24/07/2014   04:54 น.   " 18 ล้อ + รถทัวร์ ดับ 1 เจ็บ 6 " อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (เหตุเกิดวันที่ 24-07-2557 เวลา 01.25น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
เลขที่รับแจ้ง  ศป/57/07/1070  แหล่งข่าว : ทีม ข่าว-ภาพ หน่วยกู้ภัยสว่างวิชชาฯ Sawang Rescue News
วันรับแจ้ง  วัน พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557   เวลาประมาณ 03.30 น.
วันเกิดเหตุ  วัน พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557   เวลาประมาณ 01.25 น.
จุดเกิดเหตุ ถนนมิตรภาพ บริเวณมอบันไดม้า (ขาเข้า กรุงเทพฯ) หลัก กม. 53-54 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง 
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรปากช่อง      เบอร์โทรศัพท์ 0-4431-1234
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี พ.ต.ต.บวร สมบัติธีระ      เบอร์โทรศัพท์ -
ลักษณะการเกิดเหตุ รถโดยสารประจำทาง (สายกรุงเทพ - ร้อยเอ็ด) ชนกับ รถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ
ภาพประกอบ ทีม ข่าว-ภาพ หน่วยกู้ภัยสว่างวิชชาฯ Sawang Rescue News (Facebook)
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ
1.รถโดยสาร ไม่ทราบยี่ห้อ สีฟ้า-ขาว   ทะเบียน 10-4353 ร้อยเอ็ด
(สายกรุงเทพฯ - ร้อยเอ็ด / เลขข้างรถ ม.4พ 24-11 / บริษัท สหพันธ์ ร้อยเอ็ดทัวร์ จำกัด)
2.รถบรรทุกพ่วง ยี่ห้อฮีโน่ สีขาว (ส่วนหัว) ทะเบียน 81-3808 มหาสารคาม
     (ส่วนหาง) ทะเบียน 81-3823 มหาสารคาม
ความรุนแรง  ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย และ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 6 ราย
รายชื่อผู้เสียชีวิต 1.นายสุรเนตร นุชพงษ์  อายุ 17 ปี
รายชื่อผู้บาดเจ็บ ผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 6 ราย (เพศชาย จำนวน 2 ราย , เพศหญิง จำนวน 4 ราย) เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลปากช่องนานา 
 1.นายคึกฤทธิ์  นาคนิด  อายุ 42 ปี
2.นายพีระกิจ  มีเงิน  อายุ 53 ปี
3.น.ส.ต้อยติ่ง  พอสิน  อายุ 33 ปี
4.น.ส.ปิยะพร  ตั้งอารีอรุณ อายุ 35 ปี
5.นางธิดารัตณ์  อารีเอื้อน อายุ 37 ปี
6.น.ส.ปริชาติ  ตรีจะ  อายุ 24 ปี

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ **ไม่สามารถติดต่อพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีได้ (สาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
คันที่ 1.  รถทะเบียน 10-4353 ร้อยเอ็ด มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 563024518812 ระยะเวลาคุ้มครอง 18/10/2556 - 30/09/2557 ตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจกับทาง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่า พบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 3 กรมธรรม์เลขที่ 11700-56302/กธ/024081-30 ระยะเวลาคุ้มครอง 19/10/2556 - 19/10/2557
คันที่ 2.  (ส่วนหัว) ทะเบียน 81-3808 มหาสารคาม มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 563024945869 ระยะเวลาคุ้มครอง 30/09/2556 - 30/09/2557 ตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจกับทาง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่า พบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 1 กรมธรรม์เลขที่ 56302/กธ028746-10 ระยะเวลาคุ้มครอง 06/12/2556 - 06/12/2557
  (ส่วนหาง) ทะเบียน 81-3823 มหาสารคาม มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 563024945868 ระยะเวลาคุ้มครอง 30/09/2556 - 30/09/2557 ตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจกับทาง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่า พบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 1 กรมธรรม์เลขที่ 56302/กธ028734-10 ระยะเวลาคุ้มครอง 06/12/2556 - 06/12/2557
การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรปากช่อง (ไม่สามารถติดต่อได้)
- ประสานงาน โรงพยาบาลปากช่องนานา (เบอร์โทรศัพท์ 0-4431-1856)
- ประสานงาน มูลนิธิสว่างวิชชาฯ (กู้ภัย720 เบอร์โทรศัพท์ 0-4428-0109)
- ประสานงาน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณศิวพร เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ (เบอร์โทรศัพท์ 1557)
- ประสานงาน แจ้งข้อมูลเหตุให้ผู้จัดการบริษัทกลางฯ สาขานครราชสีมา บริษัทประกันภัย IOC ทราบ พร้
23/07/2014   00:10 น.   " ทัวร์ บขส. ชน กระบะ!!!! เจ็บ 9 ราย " อ.สอง จ.แพร่ (เหตุเกิดวันที่ 22-07-2557 เวลา 20.15น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
เลขที่รับแจ้ง  ศป/57/07/1003      แหล่งข่าว : กู้ภัยแพร่ 14 (ระบบ Line)
วันรับแจ้ง  วัน อังคาร ที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557   เวลาประมาณ 22.00 น.
วันเกิดเหตุ  วัน อังคาร ที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557   เวลาประมาณ 20.15 น.
จุดเกิดเหตุ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1120 (ถนนสายสอง - เชียงม่วน) หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านหนุน อําเภอสอง
  จังหวัดแพร่
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง ไม่มีไฟส่องสว่าง (อยู่ระหว่างการก่อสร้างลาดยาง ไม่มีเส้นแบ่งช่องทางจราจร) 
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรสอง      เบอร์โทรศัพท์ 0-5459-1762
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.ท.สมคิด คำเอื้อ      เบอร์โทรศัพท์ 08-1168-3577
ลักษณะการเกิดเหตุ รถยนต์กระบะ ชนกับ รถโดยสารประจำทาง (สายกรุงเทพ - เชียงคำ / บริษัท ขนส่ง จำกัด)
ภาพประกอบ ที่มา : กู้ภัยแพร่ 14 (ระบบ Line)
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ
1.รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮลักซ์ ไทเกอร์ สีเทา ทะเบียน บน-6429 แพร่
2.รถโดยสาร ยี่ห้อวอลโว่ ไม่ทราบรุ่น  สีน้ำเงิน-เทา ทะเบียน 15-3002 กรุงเทพฯ
ความรุนแรง  ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 9 ราย
รายชื่อผู้เสียชีวิต ไม่มีผู้เสียชีวิต
รายชื่อผู้บาดเจ็บ ผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 9 ราย (เพศชาย จำนวน 2 ราย , เพศหญิง จำนวน 7 ราย) เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสอง  **รายชื่ออยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีให้ข้อมูลว่า “ รถโดยสารประจำทาง สายกรุงเทพ - เชียงคำ ของ บริษัท ขนส่ง จำกัด มีนายเพิ่ม สัพโส เป็นผู้ขับขี่รถโดยสารคันดังกล่าว เดินทางออกจาก อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มุ่งหน้าเข้าสู่ จังหวัดกรุงเทพฯ เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ ได้ชนกับ รถยนต์กระบะ มีนายสมเดช ศรีโพธิ์ เป็นผู้ขับขี่ ซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุนั้น ถนนได้อยู่ระหว่างการก่อสร้างลาดยางมะตอย ไม่มีเส้นแบ่งช่องทางจราจร และ ไม่มีไฟส่องสว่าง โดยยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ ” ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว (ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)


การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
คันที่ 1. รถทะเบียน บน-6429 แพร่ เคยมีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 560020713601867 ระยะเวลาคุ้มครอง 30/06/2556 - 30/06/2557 ตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจกับทาง บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่า ไม่พบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ
คันที่ 2.  รถทะเบียน 15-3002 กรุงเทพฯ มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 573016981852 ระยะเวลาคุ้มครอง 31/03/2557 - 31/03/2558 ตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจกับทาง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่า พบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 3 กรมธรรม์เลขที่ 07891-56301กธ060510-30 ระยะเวลาคุ้มครอง 25/11/2556 - 25/11/2557

การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรสอง และ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสานงาน โรงพยาบาลสอง (คุณนันท์จีระทิพย์ เบอร์โทรศัพท์ 0-5459-1575)
- ประสานงาน ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ จังหวัดแพร่ (คุณทนงค์ศักดิ์ เบอร์โทรศัพท์ 0-5453-3420)
- ประสานงาน บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณธนภัทร เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ (เบอร์โทรศัพท์ 1596) และ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณสุชาดา เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ (เบอร์โทรศัพท์ 1557)
- ประสานงาน แจ้งข้อมูลเหตุให้ผู้จัดการบริษัทกลางฯ สาขาแพร่ บริษัทประกันภัย IOC ทราบ พร้อมทั้งแจ้งส่วน
ปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป
       <
21/07/2014   09:55 น.   เก๋งชนกับกระบะ ดับ 2 เจ็บอีก 9 (21-07-56 เวลา 05.30 อ.เมือง จ.หนองคาย )
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
20/07/2014   23:49 น.   "รถตู้กลับจากเยี่ยมญาติ เสียหลักพลิกคว่ำ!!บาดเจ็บ 11 ราย "อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (เหตุเกิดวันที่ 20/07/57 เวลา 15.40น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
เลขที่รับแจ้ง  ศป/57/07/0872   แหล่งข่าว เครือข่ายรับแจ้งเหตุบริษัทกลางฯสาขาชุมพร
วันรับแจ้ง  วัน อาทิตย์ ที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เวลาประมาณ 21.30 น.
วันเกิดเหตุ  วัน อาทิตย์ ที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เวลาประมาณ 15.40 น.
จุดเกิดเหตุ ทางหลวงหมายเลข 41 (ถนนสายสี่แยกปฐมพร – พัทลุง) ตอน ละแม – หลังสวน กม.72 บ้านช่องสะท้อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง / ถนน 4 ช่องจราจร ไป – กลับ ฝั่งละ 2 ช่องจราจร / มีร่องกลาง สภาพอากาศ แจ่มใส
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรหลังสวน    เบอร์โทรศัพท์ 0-7754-4388
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี พ.ต.ท.ฉัตรชัย นวลจริง    เบอร์โทรศัพท์ 08-1539-0731
ลักษณะการเกิดเหตุ รถตู้โดยสารไม่จำทาง ถูกรถกระบะ ปาดหน้า แล้วเสียหลักพลิกคว่ำ
ภาพประกอบ    เครือข่ายรับแจ้งเหตุบริษัทกลางฯสาขาชุมพร / Hs8Kze017 คุณทวีศักดิ์ ล่องลือฤทธิ์

ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน คือ
1.รถตู้  ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น COMMUTER สี ขาว  ทะเบียน ฮย-5650 กรุงเทพมหานคร
   
ความรุนแรง  ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 11 ราย
รายชื่อผู้เสียชีวิต ไม่มีเสียชีวิต 
รายชื่อผู้บาดเจ็บ บาดเจ็บจำนวน 11 ราย นำส่ง โรงพยาบาลหลังสวน
 1.นายสมชาย  โพธิ์วงษ์  อายุ 46 ปี
 2.นายโชคชัย  ชื่นสาลี  อายุ 50 ปี
 3.น.ส.อรวรรณ  ตุ้มระวี  อายุ 34 ปี
 อีก 9 ราย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
  
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีให้ข้อมูลว่า รถตู้คันดังกล่าวเป็นรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง เดินทางกลับจากเยี่ยมญาติ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งหน้า จังหวัดกรุงเทพฯ โดยมีนายสุชาติ สมจิตร อายุ 35 ปี เป็นผู้ขับขี่ ผ่านจุดเกิดเหตุ มีรถยนต์กระบะ มิตซูบิชิ สีดำ ไม่ทราบทะเบียน ได้ขับแซงซ้ายมาแล้วปาดหน้าอย่างกระชั้นชิด ตนได้เบรกรถกะทันหัน จึงเสียหลักพลิกคว่ำทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บดังกล่าว (ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)


การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
คันที่ 1. ทะเบียน ฮย-5650 กรุงเทพมหานคร “ตรวจสอบไม่พบข้อมูลประกันภัย”

การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรหลังสวน และ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสานงาน โรงพยาบาลหลังสวน คุณวิภาวี เจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน (เบอร์โทรศัพท์ 0-7752-9999)
 - ประสานงาน แจ้งข้อมูลเหตุให้ผู้จัดการบริษัทกลางฯ สาขาชุมพร , ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้ตอนบน (สุราษฎร์ธานี) ,บริษัทประกันภัย IOC ทราบพร้อมทั้งแจ้งส่วนปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป
  
    

จ่าสิบเอกธีรภัทร พรมนำ / นายกฤชภัทร ศรีสะอาด  
       เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
ผู้บันทึกข้อมูล/ประสานงาน/จัดทำรายงาน
.......................................................................................................................................................................
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สายด่วน 1791 โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 0-2643-0293-4 หรือ www.rvp.co.th , www.thairsc.com
20/07/2014   21:54 น.   "รถจยย.ชนกับจักรยานปั่น ดับ1เจ็บ5 " อ.เมือง จ.ปทุมธานี (เหตุเกิด20/07/57 เวลา16.30น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่

 
เลขที่รับแจ้ง  ศป/57/07/0869  แหล่งข่าว ข่าวสด
วันรับแจ้ง  วัน อาทิตย์ ที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557  เวลาประมาณ 20.00 น.
วันเกิดเหตุ  วัน อาทิตย์ ที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557  เวลาประมาณ 16.30 น.
จุดเกิดเหตุ หน้าหมู่บ้านปทุมทอง ถนนปทุมธานี นนทบุรี ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง      สภาพอากาศ กลางวัน
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี  เบอร์โทรศัพท์ 0-2581-4152
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.ท.พริญญา  ศรีเรือง   เบอร์โทรศัพท์ -
ลักษณะการเกิดเหตุ รถจยย.ชนกับรถจักรยานปั่น
ภาพประกอบ  ที่มา : ข่าวสด

ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 คัน คือ
1. รถจยย. ยี่ห้อ ฮอนด้า สีน้ำเงิน  ทะเบียน 2กฌ-732 กรุงเทพมหานคร
2. รถจยย ยี่ห้อ ฮอนด้า สี ดำ   ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
3. รถจักรยานปั่น
ความรุนแรง  ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1ราย และได้รับบาดเจ็บ 5 ราย
รายชื่อผู้เสียชีวิต 1. น.ส.เพียงใจ  รัตนปรีชาชัย  อายุ 45 ปี (ขับจักรยานปั่น)
รายชื่อผู้บาดเจ็บ ส่งโรงพยาบาลปทุมธานี
 1. นายคำแพง  พระวันทะ  อายุ 37 ปี
 2. นางบุหลัน  สืบเพ็ง  อายุ 38 ปี
 3. ด.ช.สุพัด  พระวันทะ อายุ 14 ปี
 4. ด.ช.อนุศร พระวันทะ อายุ 8 ปี
 5. ชายไม่ทราบชื่อ
 
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ไม่สามารถติดต่อร้อยเวรได้ ( สาเหตุที่จริงนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี )

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
คันที่ 1.รถจยย. ทะเบียน 2กฌ-732 กรุงเทพมหานคร “ตรวจสอบไม่พบข้อมูลประกันภัย”
คันที่2. รถจยย. ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน    “ตรวจสอบไม่พบข้อมูลประกันภัย”

การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี
- ประสานงาน รพ.ปทุมธานี (0-2598-8710)
- ประสานงาน แจ้งข้อมูลเหตุให้ ผู้จัดการบริษัทกลางฯสาขา ปทุมธานี บริษัทประกันภัย IOC ทราบ พร้อมทั้งแจ้ง ส่วนปฎิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป       นายเกรียงไกร บุญโต / นายสิทธิโชค พรมสุวรรณ
       เจ้าหน้าที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
ผู้บันทึกข้อมูล/ประสานงาน/จัดทำรายงาน
       
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สายด่วน 1791 โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 0-2643-0293-4 หรือ www.rvp.co.th, www.thairsc.com
20/07/2014   09:05 น.   ทัวร์ไถลลื่นน้ำฝน หงายท้องเจ็บระนาว
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
เลขที่รับแจ้ง  ศป/57/07/0842    แหล่งข่าว lineรวมข่าวสาธารณภัยปภ.
วันรับแจ้ง  วัน อาทิตย์ ที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557   เวลาประมาณ 06.58 น.
วันเกิดเหตุ  วัน อาทิตย์ ที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557   เวลาประมาณ 05.50 น.
จุดเกิดเหตุ  ทางหลวงหมายเลข 201 สาย สีคิ้ว – ด่านขุนทด แยก กิโลเมตรที่ 6 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว
   จังหวัดนครราชสีมา
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางโค้ง (ถนน 4 เลน / ไป 2 เลน กลับ 2 เลน )
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว     เบอร์โทรศัพท์ 0-4441-1010
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี พ.ต.ต.วิรัตน์ ทัศนัย     เบอร์โทรศัพท์ 08-1024-4213
ลักษณะการเกิดเหตุ รถยนต์โดยสารป.1พิเศษ บ.นครชัยทัวร์ เลขข้างรถ 635 C 407 สายเชียงใหม่ – นครราชสีมา เสีย   หลักพลิกคว่ำ เนื่องจากถนนเปียกลื่น
ภาพประกอบ   ที่มา ( ระบบLineรวมข่าวสาธารณภัย สปก.ปภ., และ ปภ.นครราชสีมา )
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน คือ
1.รถยนต์โดยสาร ยี่ห้อเบนซ์ รุ่น - สี ฟ้า ขาว ทะเบียน 10-6991 นครราชสีมา

ความรุนแรง  ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จำนวน หลายราย ขณะรายงานไม่มีผู้เสียชีวิต

รายชื่อผู้เสียชีวิต - ไม่มีผู้เสียชีวิต จาก อุบัติเหตุ -

รายชื่อผู้บาดเจ็บ - ขณะรายงานทางโรงพยาบาลสีคิ้ว ยังไม่สรุปรายชื่อผู้ประสบภัย และ เพศ ที่ชัดเจน เบื้องต้นทางโรงพยาบาลรับผู้บาดเจ็บไว้จำนวน 15 ราย  
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีให้ข้อมูลว่า “รถยนต์โดยสารเกิดอุบัติเหตุเนื่องจาก สภาพถนนที่เปียกลื่น เนื่องจากมีฝนตกในช่วงเช้าทำให้ผู้ขับขี่ เสียการควบคุมตัวรถจึงเสียหลักพลิกคว่ำและมีผู้บาดเจ็บดังกล่าว(ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)


การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
คันที่ 1. รถยนต์โดยสารทะเบียน 10-6991 นครราชสีมา ตรวจสอบในระบบสืบค้นข้อมูลการจัดทำ ประกันภัยภาคบังคับ พบข้อมูลการจัดทำประกันภัยภาคบังคับ ไว้กับทาง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 575018346488 วันเริ่มคุ้มครอง 30/06/57 – 30/06/58 และ พบการจัดทำ ประกันภัยภาคสมัครใจ ไว้กับทาง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 57501022584-30 วันเริ่มคุ้มครอง 30/06/57 – 30/06/58

การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว และ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสานงาน โรงพยาบาลสีคิ้ว ( 0-4441-1020 )
- ประสานงาน กู้ภัยมูลนิธิพรมธรรม คุณ โจ้ ( เบอร์โทรศัพท์ 0-4470-5115 )
- ประสานงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ( เบอร์โทรศัพท์ 0-4424-2230 )
- ประสานงาน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณมณฑกานต์เจ้าหน้าทีรับแจ้งอุบัติเหตุ (สายด่วน 1557 ) และบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา คุณกิตติ (หมายเลขโทรศัพท์ 0-4428-1820-9) รับแจ้งเรื่องดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
 - ประสานงาน แจ้งข้อมูลเหตุให้ผู้จัดการบริษัทกลางฯสาขานครราชสีมา, ผู้จัดการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(นครราชสีมา)บริษัทประกันภัย IOC ทราบพร้อมทั้งแจ้งส่วนปฎิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบจัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป
 


