัยภาคบังคับ กับบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด กรมธรรม์ 577017760092 เริ่มคุ้มครอง – วันสิ้นสุด 18/06/2014 - 18/06/2015 ตรวจสอบประกันภัยภาคสมัครใจ กับบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด ไม่พบข้อมูล ประกันภัยภาคสมัครใจ คุณ ภัทรศร เจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูล
  
การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจนครภูธรถ้ำพรรณรา และพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสานงาน โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา (คุณอุมาพร เจ้าหน้าที่แผนกฉุกเฉิน เบอร์โทรศัพท์ 075-306239-40 )
- ประสานงาน แจ้งข้อมูลเหตุให้ ผู้จัดการบริษัทกลางฯ สาขานครศรีธรรมราช , บริษัทประกันภัย IOC ทราบ พร้อมทั้งแจ้งส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป

หมายเหตุ : -


  นายสิทธิชัย วิวัฒน์ศุภร/ นาย เกียรติชัย อัมพรธิวาทิพย์
      เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
      ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
ผู้บันทึกข้อมูล/ประสานงาน/จัดทำรายงาน 

.......................................................................................................................................................................
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สายด่วน 1791 โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 0-2643-0293-4 หรือ www.rvp.co.th , www.thairsc.com
21/02/2015   18:43 น.   "รถชนกัน 3 คัน (รถยนต์กระบะ ,รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกพ่วง) เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 1 ราย" ที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส (เหตุเกิดวันที่ 21-02-58 เวลา 15.40น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
......................................................................................................................................................................
เลขที่รับแจ้ง E-Accident 58/100/28385    แหล่งข่าว : เครือข่ายแจ้งเหตุ (ระบบไลน์) ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ thai rsc
วันรับแจ้ง  วัน เสาร์ ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 17.10 น.
วันเกิดเหตุ  วัน เสาร์ ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 15.40 น.
จุดเกิดเหตุ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4055 สายนราธิวาส – ตันหยงมัส หมู่ 4 บ้านแกแม ตำบลตันหยงมัส
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง / 2 ช่องจราจร วิ่งสวนทาง     สภาพอากาศ ปกติ
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรระแงะ    เบอร์โทรศัพท์ 0-7367-1967
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.ท.ธราพงษ์ เย็นใจ    เบอร์โทรศัพท์ 08-6757-3512
ลักษณะการเกิดเหตุ รถชนกัน 3 คัน (รถยนต์กระบะ ,รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกพ่วง)
ภาพประกอบ ที่มา : ภานุพันธ์ ธน 4 -134 (เครือข่ายแจ้งเหตุ (ระบบไลน์) ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ thai rsc)ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 คัน คือ
1. รถบรรทุกพ่วง ยี่ห้อ วอลโว่ รุ่น - สี ขาว (ส่วนหัว)ทะเบียน 80 – 5841 นราธิวาส
      (ส่วนพ่วง) ทะเบียน 80 – 3453 นราธิวาส
(ผู้ขับขี่ -   อายุ - ปี)
1. รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น ดีแม็กซ์ สี ทอง   ทะเบียน บง – 5239 ยะลา
(ผู้ขับขี่ นายสมบูรณ์ นิลรัตน์ อายุ - ปี)
2. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น เวฟเอส125 สี ดำ ทะเบียน ขขษ – 772 นราธิวาส
(ผู้ขับขี่ น.ส.อีตีกะห์ คอซู อายุ - ปี)

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย (ชาย) ผู้บาดเจ็บ จำนวน 1 ราย (หญิง)