ว่าที่ร.ท.อภิรัฐ จารุครุฑ / นายศุภกิจ ทิพย์สุวรรณ 
เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
ผู้บันทึกข้อมูล/ประสานงาน/จัดทำรายงาน
19/07/2014   10:54 น.   " ทัวร์ระนอง-หาดใหญ่ ชนต้นไม้!!! เจ็บระนาว " อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี (เหตุเกิดวันที่ 19-07-2557 เวลา 03.00น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
เลขที่รับแจ้ง  ศป/57/07/0796    แหล่งข่าว : ศูนย์รวมข่าวอิสระ เพื่อสังคม(Facebook)
วันรับแจ้ง  วัน เสาร์ ที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557   เวลาประมาณ 09.00 น.
วันเกิดเหตุ  วัน เสาร์ ที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557   เวลาประมาณ 03.00 น.
จุดเกิดเหตุ  ทางหลวงหมายเลข 41 หมู่ที่ 5 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง 
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรท่าชนะ     เบอร์โทรศัพท์ 0-7738-1388
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.ท.พิชิต ขาวสุวรรณ     เบอร์โทรศัพท์ 08-3596-7461
ลักษณะการเกิดเหตุ รถโดยสารประจำทาง (สายระนอง - หาดใหญ่ / บริษัท วรดิลก จำกัด) ชนต้นไม้เกาะกลางถนน
ภาพประกอบ ที่มา : ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี / กู้ภัย1065 (หน่อง สุภาพชน) / Hs8WZH อาสาน้องนิด / Treepet Boonfueng / ศูนย์รวมข่าวอิสระเพื่อสังคม (Facebook)

ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน คือ
1.รถโดยสาร ยี่ห้อเมอร์เซเดส-เบนซ์ สีฟ้า-ขาว ทะเบียน 10-0675 ระนอง
ความรุนแรง  ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 22 ราย
รายชื่อผู้เสียชีวิต ไม่มีผู้เสียชีวิต
รายชื่อผู้บาดเจ็บ ผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 22 ราย แบ่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลละแม จำนวน 7 ราย , โรงพยาบาลท่าชนะ จำนวน 15 ราย
 ผู้ได้รับบาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาตัวที่ โรงพยาบาลละแม
1.นายวินโก  (สัญชาติพม่า)  อายุ 40 ปี
2.นางซาน  (สัญชาติพม่า)  อายุ 56 ปี
3.นายออเมีย  (สัญชาติพม่า)  อายุ 55 ปี
4.ด.ช.ซอ  (สัญชาติพม่า)  อายุ 1 ปี 4 เดือน
5.นาง เมียนมาร์  (สัญชาติพม่า)  อายุ 60 ปี
6. ด.ญ.กระด้ง  (สัญชาติพม่า)  อายุ 5 ปี
7.นางเอโช  (สัญชาติพม่า)  อายุ 35 ปี
ผู้ได้รับบาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาตัวที่ โรงพยาบาลท่าชนะ
1.น.ส.เกวลิน  อาลี   อายุ 18 ปี
2.นางฟาติมะ   เจ๊ะเต๊ะ    อายุ 38 ปี
3.นางพิมพ์ลภัส  อังสานามชูโชติ  ไม่ทราบอายุ
4.น.ส.วันทนีย์  พงษ์พิริยะเดช  อายุ 39 ปี
5.นางยาลิน   (สัญชาติพม่า)  อายุ 33 ปี
6. นายอลิส   อ้าหลี    อายุ 15 ปี
7. ด.ช.อรุณ   อ้าหลี   อายุ 13 ปี
8. นายอาสมิน  เจ๊ะเต๊ะ   อายุ 57 ปี
9. นายวิทวัส   ซื่อตรง   อายุ 24 ปี
10.นายอัครเดช   ภาสบุตร  ไม่ทราบอายุ
11.ด.ญ.บุตรีศิวะ อังสานามชูโชติ  ไม่ทราบอายุ
12.นายอลีบิน  (สัญชาติมาเลเซีย) อายุ 31 ปี
13.ไม่ทราบชื่อ-สกุล  ไม่ทราบอายุ
14.ไม่ทราบชื่อ-สกุล  ไม่ทราบอายุ
15.ไม่ทราบชื่อ-สกุล  ไม่ทราบอายุ
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีให้ข้อมูลว่า “ รถโดยสารประจำทาง สายระนอง - หาดใหญ่ ของ บริษัท วรดิลก จำกัด ขณะเกิดเหตุ สภาพอากาศปกติ ไม่มีฝนตก เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ รถเกิดเสียหลัก ชนกับ ต้นไม้เกาะกลางถนน โดยยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ ” ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว (ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)


การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
คันที่ 1. รถทะเบียน 10-0675 ระนอง มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 56-8-0612116-02179 ระยะเวลาคุ้มครอง 30/09/2556 - 30/09/2557 ตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจกับทาง บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่า ไม่พบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ

การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรท่าชนะ และ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสานงาน โรงพยาบาลท่าชนะ (คุณวินิตรา เบอร์โทรศัพท์ 0-7738-1167)
- ประสานงาน มูลนิธิกุศลศรัทธา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (คุณดำ เบอร์โทรศัพท์ 0-7728-7630)
- ปร
18/07/2014   08:23 น.   "เบ้นซ์ ชนท้ายรถบรรทุก ถูก วีออส ชนซ้ำ ดับ!!1 ราย บาดเจ็บ 4 ราย" อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (เหตุเกิดวันที่ 17/08/57 เวลา 23.00น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
......................................................................................................................................................................
เลขที่รับแจ้ง  ศป/57/07/0760 แหล่งข่าว ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ เมืองพัทยา
วันรับแจ้ง  วัน ศุกร์ ที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เวลาประมาณ 06.30 น.
วันเกิดเหตุ  วัน พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เวลาประมาณ 23.00 น.
จุดเกิดเหตุ ทางหลวงหมายเลข 36 ขาเข้ากรุงเทพฯ กม.17 หมู่ที่ 10 ตำบลโปร่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง / ถนน 4 ช่องจราจร ไป – กลับ ฝั่งละ 2 ช่องจราจร / มีร่องกลาง สภาพอากาศ กลางคืน
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่    เบอร์โทรศัพท์ 0-3893-8399
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.ท.นวพล เบญมาตย์   เบอร์โทรศัพท์ 09-9115-9196
ลักษณะการเกิดเหตุ รถบรรทุกสิบล้อชนกับรถยนต์เก๋ง และถูกรถยนต์เก๋งอีก 1 คัน ชนซ้ำ
ภาพประกอบ   ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ เมืองพัทยายานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 คัน คือ
1.รถบรรทุก ยี่ห้อ ISUZU  รุ่น -  สีขาว  ทะเบียน 81-0519 ชลบุรี
2.รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ MERCEDES BENZ รุ่น -  สีดำ ทะเบียน ฌศ-8 กรุงเทพมหานคร
3.รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ TOYOTA  รุ่น -  สีขาว ทะเบียน ฆน-8483 กรุงเทพมหานคร
   
ความรุนแรง  ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย และบาดเจ็บ 4 ราย
รายชื่อผู้เสียชีวิต นายสุรชัย ตันนิกร  อายุ 42 ปี
รายชื่อผู้บาดเจ็บ บาดเจ็บจำนวน 3 ราย นำส่ง โรงพยาบาลบางละมุง
 1.นายธงชัย  เกษรหอม อายุ 29 ปี
 2.น.ส.จินตนา  ผลโยธิน  อายุ 36 ปี
 3.ด.ญ.ปนัดดา  เกษรหอม อายุ 2 ปี

 บาดเจ็บจำนวน 1 ราย นำส่ง โรงพยาบาลกรุงเทพ – พัทยา

 4.น.ส.ศิริพรรณ  โลหะญาณจารี อายุ 34 ปี
  
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีให้ข้อมูลว่า รถยนต์เก๋งชนท้ายรถบรรทุกสิบล้อ มีนายธงชัย เกสรหอม เป็นผู้ขับขี่ จนเสียหลักพลิกคว่ำ และรถยนต์เก๋งอีกหนึ่งคันชนซ้ำ ทำให้นายธงชัยฯ และครอบครัวที่โดยสารมากับรถบรรทุกได้รับบาดเจ็บ และรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ MERCEDES BENZ มีนายสุรชัย ตันนิกร เป็นผู้ขับขี่ เสียชีวิตที่เกิดเหตุ และรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ TOYOTA มี น.ส.ศิริพรรณ โลหะญาณจารี เป็นผู้ขับขี่ ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว (ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)


การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
คันที่ 1. ทะเบียน 81-0519 ชลบุรี เคยมีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 83131AC0/5610/04299 หมดระยะเวลาคุ้มครอง 12/07/2556 - 30/06/2557 และตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติม
คันที่ 2. ทะเบียน ฌศ-8 กรุงเทพมหานคร มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ CGU-BK 56-77135453131021 หมดระยะเวลาคุ้มครอง 21/10/2556 - 18/10/2557 และตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทราบว่า มีประกันภัยภาคสมัครใจประเภท 1 กับ บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 35557856 ระยะเวลาคุ้มครอง 18/10/2556 - 18/10/2557
คันที่ 3. ทะเบียน ฆน-8483 กรุงเทพมหานคร “ตรวจสอบไม่พบข้อมูลประกันภัย”

การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ และ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสานงาน มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ พัทยา คุณศรายุทธ สว่างบริบูรณ์ 63 (เบอร์โทรศัพท์ 0-3822-2474)
-
17/07/2014   14:00 น.   "รถตู้ คนขับหลับใน ชนท้าย รถบรรทุก ดับ 1 ราย บาดเจ็บหลายราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์(เหตุเกิดวันที่ 17/07/57 เวลา 03.20น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
เลขที่รับแจ้ง  ศป/57/07/0728   แหล่งข่าว แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์
วันรับแจ้ง  วัน พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เวลาประมาณ 11.24 น.
วันเกิดเหตุ  วัน พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เวลาประมาณ 03.20 น.
จุดเกิดเหตุ ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ตอน หนองบัว – ห้วยยาง กม.333-334 บริเวณปั๊มบางจากบ้านสวนขวัญ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง / ถนน 4 ช่องจราจร ไป – กลับ ฝั่งละ 2 ช่องจราจร / มีร่องกลาง สภาพอากาศ แจ่มใส
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรคลองวาฬ    เบอร์โทรศัพท์ 0-3266-1470
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี พ.ต.ท.มาโนชญ์ ผลมาก    เบอร์โทรศัพท์ 08-8505-0711
ลักษณะการเกิดเหตุ รถตู้โดยสารไม่จำทาง ชนท้ายรถบรรทุกแล้วเสียหลักลงข้างทาง
ภาพประกอบ    แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ , supawit_HS6IZP รอ.ขท.(ป) ชร.2

ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ
1.รถตู้โดยสารไม่ประจำทาง ของบริษัท ศรีประสิทธิ์ ทรานสปอร์ต แอนด์ ทัวร์  
ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น COMMUTER สี ขาว ทะเบียน 30-4496 สงขลา
   2.รถบรรทุกไม่ทราบรายละเอียด
   
ความรุนแรง  ส่งผลให้มีผุ้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย และบาดเจ็บ 5 ราย
รายชื่อผู้เสียชีวิต รายชื่ออยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติม 
รายชื่อผู้บาดเจ็บ บาดเจ็บจำนวน 5 ราย นำส่ง โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
 1.นางศรีเรือง  ปิ่นทองพันธ์ อายุ 51 ปี
 2.นายบุญคล่อง  อ่อนด้วน อายุ 45 ปี
 3.นางประสิทธิ์  คงจีน  อายุ 43 ปี
 4.MR.THEARA  PHOEUFN อายุ 22 ปี
 5.MRS.MALAY    อายุ 33 ปี 
  
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีให้ข้อมูลว่า รถตู้คันดังกล่าวเป็นรถตู้โดยสารไม่ประจำทางของ บริษัท ศรีประสิทธิ์ ทรานสปอร์ต แอนด์ ทัวร์ รับผู้โดยสารจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มุ่งหน้า อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายบุญคล่อง อ่อนด้วน อายุ 45 ปี เป็นผู้ขับขี่ ผ่านจุดเกิดเหตุ เกิดอาการหลับ เสียหลัก ชนท้ายรถบรรทุก แล้วเสียหลักลงข้างทางด้านขวา ทำให้นายบุญคล่องฯ และผู้โดยสารเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บดังกล่าว (ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)


การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
คันที่ 1. ทะเบียน 30-4496 สงขลา มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 57702กธ/8089134 ระยะเวลาคุ้มครอง 30/06/2557-30/06/2558 และตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่า มีประกันภัยภาคสมัครใจประเภท 1 กับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 56113กธ049369-10 ระยะเวลาคุ้มครอง 24/08/2556 - 28/08/2557


การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรคลองวาฬ และ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสานงาน คุณศภวิชญ์ จูเปรมปรี supawit_HS6IZP รอ.ขท.(ป) ชร.2 ผ่านระบบ Line
- ประสานงาน โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ (เบอร์โทรศพท์ 0-3260-2337)
- ประสานงาน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณถนอมพล (เบอร์โทรศัพท์ 1557)
 - ประสานงาน แจ้งข้อมูลเหตุให้ผู้จัดการบริษัทกลางฯ สาขาประจวบคีรีขันธ์ , ผู้จัดการสำนักงานภาคตะวันตก(นครปฐม) ,บริษัทประกันภัย IOC ทราบพร้อมทั้งแจ้งส่วนปฎิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป
  
    

จ่าสิบเอกธีรภัทร พรม
16/07/2014   22:52 น.   กระบะชนท้ายกระบะพุ่งข้ามเลนสังเวยรถทัวร์ดับ3 เจ็บ เพียบ
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
เลขที่รับแจ้ง  ศป/57/07/0704   แหล่งข่าว Line supawit_HS6IZP
วันรับแจ้ง  วัน พุธที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557   เวลาประมาณ 20.44 น.
วันเกิดเหตุ  วัน พุธที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557   เวลาประมาณ 19.40 น.
จุดเกิดเหตุ  ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม ตอนเขาคราม - ตลาดเก่าที่ กม.968+200 หน้าห้างแม็คโคร
  ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง (ถนน4 เลน ไป2เลน กลับ2เลน แบ่งช่องจราจรโดยเส้นแบ่งจราจรสี เหลืองสลับเหลือง )
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่    เบอร์โทรศัพท์ 0-7561-2587
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.ท.ณัฐภัทร พุทธังกุโอ      เบอร์โทรศัพท์ 08-9812-7213
ลักษณะการเกิดเหตุ รถยนต์กระบะคันที่1ชนรถยนต์กระบะคันที่2 ทำให้รถยนต์กระบะคันที่2กระเด็นไปชนกับ
   รถโดยสารสายหาดใหญ่ – ภูเก็ต ในฝั่งเลนสวน
ภาพประกอบ   ที่มา    ( supawit_HS6IZP )
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 คัน คือ
1.รถยนต์กระบะคันที่ 1 ยี่ห้อนิสสัน รุ่น นาวารา สีดำ ทะเบียน กจ-9905 กระบี่
2.รถยนต์กระบะคันที่ 2 ยี่ห้อมาสด้า รุ่น BT-50 สีขาว ทะเบียน กจ-8386 กระบี่
   3.รถยนต์โดยสาร   ยี่ห้อเบนซ์ รุ่น -  สีส้ม ขาว ทะเบียน 10-1654 ตรัง

ความรุนแรง  ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต เพศชาย จำนวน 3 ราย และ มีรายงานผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจำนวน 13 ราย
   เพศชาย 11 ราย หญิง 2 ราย

รายชื่อผู้เสียชีวิต ขณะรายงานทางโรงพยาบาลยังไม่สามารถสรุปรายชื่อ ผู้เสียชีวิตได้

รายชื่อผู้บาดเจ็บ ขณะรายงานทางโรงพยาบาลยังไม่สามารถสรุปรายชื่อ ผู้บาดเจ็บทั้งหมดได้

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีให้ข้อมูลว่ารถยนต์กระบะมาสด้าขับมาแล้วชลอเลี้ยวกลับรถ เป็นช่วงที่รถยนต์กระบะนิสสันขับตามหลังมาเบรคไม่ทันชนรถยนต์กระบะมาสด้า
 ทำให้รถยนต์กระบะมาสด้าพุ่งข้ามเลนจราจรไปในช่องทางเลนสวนจังหวะพอดีกับรถยนต์โดยสารวิ่งทางตรงมาด้วยความเร็วเบรคไม่ทันชนรถยนต์กระบะมาสด้าซ้ำทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ(ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)


การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
คันที่ 1. รถยนต์กระบะ ทะเบียน กจ-9905 กระบี่ ตรวจสอบในระบบค้นหาข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับ ไม่พบข้อมูลการประกันภัยภาคบังคับ
คันที่ 2. รถยนต์กระบะ ทะเบียน กจ-8386 กระบี่ ตรวจสอบพบข้อมูลประกันภัยภาคบังคับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 561005062472 ระยะเวลาคุ้มครอง 30/08/2556 – 30/08/2557 ตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจกับทาง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม ไม่พบข้อมูลการประกันภัยภาคสมัครใจ
 คันที่ 3. รถยนต์โดยสาร ทะเบียน 10-1654 ตรัง พบข้อมูลประกันภัยภาคบังคับ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 560612700000546 ระยะเวลาคุ้มครอง 30/09/2556 – 30/09/2557 ตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจกับทาง บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) พบข้อมูลการประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 2 กรมธรรม์เลขที่ 5626610178 ระยะเวลาคุ้มครอง 30/12/2556 – 30/12/2557 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดพนักงานออกตรวจสอบที่เกิดเหตุตามเลขที่รับแจ้งเคลม 606-1-01115/57

การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ และ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสานงาน มูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา คุณลายคราม ( เบอร์โทรศัพท์ 0-7563-2326)
- ประสานโรงพยาบาลกระบี่ คุณสรินดา บุตรหลี (เบอร์โทรศัพท์ 0-7562-6700)
- ประสานงาน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณวัชรินทร์ เจ้าหน้าที่บริษัท วิริยะประกันภัยฯ สาขากระบี่ ผ่าน Call Center 1557 และ 0-7566-4010-4 รับทราบและดำเนินการส่วนเกี่ยวข้อง
- ประสานงาน บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด
16/07/2014   00:47 น.   "รถกระบะชนกับรถไฟ เจ็บ5ราย " อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (เหตุเกิด15/07/57 เวลา21.00น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
เลขที่รับแจ้ง  ศป/57/07/0680    แหล่งข่าว คุณธีระ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ จังหวัดชลบุรี
วันรับแจ้ง  วัน อังคาร ที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557  เวลาประมาณ 23.00 น.
วันเกิดเหตุ  วัน อังคาร ที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557  เวลาประมาณ 21.00 น.
จุดเกิดเหตุ บ้านโรงโป๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางข้ามทางรถไฟ    สภาพอากาศ กลางคืน
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรบางละมุง   เบอร์โทรศัพท์ 0-3822-1800
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.ท.สิทธาวัฒน์ ชวกรเธียรรัตน์  เบอร์โทรศัพท์ 08-6831-5780
ลักษณะการเกิดเหตุ รถยนต์กระบะ ชนกับ รถไฟ
ภาพประกอบ  ที่มา : มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ จังหวัดชลบุรี
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ
1. รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่นดีแมกซ์ สีดำ ทะเบียน ผพ-5169 ชลบุรี
2. รถไฟ    ขบวน 534 บรรทุกถังแก๊สเปล่าของ ป.ต.ท.
ความรุนแรง  ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 5 ราย
รายชื่อผู้เสียชีวิต ไม่มีผู้เสียชีวิต
รายชื่อผู้บาดเจ็บ ผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 5 ราย นำส่งโรงพยาบาลบางละมุง
 1. นาย ศรชัย  โพธิ์ทอง  อายุ 29 ปี (ผู้ขับขี่รถยนต์กระบะ)
2. นายวาณิต   บุญอุ้ม  อายุ 30 ปี (บาดเจ็บสาหัส)
3. นายณัฐพล   เรือนจาม  อายุ 20 ปี
4. นายศุภชัย  จาบรวม  อายุ 29 ปี
5. นายทองเพชร สีนัมวัง  อายุ 32 ปี

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีทราบว่า รถไฟซึ่งบรรทุกถังแก๊สเปล่าของ ป.ต.ท.จากกรุงเทพมุ่งหน้าคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางข้ามทางรถไฟ ไม่มีเครื่องกั้นทาง มีเพียงสัญญาณไฟเตือน คาดว่าผู้ขับขี่ไม่ทันสังเกตว่ามีรถไฟแล่นมา จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว (สาเหตุที่จริงนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
คันที่ 1. รถยนต์กระบะ ทะเบียน ผพ-5169 ชลบุรี มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ 562106167716 วันคุ้มครอง 30/12/56 วันสิ้นสุด 02/10/57 ตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ กับคุณวรรณวิไล เจ้าหน้าที่รับแจ้งบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่า ไม่พบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ

การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรบางละมุง และ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสานงาน คุณธีระ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ จังหวัดชลบุรี (0-3822-2474)
- ประสานงาน แจ้งข้อมูลเหตุให้ ผู้จัดการบริษัทกลางฯสาขาชลบุรี บริษัทประกันภัย IOC ทราบ พร้อมทั้งแจ้ง ส่วนปฎิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป       นายเกรียงไกร บุญโต / นายศุภกิจ ทิพย์สุวรรณ
       เจ้าหน้าที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
ผู้บันทึกข้อมูล/ประสานงาน/จัดทำรายงาน


บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สายด่วน 1791 โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 0-2643-0293-4 หรือ www.rvp.co.th, www.thairsc.com
15/07/2014   23:30 น.   "รถตู้ กศน.ปทุมธานี หักหลบยางอะไหล่ ดับ1 เจ็บ4" (เหตุเกิด15/07/57 เวลา21.00น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่

     
เลขที่รับแจ้ง  ศป/57/07/0679  แหล่งข่าว ศูนย์วิทยุกรุงเทพฯ
วันรับแจ้ง  วัน อังคาร ที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557  เวลาประมาณ 22.00 น.
วันเกิดเหตุ  วัน อังคาร ที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557  เวลาประมาณ 21.00 น.
จุดเกิดเหตุ ถ.วงแหวนตะวันออก มอเตอร์เวย์สาย 9 กม.44 +500 มุ่งหน้าบางปะอิน จ.กรุงเทพฯ
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง      สภาพอากาศ กลางคืน
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจ ส.ทล.9   เบอร์โทรศัพท์ 0-2508-2603
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี พ.ต.ท.สถาพล    เบอร์โทรศัพท์ -
ลักษณะการเกิดเหตุ รถตู้ของสำนักงาน กศน.ปทุมธานี ชนเศษยางบนถนนแล้วเสียหลักชนกำแพง
ภาพประกอบ  ที่มา : ทวิช รถยก (facebook)  
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน คือ
1. รถตู้   ยี่ห้อ โตโยต้า  สีบรอนซ์  ทะเบียน ฮท-1756 กรุงเทพมหานคร
ความรุนแรง  ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1ราย และได้รับบาดเจ็บ 4 ราย
รายชื่อผู้เสียชีวิต ชาย1ราย (ไม่ทราบชื่อ)
รายชื่อผู้บาดเจ็บ ส่งโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
 1. นายสิทธิชัย   มะลิอ่อง  อายุ 42 ปี
2. นายสุรางค์  นันทถาวร  อายุ 57 ปี
3. นางกีรติ   วรภาพ  อายุ 28 ปี
4. หญิงไม่ทราบชื่อ

 
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ไม่สามารถติดต่อร้อยเวรได้ (สาเหตุที่จริงนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
คันที่ 1.รถตู้ ทะเบียน ฮท-1756 กรุงเทพมหานคร มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ 230/13M700D-000653 วันคุ้มครอง 04/01/57 วันสิ้นสุด 04/01/58 ตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจกับคุณธิไรพร จนท. บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่า ไม่พบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ

การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจส.ทล.9
- ประสานงาน ศูนย์วิทยุกรุงเทพฯ (0-2226-4444)
- ประสานงาน รพ.พญาไท นวมินทร์ (0-2944-7111)
- ประสานงาน แจ้งข้อมูลเหตุให้ ผู้จัดการบริษัทกลางฯสาขา รพ.นวมินทร์ 9 , รพ.ภูมิพลอดุลยเดช บริษัทประกันภัย IOC ทราบ พร้อมทั้งแจ้ง ส่วนปฎิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป       นายเกรียงไกร บุญโต / นายศุภกิจ ทิพย์สุวรรณ
       เจ้าหน้าที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
ผู้บันทึกข้อมูล/ประสานงาน/จัดทำรายงาน
       

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สายด่วน 1791 โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 0-2643-0293-4 หรือ www.rvp.co.th, www.thairsc.com
14/07/2014   12:12 น.   "เก๋งพลิกคว่ำ หวิดดับนักมวยค่าย ส.วรนุช เจ็บ 5 ราย" ที่อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์(เหตุเกิดวันที่ 14/07/57 เวลา 01.58น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
......................................................................................................................................................................
เลขที่รับแจ้ง  ศป/57/07/0611 แหล่งข่าว ศูนย์ ข่าว-ภาพ สว่างจรรยาธรรม,ชายชะกัน จุดเฉลิมพระเกียรติ
วันรับแจ้ง  วัน จันทร์ ที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557   เวลาประมาณ 10.50 น.
วันเกิดเหตุ  วัน จันทร์ ที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เวลาประมาณ 01.58 น.
จุดเกิดเหตุ ทางหลวงหมายเลข 24 โชคชัย-เดชอุดม หลักกิโลเมตรที่ 133-134 ตำบลอีสานเขต
 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางโค้ง / ถนน 2 ช่องจราจร ไป – กลับ ฝั่งละ 1 ช่องจราจร  สภาพอากาศ ฝนตก
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ    เบอร์โทรศัพท์ 0-4462-8171
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.อ.ณภัทร สุทธิธนากุล     เบอร์โทรศัพท์ 08-0154-4645
ลักษณะการเกิดเหตุ  รถยนต์เก๋ง เสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทาง
ภาพประกอบ   ที่มา : ศูนย์ ข่าว-ภาพ สว่างจรรยาธรรม,ชายชะกัน จุดเฉลิมพระเกียรติยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน คือ
1.รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น แจ๊ส สีขาว  ทะเบียน กว – 5248 นครราชสีมา
   
ความรุนแรง  ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ ทั้งหมด 5 ราย
รายชื่อผู้เสียชีวิต ไม่มีเสียชีวิต 
รายชื่อผู้บาดเจ็บ ผู้บาดเจ็บ จำนวน 5 ราย ( เป็นชาย 4 ราย หญิง 1 ราย) นำส่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
   1.นายกิติพงษ์ พรมโพธิ์  อายุ 19 ปี  นอนพักรักษา ที่ รพ.เฉลิมพระเกียรติ
    ที่อยู่ 57 ม.3 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์   
   2.นางสาวพัชราภรณ์ หมู่เพชร  อายุ 23 ปี  นอนพักรักษา ที่ รพ.เฉลิมพระเกียรติ
    ที่อยู่ 4/1 ม.7 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ (ผู้ขับขี่)
   3.นายฤธิเดช  วงศ์เพ็ญ   อายุ 17 ปี ส่งรักษาต่อที่ รพ.บุรีรัมย์
   4.นายธิเบต เหลวกุล  อายุ 19 ปี กลับบ้านได้
   5.นายพงษ์นรินทร์ ใยนาจ   อายุ 27 ปี  กลับบ้านได้
    ที่อยู่ 14 ม.2 หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  
 
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีให้ข้อมูลว่า “ผู้ขับขี่รถคันเกิดเหตุคือ น.ส.พัชราภรณ์ หมู่เพชร ขณะขับถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งประกอบกับมีฝนตกและรถมาด้วยความเร็ว ทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บดังกล่าว (ทั้งนี้ผู้บาดเจ็บผู้ชาย 4 ราย เป็นนักมวย ค่าย ส.วรนุช)” (ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)


การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
คันที่ 1. รถ ทะเบียน กว – 5248 นครราชสีมา เคยมีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด กรมธรรม์เลขที่ บร805605/00413 ระยะเวลาคุ้มครอง 11/3/2556 - 11/3/2557 และตรวจสอบการต่อประกันภาคบังคับและประกันภัยภาคสมัครใจ บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด ทราบว่า ไม่พบข้อมูลการต่อประกันภัย

การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ และ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสานงาน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ คุณพนิดา เจ้าหน้าที่พยาบาล (เบอร์โทรศพท์ 0-4462-8450-2)
- ประสานงาน บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด คุณวรรณภา (เบอร์โทรศัพท์ 0-2253-4141,0-2253-4343)
 - ประสานงาน แจ้งข้อมูลเหตุให้ผู้จัดการบริษัทกลางฯ สาขาบุรีรัมย์ , ผู้จัดการสำนักงานภาคกลาง , บริษัทประกันภัย IOC ทราบพร้อมทั้งแจ้งส่วนปฎิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ย
13/07/2014   22:15 น.   รถโดยสารกลับจากบ่อนปอยเปตเสียหลักพลิกคว่ำโชคยังดีไม่มีเสียชีวิต อ.เมือง จ.สระแก้ว (13/07/57 เวลา 18.29น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
เลขที่รับแจ้ง  ศป/57/07/0588    แหล่งข่าว สว่างสระแก้ว / สระแก้วไซเรน
วันรับแจ้ง  วัน อาทิตย์ ที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557   เวลาประมาณ 19.00 น.
วันเกิดเหตุ  วัน อาทิตย์ ที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557   เวลาประมาณ 18.29 น.
จุดเกิดเหตุ  ถนนทางหลวงหมายเลข 359 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง (ถนน 2 เลน / ไป 1 เลน กลับ 1 เลน )
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว     เบอร์โทรศัพท์ 0-3724-2544
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.อ.ธรรมนูญ  ภูเดช      เบอร์โทรศัพท์ 08-6528-4820
ลักษณะการเกิดเหตุ รถยนต์โดยสาร ไม่ประจำทาง เสียหลักพลิกคว่ำ ตกข้างทาง
ภาพประกอบ   ที่มา ( มหาโพธิ์205(ชาติ) ,สว่างสระแก้ว / สระแก้วไซเรน )
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน คือ
1.รถยนต์โดยสารไม่ประจำทางยี่ห้ออีซูซุ รุ่น - สีหลากสี ทะเบียน 30-0946 นนทบุรี