รายชื่อผู้เสียชีวิต ผู้เสียชีวิต  จำนวน 4 ราย นำส่ง โรงพยาบาล ระแงะ
1. นายสมบูรณ์  นิลรัตน์  อายุ - ปี  ผู้ขับขี่รถกระบะ
2. นายเคียง  นิลรัตน์  อายุ - ปี  ผู้โดยสารรถกระบะ
3. นายเจิม  โบพรหม  อายุ - ปี  ผู้โดยสารรถกระบะ
4. นายสว่าง  เพชรศรีชัย อายุ - ปี  ผู้โดยสารรถกระบะ
รายชื่อผู้บาดเจ็บ ผู้บาดเจ็บ จำนวน 1 ราย นำส่งโรงพยาบาล ระแงะ
1. น.ส.อีตีกะห์  คอซู  อายุ - ปี  ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ให้ข้อมูลว่า “ ยังอยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติม“ (สาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
 คันที่ 1. รถบรรทุก (ส่วนหัว)ทะเบียน 80 – 5841 นราธิวาส มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 57-8-6176000-00414 ระยะเวลาคุ้มครอง 30/06/2014 - 30/06/2015 ตรวจสอบการทำประกันภัยสมัครใจ
กับทาง บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่ามีประกันประเภท 1 กรมธรรม์เลขที่ 5716481376 ระยะเวลาคุ้มครอง 03/09/2557-03/09/2558 บริษัท สินมั่นคงประกันภัยฯ รับแจ้งเคลมเลขที่ 60210011758
(ส่วนพ่วง)ทะเบียน 80 – 5841 นราธิวาส มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่ 59511AC0/5703/01843 ระยะเวลาคุ้มครอง 24/04/2014 - 24/04/2015 ตรวจสอบการทำประกันภัยสมัครใจกับทาง บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) “ไม่พบข้อมูลประกันภาคสมัครใจ”
คันที่ 2. รถทะเบียน บง - 5239 ยะลา มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่
01228D-C2-14-105849 ระยะเวลาคุ้มครอง 03/07/2014 - 03/07/2015 ตรวจสอบการทำประกันภัยสม
21/02/2015   09:23 น.   "รถยนต์บุคคล พลิกคว่ำ หวิดดับยกครัว" ที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี(เหตุเกิดวันที่20-02-58 เวลาประมาณ 22.17น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
......................................................................................................................................................................
เลขที่รับแจ้ง E-accident  58/100/28113    แหล่งข่าว ร่วมกตัญญู ลพบุรี
วันรับแจ้ง  วันศุกร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 22.44 น.
วันเกิดเหตุ  วันศุกร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 22.17 น.
จุดเกิดเหตุ ทางหลวงหมายเลข 3334 (ซอย 20 สาย 4 ) (มุ่งหน้าหินซ้อน จ.สระบุรี) หมู่ 4 บ้านชอนน้อย
ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง /แบบ 2 เลน ไป-กลับ ฝั่งละ 1 ช่องทาง มีเส้นแบ่งการจราจร สภาพอากาศ กลางคืน 
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม เบอร์โทรศัพท์ 0-3649-1339
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.ท.นพ จิ๋วแหยม   เบอร์โทรศัพท์ 08-7416-2272
ลักษณะการเกิดเหตุ รถยนต์บุคคล เสียหลักพลิกคว่ำ
ภาพประกอบ  ( เอื้อเฟื้อภาพโดย บ๊อบ ป่ามัน (พัฒนานิคม 20) )   
 

ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน คือ
1.รถยนต์บุคคล ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น ฟอร์จูนเนอร์ สี ขาว ทะเบียน กน-6323 สระบุรี

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย และ ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 3 ราย (ชาย 3 ราย, หญิง 2 ราย )

รายชื่อผู้เสียชีวิต ผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย
1.น.ส.รุจิราพร   ลีลาศีลธรรม  อายุ  32  ปี เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
 2.ด.ช.ณภัทรพงษ์   ปราชญ์วงค์ อายุ 3 ปี เสียชีวิตที่โรงพยาบาล


รายชื่อผู้บาดเจ็บ ผู้บาดเจ็บ จำนวน 3 ราย นำส่ง โรงพยาบาลพัฒนานิคม
1.นายสุรชัย   ปราชญ์วงค์  อายุ  32  ปี 
 2.ด.ช.ศิรภัทร์   ปราชญ์วงค์  อายุ  8  ปี
 3.ด.ญ.ศิริภาพร   ปราชญ์วงค์  อายุ  6  ปี

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ทางพนักงานสอบสวน แจ้งว่า “ยังไม่สามารถสรุปคดีได้ รอการสอบสวนเพิ่มเติมจากผู้ขับขี่และพยานที่เกิดเหตุและพยานแวดล้อมก่อน” (ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
คันที่1. รถ ทะเบียน กน-6323 สระบุรี มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 114013333949 ระยะเวลาคุ้มครอง 29/09/2557 - 29/09/2558 และตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่ามีประกันภัยประเภท 1 กรมธรรม์เลขที่ 114013172568 ระยะเวลาคุ้มครอง 29/09/2557 - 29/09/2558   บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอุบัติเหตุตามหมายเลขเคลมที่ ABI 02942 / 0258

การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม และ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสานงาน โรงพยาบาลพัฒนานิคม (เบอร์โทรศัพท์ 0-3649-1809)
- ประสานงาน บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณการณ์ (เบอร์โทรศัพท์ 0-2677-3999)
- ประสานงาน แจ้งข้อมูลเหตุให้ผู้จัดการบริษัทกลางฯ สาขาลพบุรีและผู้จัดการภาคสำนักงานภาคกลาง และบริษัท
ประกันภัยประกันวินาศภัย(IOC)ทราบพร้อมทั้งแจ้งส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบจัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป

ว่าที่ร.ท.อภิรัฐ จารุครุฑ / นายสิทธิโชค พรมสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
ผู้บันทึกข้อมูล/ประสานงาน/
21/02/2015   07:13 น.   รายงาน อบ.หมู่ จ.นครราชสีมา อ.สีคิ้วรถยนต์สองแถว ชนกับ รถยนต์บรรทุกพ่วง บาดเจ็บ15ราย ที่เกิดเหตุถ.มิตรภาพ ขาเข้า กทม.หน้ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานสีคิ้ว 20/02/58 เวลา16.30น
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
***********************
เลขที่รับแจ้ง  E-accident 58/100/28120    แหล่งข่าว ฮุก31
วันรับแจ้ง  วันเสาร์ที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 05.30 น.
วันเกิดเหตุ  วันศุกร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 16.30 น.
จุดเกิดเหตุ ถ.มิตรภาพ ขาเข้า กทม.หน้ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานสีคิ้ว
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ถนน 8 เลน ไปกลับ ฝั่งละ 4 เลน รวมช่องคู่ขนาน
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว    เบอร์โทรศัพท์ 0-4441-1010
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี พ.ต.ท.ชัชวาล  อภิรมย์ชวาล   เบอร์โทรศัพท์ 09-2271-2897
ลักษณะการเกิดเหตุ รถยนต์สองแถว ชนกับ รถยนต์บรรทุกพ่วง
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ

1.รถยนต์สองแถว      ทะเบียน 10-1260 นครราชสีมา
   2.รถยนต์บรรทุก (ส่วนหัว)     ทะเบียน 70-6045 สระบุรี
    รถยนต์บรรทุก (ส่วนหาง)    ทะเบียน 71-1564 สระบุรี 


ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 15 ราย ( ช . 5 ราย, ญ. 10 ราย )

รายชื่อผู้เสียชีวิต -ไม่มีรายงานการเสียชีวิต -

รายชื่อผู้บาดเจ็บ - ตามรายงานเอกสารแนบท้าย -

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ไม่สามารถติดต่อได้ (ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)


การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
คันที่1.รถยนต์สองแถว ทะเบียน 10-0260 นครราชสีมา ตรวจสอบการทำประกันภัย ภาคบังคับพบข้อมูลความคุ้มครองการทำประกันภัยภาคบังคับของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 57301กธ6526394
วันเริ่มคุ้มครองวันที่ 31/03/57 ถึง 31/03/58 และตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ ไม่พบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ
คันที่2.รถยนต์บรรทุกพ่วง (ส่วนหัว) ทะเบียน 70-6045 สระบุรี ตรวจสอบการทำประกันภัย ภาคบังคับพบข้อมูลความคุ้มครองการทำประกันภัยภาคบังคับของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 57203กธ7273170
วันเริ่มคุ้มครองวันที่ 31/03/57 ถึง 31/03/58 และตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ พบกรมธรรม์ประเภท 3 กรมธรรม์เลขที่ 57203กธ015831-30 วันเริ่มคุ้มครองวันที่ 23/05/57 ถึง 23/05/58
รถยนต์บรรทุกพ่วง (ส่วนหาง) ทะเบียน 71-1564 สระบุรีตรวจสอบการทำประกันภัย ภาคบังคับพบข้อมูลความคุ้มครองการทำประกันภัยภาคบังคับของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 57112กธ9849308วันเริ่มคุ้มครองวันที่ 31/12/57 ถึง 31/12/58 และตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ ไม่พบข้อมูลการทำประกันภัย
การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสาน สถานีตำรวจภูธรสีคิ้วและ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสาน โรงพยาบาลสีคิ้ว คุณสาวิตรี (0-4498-6241)
- ประสาน มูลนิธิพุทธธรรม ฮุก31 รหัส ตัดถ่าง 30(0-4427-4155)
- ประสาน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณปิยะธิดา ( 1557) รับแจ้งข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ดำเนินการ
ส่วนงานเกี่ยวข้อง
- ประสานงาน แจ้งข้อมูลเหตุให้ผู้จัดการบริษัทกลางฯ สาขานครราชสีมา และ ผู้จัดการภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง (นครราชสีมา) , บริษัทประกันภัยประกันวินาศภัย( IOC )ทราบพร้อมทั้งแจ้งส่วนปฏิบัติการกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน1784รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป
ว่าที่ร.ท.อภิรัฐ จารุครุฑ / นายสิทธิโชค พรมสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
ผู้บันทึกข้อมูล/ประสานงาน/จัดทำรายงาน 
** เอกสารแนบท้าย **
รายชื่อผู้ได้รับบาดเ
19/02/2015   17:44 น.   "เก๋ง พลิกคว่ำ ดับ 1 เจ็บ 4 ราย"อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (เหตุเกิดเมื่อวันที่ 19/02/2558 เวลา 05.30 น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
......................................................................................................................................................................
เลขที่รับแจ้ง E-Claim 58/11343/00063 ,58/100/27591     แหล่งข่าว : ทีมกู้ชีพโรงพยาบาลปลายพระยา
วันรับแจ้ง  วัน พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  เวลาประมาณ 09.30 น.
วันเกิดเหตุ  วัน พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  เวลาประมาณ 05.30 น.
จุดเกิดเหตุ ถนนเซาท์เทิร์นซีบอร์ด ฝั่งขาเข้าจังหวัดกระบี่ ตอน สุราษฎร์ธานี – กระบี่ ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง / 2 ช่องจราจร ,วิ่งสวนทาง   สภาพอากาศ ปกติ
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรอ่าวลึก    เบอร์โทรศัพท์ 0-7568-1070
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.อ.ประสาน คงแก้ว    เบอร์โทรศัพท์ 08-1367-7783
ลักษณะการเกิดเหตุ รถยนต์เก๋งเสียหลักพลิกคว่ำตกถนน
ภาพประกอบ  ที่มา (Facbook): Kokai Prlaiya


ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน คือ
1. รถยนต์เก๋ง  ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น - สี บรอนซ์ ทะเบียน ภว – 1953 กรุงเทพมหานคร
( ผู้ขับขี่ นายสมบูรณ์ ดำสอาด  อายุ 33 ปี)

ความรุนแรง  ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต เพศหญิง 1 ราย และผู้บาดเจ็บ 4 ราย (เพศชาย จำนวน 2 ราย ,เพศหญิง จำนวน 2 ราย)
รายชื่อผู้เสียชีวิต  นางพัชรินทร์ ดำสะอาด  อายุ 63 ปี

รายชื่อผู้บาดเจ็บ  ผู้บาดเจ็บ จำนวน 4 ราย  นำส่ง โรงพยาบาลอ่าวลึก
   1.นายสมบูรณ์ ดำสอาด  อายุ 33 ปี
2.น.ส.จิตราพร ดำสอาด  อายุ 34 ปี
3.น.ส.นวพร ดำสอาด  อายุ 35 ปี
4.นายอำนวย ดำสอาด  อายุ 67 ปี

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (สาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
 คันที่ 1. รถทะเบียน ภว – 1953 กรุงเทพมหานคร มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 2010017892131 ระยะเวลาคุ้มครอง 06/03/2557 - 06/03/2558 ตรวจสอบประกันภัยภาคสมัครใจกับ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่า ไม่พบประกันภัยภาคสมัครใจ
 
การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจนครภูธรอ่าวลึก และพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสานงาน โรงพยาบาลอ่าวลึก (คุณเสาวภา เจ้าหน้าที่ พ.ร.บ. เบอร์โทรศัพท์ 0-7561-9106 - 8)
- ประสานงาน บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เจ้าหน้ารับแจ้งเหตุ เบอร์โทรศัพท์ 0-2670-4444)
- ประสานงาน แจ้งข้อมูลเหตุให้ ผู้จัดการบริษัทกลางฯ สาขากระบี่, บริษัทประกันภัย IOC ทราบ พร้อมทั้ง
แจ้งส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป


    จ่าสิบเอกธีรภัทร พรมนำ
      เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
      ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
ผู้บันทึกข้อมูล/ประสานงาน/จัดทำรายงาน
19/02/2015   16:31 น.   "ปิคอัพ เสียหลัก ตกถนน ดับ!! คาที่ 3 ราย " อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
......................................................................................................................................................................
เลขที่รับแจ้ง E-Accident 57/100/27586       แหล่งข่าว : เครือข่าย บริษัทกลางฯ สาขาลำปาง
วันรับแจ้ง  วัน พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ 09.00 น.
วันเกิดเหตุ  วัน พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลาประมาณ 08.00 น.
จุดเกิดเหตุ ทางหลวงหมายเลข 11 ถนนลำปาง – เด่นชัย กม.426 – 427 บ้านมาย หมู่ 7 ตำบลดอนไฟ
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง / 2 ช่องจราจร วิ่งสวนทาง     สภาพอากาศ ปกติ
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรแม่ทะ    เบอร์โทรศัพท์ 0-5428-9198
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.อ.ศุภชัย กันทะวงศ์   เบอร์โทรศัพท์ 06-1321-6812
ลักษณะการเกิดเหตุ รถกระบะ ชน รถยนต์กระบะ แล้วเสียหลักตกถนน
ภาพประกอบ ที่มา : สมาคมกู้ภัยแม่ทะ รพ.แม่ทะ ,สมาคมกู้ภัยลำปาง ,สมาคมกู้ภัยอัมรินทร์ฯลำปางยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ
1. รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น วีโก้  สี บรอนซ์  ทะเบียน บล – 2259 ลำปาง
(ผู้ขับขี่ นายศราวุธ เตชะคำ  อายุ - ปี)
2. รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น ไททั้น สี ขาว ทะเบียน 1กภ – 8398 กรุงเทพมหานคร
(ผู้ขับขี่ นางจันทรา จินดาสถาน อายุ 55 ปี)


ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย (เพศหญิง)
รายชื่อผู้เสียชีวิต 1.นางจันทรา  จินดาสถาน อายุ 55 ปี
2.นางบังอร  จินดาสถาน อายุ 83 ปี
3.นางคณิศรา  จินดาสถาน  อายุ 50 ปี
รายชื่อผู้บาดเจ็บ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ  

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ให้ข้อมูลว่า รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า มีนายสราวุธ เตชะคำ เป็นผู้ขับขี่ ขับรถจาก จังหวัดลำปาง มุ่งหน้าเข้าจังหวัดแพร่ ผ่านจุดเกิดเหตุ นายสราวุธฯอ้างว่ารถคู่กรณี รถยนต์กระบะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ มีนางจันทรา จินดาสถาน อายุ 55 ปี เป็นผู้ขับขี่ ได้ขับสวนทางมาด้วยความเร็วแล้ววิ่งมาในช่องทางของตนเอง จึงได้เฉี่ยวชนทางด้านขวาของรถทำให้รถตนเองตกร่องน้ำข้างทาง และ คู่กรณีเสียหลักตกถนนชนต้นไม้ ส่งผลให้ผู้ขับและผู้โดยสารรถยนต์กระบะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ เสียชีวิตที่เกิดเหตุ 3 ราย (สาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
 คันที่ 1. รถทะเบียน 1กภ – 8398 กรุงเทพมหานคร เคยมีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ GGCTP9049934 ระยะเวลาคุ้มครอง 27/12/2556 – 27/12/2557 ตรวจสอบการทำประกันภัยภาคบังคับและประกันภัยสมัครใจกับทาง บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) “ไม่พบข้อมูล”
 คันที่ 2. รถทะเบียน บล – 2259 ลำปาง มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 575069115940 ระยะเวลาคุ้มครอง 03/10/2557 – 03/10/2558 ตรวจสอบการทำประกันภัยสมัครใจกับทาง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่า “ไม่พบข้อมูล”

การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรแม่ทะ และ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสานงาน สมาคมกู้ภัยอัมรินทร์ ลำปาง (คุณธีร์ธเนศ วงค์วิชัย เบอร์โทรศัพท์ 08-8269-1712)
- ประสานงาน สมาคมกู้ภัยแม่ทะ ลำปาง (คุณธวัช ไชยวรรณ เบอร์โทรศัพท์ 08-3319-6739)
- ประสานงาน สมาคมกู้ภัยลำปาง (คุณติรยา ใจแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 08-8258-8067)
- ประสานงาน โรงพยาบาลแม่ทะ (เบอร์โทรศัพท์ 0-5428-9184)
- ประสานงาน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (คุณปิยนารถ เบอร์โทรศัพท์ 1557)
- ประสานงาน บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (คุณนงลักษณ์ เบอร์โทรศัพท์
19/02/2015   14:09 น.   รายงานอุบัติเหตุหมู่ "บัสนำเที่ยวเสียหลักพลิกคว่ำ บาดเจ็บกว่า30" กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี (เหตุเกิดวันที่ 19/02/58 เวลาประมาณ 08.30น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่

         
......................................................................................................................................................................
เลขที่รับแจ้ง E-Accident 58/100/27589   แหล่งข่าว : มูลนิธิสัจจะพุทธธรรม แห่งประเทศไทย
วันรับแจ้ง  วัน พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  เวลาประมาณ 11.00 น.
วันเกิดเหตุ  วัน พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  เวลาประมาณ 08.30 น.
จุดเกิดเหตุ ทางหลวงหมายเลข 359 (เขาหินซ้อน-สระแก้ว) บ้านวังท่าช้าง หมู่6 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง      สภาพอากาศ ฝนตก / ถนนลื่น
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี    เบอร์โทรศัพท์ 0-3728-8119
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.ท.บุญเชิด ทรัพย์สะอาด   เบอร์โทรศัพท์ 08-9247-3751
ลักษณะการเกิดเหตุ รถบัสนำเที่ยวจากกรุงเทพฯจะไปโรงเกลือเสียหลักพลิกคว่ำ
ภาพประกอบ ที่มา : มูลนิธิสัจจะพุทธธรรม แห่งประเทศไทยยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน คือ
1. รถบัส ยี่ห้อ เมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่น -  สี ขาว-เหลือง ทะเบียน 32-1613 กรุงเทพฯ

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหลายราย

รายชื่อผู้เสียชีวิต  ไม่มีผู้เสียชีวิต
รายชื่อผู้บาดเจ็บ  ผู้บาดเจ็บ นำส่ง โรงพยาบาลกบินทร์บุรี , โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์
   (รายชื่ออยู่ระหว่างตรวจสอบ)
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จากการสอบถามพนักงานเจ้าของคดีให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า ช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุมีฝนตกหนักถนนลื่นทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว (สาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)
การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
 คันที่ 1. รถทะเบียน 32-1613 กรุงเทพมหานคร มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 11001-419-142160790 ระยะเวลาคุ้มครอง 30/6/2557 - 30/6/2558 และตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ทราบว่า “ไม่พบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ”
  
การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี และพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี (ไม่สามารถติดต่อได้)
- ประสานงาน มูลนิธิสัจจะพุทธธรรม แห่งประเทศไทย (คุณนฤพนธ์ เรืองทรัพย์ เบอร์โทรศัพท์ 0-3728-3114)
- ประสานงาน โรงพยาบาลกบินทร์บุรี (คุณกนกพร เจ้าหน้าที่ฝ่าย พ.ร.บ. เบอร์โทรศัพท์ 0-3728-8069)
- ประสานงาน โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ (คุณสุจิรา เจ้าหน้าที่ฝ่าย พ.ร.บ. เบอร์โทรศัพท์ 0-3727-9204 ต่อ 105)
- ประสานงาน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) (คุณภัสวี เบอร์โทรศัพท์ 1736)
- ประสานงาน แจ้งข้อมูลเหตุให้ ผู้จัดการบริษัทกลางฯ สาขาปราจีนบุรี , บริษัทประกันภัย IOC ทราบ พร้อมทั้งแจ้งส่วน
ปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป

    นายเกรียงไกร บุญโต
      เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
      ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
ผู้บันทึกข้อมูล/ประสานงาน/จัดทำรายงาน 
.......................................................................................................................................................................
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 <
16/02/2015   17:19 น.   รถพ่วงกลับรถ บัสหวิดดับหมู่ (16-02-58 05.30น. อบ.หมู่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี )
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
เลขที่รับแจ้ง  E-accident 58/100/26915   แหล่งข่าว Line ห้องศูนย์นิรภัย 1784
วันรับแจ้ง  วันจันทร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ05.30 น.
วันเกิดเหตุ  วันจันทร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  เวลาประมาณ05.30 น.
จุดเกิดเหตุ  จุดกลับรถ หน้าที่ว่าการอำเภอสามโคก ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ถนน 4 เลน ไป-กลับ ฝั่งละ 2 ช่องทาง แบ่งช่องจราจรโดยเกาะกลางถนน   
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรสามโคก   เบอร์โทรศัพท์ 0-2593-1321
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.ท.เลิศวรรธ์ อุทัยนาง   เบอร์โทรศัพท์ -
ลักษณะการเกิดเหตุ รถยนต์โดยสาร ชนกับ รถยนต์บรรทุกพ่วง
ภาพประกอบ    ( เอื้อเฟื้อภาพโดย มูลนิธิร่วมกตัญญูปทุมธานี )
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ

1.รถยนต์โดยสาร   ยี่ห้อเบนส์-  ทะเบียน 30-0026 มหาสารคาม
2.รถยนต์บรรทุกพ่วง (ส่วนหัว)  ทะเบียน  70-2372 ราชบุรี
รถยนต์บรรทุกพ่วง (ส่วนหาง)  ทะเบียน  70-2378 ราชบุรี

ความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 13 ราย ( ช.7 ราย , ญ. 6 ราย ผู้บาดเจ็บ บาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์ให้การรักษาพยาบาล ทำแผลและอนุญาตให้กลับบ้านได้ ทั้งหมด )
รายชื่อผู้เสียชีวิต - ไม่มีรับแจ้งรายงานผู้เสียชีวิต –
รายชื่อผู้บาดเจ็บ - รพ.ไม่สะดวกให้ข้อมูล -

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ทางพนักงานสอบสวน แจ้งว่ารถยนต์บรรทุกกลับรถ รถยนต์รับส่งพนักงานวิ่งมาชนด้านท้าย ทั้งนี้รอการสอบสวนเพิ่มเติมจาก ผู้ขับขี่ และ พยานที่เกิดเหตุ และ พยานแวดล้อมก่อน (ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
คันที่1. รถยนต์โดยสาร ทะเบียน 30-0026 มหาสารคาม ตรวจสอบการทำประกันภัยภาคบังคับพบ พบข้อมูลความคุ้มครองการทำประกันภัยภาคบังคับของ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 57-0-0411604-00422 วันเริ่มคุ้มครองวันที่ 30/09/57 ถึง 30/09/58 และตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ ไม่พบการประกันภัยภาคสมัครใจ
คันที่2. รถยนต์บรรทุกพ่วง (ส่วนหัว) ทะเบียน 70-2372 ราชบุรี ตรวจสอบการทำประกันภัยภาคบังคับพบ พบข้อมูลความคุ้มครองการทำประกันภัยภาคบังคับของ บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 17ac1000122100000201406 วันเริ่มคุ้มครองวันที่ 30/06/57 ถึง 30/06/58 และตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ พบข้อมูลการทำประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 3 กรมธรรม์เลขที่ 17av31038201406 วันเริ่มคุ้มครองวันที่ 30/06/57 ถึง 30/06/58
และ ตรวจสอบบรรทุกพ่วง (ส่วนหาง) ทะเบียน 70-2378 ราชบุรี ตรวจสอบการทำประกันภัยภาคบังคับพบ พบข้อมูลความคุ้มครองการทำประกันภัยภาคบังคับของ บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 17ac1000122700000201406 วันเริ่มคุ้มครองวันที่ 30/06/57 ถึง 30/06/58 และตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ พบข้อมูลการทำประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 3 กรมธรรม์เลขที่ 17av31039201406 วันเริ่มคุ้มครองวันที่ 30/06/57 ถึง 30/06/58
การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสาน สถานีตำรวจภูธรสามโคก และ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสาน โรงพยาบาลปทุมธานี คุณจิตรภัทร (0-2598-8888 )
- ประสาน มูลนิธิร่วมกตัญญู คุณ พรอุมา ( 0-2751-0951 )
- ประสาน บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณนิภาพร (1596)
- ประสาน บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณเกษรา (1790)
- ประสานงานแจ้งข้อมูลเหตุให้ผู้จัดการบริษัทกลางฯสาขาปทุมธานีและผู้จัดการภาค สำนักงานภาคกลาง และบริษัท
ประกันวินาศภัย(IOC)ทราบพร้อมทั้งแจ้งส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน1784
รับทราบจัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อ