ความรุนแรง  ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จำนวนหลายราย
  
รายชื่อผู้เสียชีวิต - ขณะรายงานไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต-
รายชื่อผู้บาดเจ็บ ขณะรายงาน อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติม ( ทราบเพศ ชาย 12 ราย , หญิง 17 ราย )
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ยังไม่สรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ ทราบเพียงรถคันเกิดเหตุวิ่งมาจากรับนักท่องเที่ยวจากบ่อนปอยเปตที่อยู่ติดอำเภออรัญประเทศมุ่งหน้าเข้า กรุงเทพมหานครและมาเกิดเหตุเสียหลักพลิกคว่ำ ที่เขตสอบสวนอำเภอเมืองสระแก้ว (ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
คันที่ 1. รถยนต์โดยสาร ทะเบียน 30-0946 นนทบุรี ตรวจสอบในระบบสืบค้นข้อมูลการจัดทำ ประกันภัยภาคบังคับ พบข้อมูลการจัดทำประกันภัยภาคบังคับ กรมธรรม์เลขที่ 561025856630 วันเริ่มคุ้มครอง 31/12/56 ถึง 31/12/57 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากพนักงาน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบเพิ่มเติม รถคันดังกล่าว มีความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท1 วันเริ่มคุ้มครอง 09/08/56 ถึง 09/08/57 แจ้งบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับทราบข้อมูลเบื้องต้น
การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว และ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสานงาน กู้ภัย สว่างสระแก้ว ทางระบบโซเชียลฯ ไลน์
- ประสานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เจ้าหน้าที่เวชระเบียน คุณเทพสุดา 0-3724-3018
- ประสานงาน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณนพวรรณ เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ (สายด่วน 1557)
- ประสานงานแจ้งข้อมูลเหตุให้ผู้จัดการบริษัทกลางฯ สาขาสระแก้ว ,ผู้จัดการสำนักงานภาคตะวันออก(ชลบุรี) บริษัทประกันภัย IOC ทราบพร้อมทั้งแจ้งส่วนปฎิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป
  
 
ว่าที่ร.ท.อภิรัฐ จารุครุฑ / นายเกรียงไกร บุญโต 
      เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
ผู้บันทึกข้อมูล/ประสานงาน/จัดทำรายงาน
11/07/2014   16:39 น.   "บัส ป.2 หลับใน!!เสียหลักพลิกคว่ำ บาดเจ็บหลายราย" อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (เหตุเกิด 11/07/57 เวลา05.00น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
......................................................................................................................................................................
เลขที่รับแจ้ง  ศป/57/07/0503   แหล่งข่าว แขวงการทางมหาสารคาม
วันรับแจ้ง  วัน ศุกร์ ที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557   เวลาประมาณ 15.00 น.
วันเกิดเหตุ  วัน ศุกร์ ที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557   เวลาประมาณ 05.00 น.
จุดเกิดเหตุ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บรบือ – มหาสารคาม กม.54+100 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง / ถนน 4 ช่องจราจร ไป – กลับ ฝั่งละ 2 ช่องจราจร / มีร่องกลาง สภาพอากาศ แจ่มใส
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรบรบือ    เบอร์โทรศัพท์ 0-4377-1191
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี พ.ต.ท.นภาเดช ศิริสาขา    เบอร์โทรศัพท์ 08-6850-8821
ลักษณะการเกิดเหตุ  รถโดยสารร่วมบริการ บขส. สาย กรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด-ดอนตาล เสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง
ภาพประกอบ   แขวงการทางมหาสารคาม , supawit_HS6IZP รอ.ขท.(ป) ชร.2

ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน คือ
1.รถโดยสารร่วมบริการ บขส. ปรับอากาศ ชั้น 2 สาย กรุงเทพฯ – ร้อยเอ็ด – ดอนตาล
 ยี่ห้อ MERCEDES BENZ รุ่น- สี ฟ้า-ขาว ทะเบียน 12-2121 กรุงเทพมหานคร
   
ความรุนแรง  ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ ทั้งหมด 44 ราย
รายชื่อผู้เสียชีวิต ไม่มีเสียชีวิต 
รายชื่อผู้บาดเจ็บ บาดเจ็บจำนวน 44 ราย บาดเจ็บเป็นชาย 15 ราย บาดเจ็บเป็นหญิง 29 ราย โรงพยาบาลมหาสารคาม
 1.นายนพพล  ปาละวงศ์ อายุ 24 ปี
 2.น.ส.เกศินี  พงษ์เรือง อายุ 15 ปี
 3.นางสำราญ  โพงเรือง  อายุ 62 ปี
 4.น.ส.สุกัญญา    จันต๊ะวงค์ อายุ 20 ปี
 5.นายถาวร   พรมวงษ์  อายุ 26 ปี 
 6.นายธนากรณ์   หารสุโพธิ์ อายุ 25 ปี
 7.พลทหารพงศ์ศิริ  เสริฐทรัพย์ อายุ 21 ปี
 8.นายวันชัย   ไชยมาตร อายุ 30 ปี
 9.น.ส.ศราณี   ศรีสำโรง อายุ 21 ปี
 10.น.ส.จงดี   คาดพันโน อายุ 40 ปี
 11.ด.ช.พงศธร   อ๊อดเอก  อายุ 6 ปี
 12.นายธนันท์ชัย   กะการดี  อายุ 40 ปี
 13.น.ส.มณีวรรณ  กมลเทพ  อายุ 21 ปี (ตั้งครรภ์ 4 เดือน)
 14.นายทศพล   ไชยดำ  อายุ 25 ปี
 15 น.ส.สุพัตรา   แสนปาง  อายุ 22 ปี
 16.น.ส.สุพัฌา   พลเสนา  อายุ 20 ปี
 ผู้ได้รับบาดเจ็บที่เหลือมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย 
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีให้ข้อมูลว่า รถโดยสารคันดังกล่าว เป็นรถโดยสารร่วมบริการ รับผู้โดยสารจำนวน 49 คน จากกรุงเทพฯ ไป จังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 22.00น. ของวันที่ 10 ก.ค.โดยมีนายรุ่งศักดิ์ พงษ์เรือง อายุ 58 ปี เป็นผู้ขับขี่คนเดียว ขับตลอดเส้นทาง ทิศทางขาเข้า จังหวัดมหาสารคาม ผ่านจุดเกิดเหตุ เกิดอาการหลับในรถจึงเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางด้านซ้าย ทำให้นายรุ่งศักดิ์ฯ และผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บดังกล่าว (ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)


การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
คันที่ 1. ทะเบียน 12-2121 กรุงเทพมหานคร มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 572036823243 ระยะเวลาคุ้มครอง 31/03/2557-31/003/2558 และตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่า มีประกันภัยภาคสมัครใจประเภท 3 กับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 57203กธ012575-30 ระยะเวลาคุ้มครอง 31/03/2557 - 03/03/2558

11/07/2014   13:38 น.   "ปิคอัพ เสียหลัก ฟาด เสาไฟฟ้า เจ็บ 8 ราย " อำเภอเมืองนครราชสีมา (เหตุเกิดวันที่ 11-07-57 เวลา 10.40น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
......................................................................................................................................................................
เลขที่รับแจ้ง  ศป/57/07/0498   แหล่งข่าว มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา
วันรับแจ้ง  วัน ศุกร์ ที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557   เวลาประมาณ 10.00 น.
วันเกิดเหตุ  วัน ศุกร์ ที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557   เวลาประมาณ 09.40 น.
จุดเกิดเหตุ ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) หน้าโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง / ถนน 4 ช่องจราจร ไป – กลับ ฝั่งละ 2 ช่องจราจร / มีเกาะกลาง สภาพอากาศ แจ่มใส
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง     เบอร์โทรศัพท์ 0-4421-1403
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.ท.อัครเดช เพ็งวงษ์     เบอร์โทรศัพท์ 08-1265-7083
ลักษณะการเกิดเหตุ  รถยนต์กระบะเสียหลักข้ามเกาะกลางถนน
ภาพประกอบ   เครือข่ายรับแจ้งเหตุ บริษัทกลางฯสาขานครราชสีมา ,กู้ภัย 01 ฮุก31 นครราชสีมา


ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 คัน คือ
1.รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น ดีแม็กซ์ สีบรอนซ์  ทะเบียน ผล-6463 นครราชสีมา
2.รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ทาทา รุ่น -  สีขาว  ทะเบียน ผบ-8719 นครราชสีมา
3.รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น -   สีบรอนซ์ ทะเบียน กร-9190 นครราชสีมา
   
ความรุนแรง  ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ ทั้งหมด 8 ราย
รายชื่อผู้เสียชีวิต ไม่มีเสียชีวิต 
รายชื่อผู้บาดเจ็บ บาดเจ็บจำนวน 7 ราย บาดเจ็บเป็นชาย 2 ราย บาดเจ็บเป็นหญิง 6 ราย โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
 1.นายเบ้า พิพิธภัณฑ์ อายุ 80 ปี  (สาหัส)
 2.นายสมัย แมวมั่งมี  อายุ 63 ปี (เล็กน้อย)
 อีก 6 ราย เป็นหญิง บาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ทราบชื่อ
 
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีให้ข้อมูลว่า (คันที่1)รถยนต์กระบะ อีซูซุ มีนายสมัย แมวมั่งมี อายุ 63 ปี เป็นผู้ขับขี่ ทิศทางขาออกจาก อำเภอเมืองนครราชสีมา ผ่านจุดเกิดเหตุได้เสียหลักข้ามเกาะกลางถนน ตัวรถติดคากับเสาไฟส่องสว่าง และส่วนหัวรถยนต์กีดขวางการจราจร 1 ช่องจราจรขวา ในทิศทางขาเข้า นครราชสีมา ทำให้ (คันที่2) รถยนต์กระบะ ทาทา มีนายเฉลิมพร พิมุกนันท์ เป็นผู้ขับขี่ มาในช่องขวาเบรคไม่ทันได้เฉี่ยวชน และมีเศษชิ้นส่วนรถได้กระเด็นไปถูกรถยนต์กระบะ โตโยต้า มีนางฤทัยรัตน์ บางขุนทด เป็นผู้ขับขี่ ทำให้นายสมัยฯ และผู้โดยสารรถยนต์กรบะ อีซูซุ ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว (ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)


การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
คันที่ 1. ทะเบียน ผล-6463 นครราชสีมา มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 96079117-25570627 ระยะเวลาคุ้มครอง 27/06/2557-27/06/2558 และตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่า มีประกันภัยภาคสมัครใจประเภท 1 กับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขกรมธรรม์ M1589482 ระยะเวลาคุ้มครอง 27/6/2557 - 27/6/2558
คันที่ 2. ทะเบียน ผบ-8719 นครราชสีมา มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 563015059599 ระยะเวลาคุ้มครอง 05/08/2556 – 05/08/2557 และตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่า ไม่พบการทำประกันภาคสมัครใจ
คันที่ 3. ทะเบียน กร-9190 นครราชสีมา มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 563015617724 ระยะเวลาคุ้มครอง 06/10/2556-06/10/2557 และตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่า ไม่พบการทำประกันภาคสมัครใจ
08/07/2014   18:48 น.   สยองกระบะพุ่งชนรถบรรทุกสิบล้อ - ดับคาที่ 1 บาดเจ็บ 8 ที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 08/07/57 เวลา 13.40น
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
*************
เลขที่รับแจ้ง  ศป/57/07/0339   แหล่งข่าว ข่าวสด
วันรับแจ้ง  วัน อังคาร ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557   เวลาประมาณ 18.00 น.
วันเกิดเหตุ  วัน อังคาร ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557   เวลาประมาณ 13.40น.
จุดเกิดเหตุ   บนถนนราชสีมา-โชคชัย กม.ที่ 28 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ จุดกลับรถ ถนน 4 เลน ไป – กลับ ฝั่งละ 2 เลน
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรโชคชัย     เบอร์โทรศัพท์ 0-4449-1367
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.ท.สมศักดิ์ จันทร์แจ่มศรี    เบอร์โทรศัพท์ 08-3230-9578
ลักษณะการเกิดเหตุ  รถยนต์กระบะชนรถบรรทุก
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ
1.รถยนต์กระบะ  ยี่ห้อโตโยต้า  สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน 10-4692 นครราชสีมา
2.รถยนต์บรรทุก  ยี่ห้อ ฮีโน่ สีขาว  ทะเบียน ไม่ติดป้ายทะเบีย 
ความรุนแรง  ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ บาดเจ็บ ชาย 8 ราย เสียชีวิต ชาย 1 ราย
รายชื่อผู้เสียชีวิต เสียชีวิต ชาย 1 ราย
 1.นายณรงค์ชัย  สินจังหรีด  อายุ 28 ปี
รายชื่อผู้บาดเจ็บ เข้ารับการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลโชคชัย จ. นครราชสีมา
 1.นายจักรินทร์  แหลมรัตณประทีป  อายุ 37 ปี
 2.นายเดชา  พิษกระโทก  อายุ 32 ปี
 3.นายเอกพจน์  ลงสันเที๊ยะ   อายุ 26 ปี
 4.นายจำปี  ชุมกระโทก  อายุ 38 ปี
 5.นายพงษ์ศักดิ์  แตะกระโทก  อายุ 37 ปี
 6.นายเอกพจน์  หลวงกระโทก  อายุ 55 ปี
 7.นายณรงค์  หมายพรบุรี   อายุ 38 ปี
 8.นายเซ็ง  แหลมรัตณประทีป  อายุ 71 ปี
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีให้ข้อมูลว่า รถบรรทุกวิ่งเลนซ้ายตีวงที่จะกลับรถ ในขนานเดียวกัน รถยนต์กระบะที่วิ่งมาเลยขวาจึงชนเข้ากลางลำของรถบรรทุกทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ(ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
คันที่ 1. รถยนต์กระบ ทะเบียน กธ-2749 นครราชสีมา ตรวจสอบในระบบสืบค้นข้อมูลการจัดทำประกันภัยภาคบังคับพบข้อมูลการจัดทำประกันภัยภาคบังคับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 573016978186 เริ่มคุ้มครอง วันที่ 15/12/57 ถึง 15/12/58 และ ตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไม่พบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา ส่ง เจ้าหน้าที่คุณ พิพัฒน์พงศ์ ออกตรวจสอบที่เกิดเหตุ เลขที่ รับแจ้ง รจ.14021 ดำเนินการส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
คันที่ 2. รถบรรทุก เป็นรถใหม่ไม่ติดป้ายทะเบียน
การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรโชคชัย และ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสานมูลนิธิกู้ภัย ฮุก31 เจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูล กู้ภัย020 (0-4427-4155) 
- ประสานงาน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)คุณนพวรรณ เจ้าหน้าทีรับแจ้งอุบัติเหตุ(สายด่วน1557) และ
 - ประสานงาน แจ้งข้อมูลเหตุให้ผู้จัดการบริษัทกลางฯ สาขานครราชสีมา , ผู้จัดการสำนักงานภาคกลาง , บริษัทประกันภัย IOC ทราบพร้อมทั้งแจ้งส่วนปฎิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป
   
นายสิทธิโชค พรมสุวรรณ / ว่าที่ร.ท.อภิรัฐ จารุครุฑ  
       เจ้าหน้าที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
07/07/2014   22:48 น.   กระบะชนกับรถตู้ เจ็บ10 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (เหตุเกิด 07/07/57 เวลา 20.29น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่

 
เลขที่รับแจ้ง  ศป/57/07/0298  แหล่งข่าว กู้ภัยสว่างวิชชาปากช่อง
วันรับแจ้ง  วัน จันทร์ ที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557  เวลาประมาณ 21.56 น.
วันเกิดเหตุ  วัน จันทร์ ที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557  เวลาประมาณ 20.29 น.
จุดเกิดเหตุ ถ.ธนรัตน์ - เขาใหญ่ กม.7 หน้าวัดโป่งกะสัง ต.หนองน้ําแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง      สภาพอากาศ กลางคืน
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรปากช่อง   เบอร์โทรศัพท์ 0-4431-1234
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.ท.ศุภณัฐ  ชวงงาม   เบอร์โทรศัพท์ 08-0001-7234
ลักษณะการเกิดเหตุ รถกระบะชนกับรถตู้
ภาพประกอบ  ที่มา : -  


ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ
1.รถกระบะ  ยี่ห้อ ฟอร์ด สีดำ   ทะเบียน ผพ-1340 เชียงใหม่
2. รถตู้   ยี่ห้อ โตโยต้า  สีบรอนซ์  ทะเบียน ฮฉ-6785 กรุงเทพมหานคร
ความรุนแรง  ส่งผลให้มีได้รับบาดเจ็บ 10 ราย
รายชื่อผู้เสียชีวิต ไม่มี
รายชื่อผู้บาดเจ็บ ผู้บาดเจ็บจำนวน 10 ราย เป็นชาย4ราย หญิง6ราย (รายชื่ออยู่ระหว่างตรวจสอบ)
นำส่งโรงพยาบาลปากช่องนานา
 
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ไม่สามารถติดต่อร้อยเวรได้ (สาเหตุที่จริงนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
คันที่ 1.รถยนต์กระบะ ทะเบียน ผพ-1340 เชียงใหม่ มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด กรมธรรม์ U56-C366681 วันคุ้มครอง 17/10/56 วันสิ้นสุด 17/10/57 ตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจกับคุณประดิษฐ์พงษ์ จนท. บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด ทราบว่า ไม่พบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ
คันที่ 2.รถยนต์ตู้ ทะเบียน ฮฉ-6785 กรุงเทพมหานคร “ตรวจสอบไม่พบข้อมูลประกันภัย”

การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรปากช่อง และ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสานงาน กู้ภัยสว่างวิชชาปากช่อง (0-4428-0190)
- ประสานงาน รพ.ปากช่องนานา (0-4431-1856)
- ประสานงาน แจ้งข้อมูลเหตุให้ ผู้จัดการบริษัทกลางฯสาขานครราชสีมา บริษัทประกันภัย IOC ทราบ พร้อมทั้งแจ้ง ส่วนปฎิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 รับทราบ จัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป     นายเกรียงไกร บุญโต / นายสิทธิโชค พรมสุวรรณ / นายศุภกิจ ทิพย์สุวรรณ
       เจ้าหน้าที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
ผู้บันทึกข้อมูล/ประสานงาน/จัดทำรายงาน
       
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สายด่วน 1791 โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 0-2643-0293-4 หรือ www.rvp.co.th, www.thairsc.com
07/07/2014   09:57 น.   รถโดยสาร เปลี่ยนช่องทางไม่ระวัง โชคยังดีไม่มีใครเสียชีวิต อบ.หมู่อ.หนองแค จ.สระบุรี (วันที่ 07 - 07 - 57 เวลา 04.39น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
เลขที่รับแจ้ง  ศป/57/07/0271   แหล่งข่าว ศูนย์วิทยุร่วมกตัญญูสระบุรี
วันรับแจ้ง  วัน จันทร์ ที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557   เวลาประมาณ 07.35 น.
วันเกิดเหตุ  วัน จันทร์ ที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557   เวลาประมาณ 04.30 น.
จุดเกิดเหตุ  ทางหลวงหมายเลข 1พหลโยธิน กม.ที่ 39 ขาเข้า กรุงเทพ ต.หินกอง อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ทางตรง (ถนน 12 เลน / ไป 6 เลน และ กลับ 6 เลน ) มีเกาะกลางแบ่งช่องการจราจร จุดเกิดเหตุ
   ในช่องทางด่วนถัดจากช่องคู่ขนาน 2 เลนช่องทางด่วนแบ่งช่องจราจร 4 เลน
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรหนองแค (ย่อยหินกอง)   เบอร์โทรศัพท์ 0-3637-1500
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี ร.ต.ท.อัศวิน พันธ์วงศ์      เบอร์โทรศัพท์ 08-3706-7107
ลักษณะการเกิดเหตุ รถยนต์โดยสารประจำทาง ชนกับ รถยนต์บรรทุก พ่วง
ภาพประกอบ   ที่มา ( FB. ศูนย์วิทยุร่วมสระบุรี อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัด สระบุรี)
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ
1.รถยนต์โดยสารประจำทาง   สีฟ้า-ขาว  ทะเบียน 10-4692 นครราชสีมา
2.รถยนต์บรรทุกพ่วง(ส่วนหัว)   -  - ไม่มีข้อมูล -
รถยนต์บรรทุกพ่วง(ส่วนหาง)   -  - ไม่มีข้อมูล -
ความรุนแรง  ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ( ช. 5 ราย , ญ. 3 ราย ยอดรวม 8 ราย ) ไม่มีผู้เสียชีวิต
รายชื่อผู้เสียชีวิต -
รายชื่อผู้บาดเจ็บ เข้ารับการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลหนองแค จ. สระบุรี
 1.นายอนุสรณ์ แสนใหม่ อายุ 40 ปี
 2.นายศาทิศ หิปะนัส  อายุ 30 ปี
 3.นายอำนาจ คำพาลา  อายุ 37 ปี
 4.นายไพรัตน์ กินจะบก อายุ 36 ปี
 5. Mr.Rangel  Bert Buisa อายุ 24 ปี
 6.นางสุปราณี  ศรีใสคำ  อายุ 60 ปี
 7.น.ส.สุธาสินี  พวงพิมาย อายุ 37 ปี
 8.น.ส.วัชราภรณ์ พวงพิมาย อายุ 31 ปี
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีให้ข้อมูลว่า “ผู้ขับขี่รถโดยสารแซงรถในช่องทางเลนขวาสุดฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯและ เปลี่ยนช่องทางเข้าช่องซ้ายเลนที่ 3 เป็นจังหวะพอดีกับรถบรรทุกพ่วง ไม่ทันเห็นทะบียนเปลี่ยนช่องทาง จากเลน 2 เข้ามาเลน 3 แต่เข้ามาก่อนเกือบเต็มคัน จังหวะที่ผู้ขับขี่รถโยสารเปลี่ยนเข้าช่องทางจราจรเลน 3 เกือบจะพร้อมกัน ทำให้มุมหน้าซ้ายรถทัวร์ชนกับ มุมบรรทุกหลังรถพ่วง(ส่วนหาง)ทางขวาแต่รถบรรทุกพ่วง น่าจะไม่ทราบว่าถูกชน จึงไม่ได้หยุดจอดรถในที่เกิดเหตุ และเดินทางต่อไป ส่วนผู้ขับขี่รถโดยสารต้องหยุดจอดรถเนื่องจากมีผู้โดยสารบาดเจ็บ (ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
คันที่ 1. รถยนต์โดยสาร ทะเบียน 10-4692 นครราชสีมา ตรวจสอบในระบบสืบค้นข้อมูลการจัดทำประกันภัยภาคบังคับพบข้อมูลการจัดทำประกันภัยภาคบังคับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 563016230416 เริ่มคุ้มครอง วันที่ 31/12/56 ถึง 31/12/57 และ ตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ พบประกันภาคสมัครใจประเภท 3 กรมธรรม์เลขที่ 0828856301/กธ./043195-30 เริ่มคุ้มครอง วันที่ 2/9/56 ถึง 2/9/57 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาสระบุรี รับแจ้งอุบัติเหตุ ดำเนินการส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรหนองแค (ย่อยหินกอง) และ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
- ประสานโรงพยาบาลหนองแค สระบุรี (0-3632-6213-4 )  
- ประสานงาน ศูนย์วิทยุร่วมสระบุรี อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดสระบุรี (เบอร์โทรศัพท์ 0-3667-8361)
- ประสานงาน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)คุณรพีพรเจ้าหน้าทีรับแจ้งอุบัติเหตุ(สายด่วน1557) และบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขา
07/07/2014   09:13 น.   "รถตู้ชนรถเทเลอร์ เจ็บ 13 ราย" ถ.มอเตอร์เวย์ สาย 9 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (เมื่อวันที่ 07-06-57 เวลา 05.00น.)
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุหมู่
......................................................................................................................................................................
เลขที่รับแจ้ง  ศป/57/07/0270   แหล่งข่าว twitter.com สวพ.FM91,กู้ภัยMotorway สาย 9
วันรับแจ้ง  วัน จันทร์ ที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557  เวลาประมาณ 07.00 น.
วันเกิดเหตุ  วัน จันทร์ ที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557  เวลาประมาณ 05.00 น.
จุดเกิดเหตุ ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก สายตะวันออก (มอเตอร์เวย์สาย 9 ) มุ่งหน้า บางนา กม.62
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ลักษณะถนนที่เกิดเหตุ ถนน 4 เลน / ทางตรง    สภาพอากาศ ปกติ
เขตสอบสวน  สถานีตำรวจทางหลวง (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9)  เบอร์โทรศัพท์ 0-2508-2603
พนง.สอบสวน เจ้าของคดี พ.ต.ท.ปริญญา มั่งคั่ง     เบอร์โทรศัพท์ 08-1399-9414
ลักษณะการเกิดเหตุ รถตู้เสียหลักชนรถบรรทุกเทเลอร์
ภาพประกอบ  ที่มา : RT@nuttapong  


ยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คัน คือ
1. รถตู้   ยี่ห้อ โตโยต้า  สีขาว   ทะเบียน ฮพ-4626 กรุงเทพมหานคร
2. รถบรรทุก ยี่ห้อ ฮีโน่  สีเหลือง  (ส่วนหัว) ทะเบียน 80-2277 สิงห์บุรี
      (ส่วนหาง) ทะเบียน 80-2278 สิงห์บุรี
ความรุนแรง  ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต-ราย และได้รับบาดเจ็บ 12 ราย
รายชื่อผู้เสียชีวิต ไม่มีผู้เสียชีวิต
รายชื่อผู้บาดเจ็บ ผู้บาดเจ็บ จำนวน 13 ราย เป็นชาย 3 ราย หญิง 10 ราย
 1.นายสัณฐาน แจ่มเสมอ อายุ – ปี ผู้ขับขี่รถตู้ จะไปรพ.ด้วยตนเอง(ไม่ทราบรพ.)
นำส่งโรงพยาบาลปิยะมินทร์ จำนวน 9 ราย นอนพัก รพ.ทั้งหมด
1. น.ส.กุลสตรี สายหอม  อายุ 16 ปี
2. นางเกษม อินธิราช  อายุ 40 ปี
3. นายวิชัย เซนต์สุรี  อายุ 34 ปี
4. น.ส.รสริน เมืองโคตร อายุ 29 ปี
5. ด.ญ.วรัญรัสมิ์ สุรพัศพงษ์ อายุ 10 เดือน
6. นายกฤษดา จันทร์หอม อายุ 23 ปี
7. ด.ญ.เกวลี สายหอม  อายุ 6 เดือน
8. น.ส.สุรีรัตน์ อินธิราช  อายุ 22 ปี
9. น.ส.อภิษฐ์สรา สุรพัศพงษ์ อายุ 47 ปี
นำส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 จำนวน 3 ราย นอนพัก รพ.ทั้งหมด
1. น.ส.บัณณ์ชิดา สุรพัศพงษ์ อายุ 29 ปี
2. น.ส.เจนจิรา รุ่งเรือง  อายุ 21 ปี
3. ด.ญ.บุษกร อินธิราช  อายุ 7 ปี

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จากการสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ให้ข้อมูลว่า “เบื้องต้นได้สอบถาม นายสัณฐาน แจ่มเสมอ ผู้ขับขี่รถตู้ส่วนบุคคล แจ้งว่าขณะขับรถถึงจุดเกิดเหตุได้มีรถบรรทุกวิ่งตัดหน้ากระทันหัน ทำให้ตนเองหักหลบแล้วเสียหลักไปชนกับรถบรรทุกพ่วง ที่จอดเพื่อเช็คสภาพรถอยู่ไหล่ทาง ทำให้มีผู้บาดเจ็บดังกล่าว” (ส่วนสาเหตุที่จริงนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยและการช่วยเหลือ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยดังนี้
คันที่ 1.รถ ทะเบียน ฮพ-4626 กรุงเทพมหานคร มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 570515800001562 ระยะเวลาคุ้มครอง 17/06/2557 – 17/06/2558 ตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ กับ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน) ทราบว่าไม่พบข้อมูลการทำประกันภัยภาคสมัครใจ
คันที่ 2. รถบรรทุก
(ส่วนหัว) ทะเบียน 80-2277 สิงห์บุรี มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 03021-57213-7087743 ระยะเวลาคุ้มครอง 31/03/2557 – 31/03/2558 ตรวจสอบการทำประกันภัยภาคสมัครใจ กับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทราบว่า ทำประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 3 กรมธรรม์เลขที่ 04088-56213กธ015635-30 ระยะเวลาคุ้มครอง 22/09/2556 – 22/09/2557
(ส่วนหาง) ทะเบียน 80-2278 สิงห์บุรี มีประกันภัยภาคบังคับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กร