รายงานสถานะความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2013 ขององค์การอนามัยโลก
ประเทศไทยติดอันดับ 6 ของโลก รายงานเว็บไซต์ของ
WORLDHEALTHRANKINGS LIVE LONGER LIVE BETTER

ประเทศไทยติดอันดับ 3 ของโลก มีสัดส่วนการเสียชีวิตต่อประชากร 1 แสนคน จากอุบัติเหตุทางถนน ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก ประจำปี 2013

ข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนในรอบ 24 ชั่วโมง ณ.

 • บาดเจ็บ ราย
 • เสียชีวิต ราย
 • รวม ราย
 • ข้อมูลสะสมปี บาดเจ็บ  รายเสียชีวิต  รายรวมทั้งสิ้น  ราย
 • ที่มา : ศูนย์รับแจ้งเหตุบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดและเครือข่ายรับแจ้ง

จุดเกิดเหตุที่มีผู้เสียชีวิต

แผนที่ แสดงจุดพิกัดสถานที่เกิดอุบัติเหตุหรือบริเวณที่ใกล้เคียงจุดเกิดอุบัติเหตุทางถนน

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ที่มาใช้สิทธิ พ.ร.บ. จากบริษัทกลางฯ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ข้อมูลปี 2557 โดย บริษัทกลางฯ พื้นที่จุดเกิดเหตุของจังหวัด กระบี่

ความหมายของกลุ่มสีบนแผนที่ ย่อ/ขยาย

 • กลุ่มพิกัดที่มีจำนวนอุบัติเหตุหลักพัน(ตัวอย่าง: กลุ่มนี้มี 1,345 อุบัติเหตุ)
 • กลุ่มพิกัดที่มีจำนวนอุบัติเหตุหลักร้อย (ตัวอย่าง: กลุ่มนี้มี 177 อุบัติเหตุ)
 • กลุ่มพิกัดที่มีจำนวนอุบัติเหตุหลักสิบ (ตัวอย่าง: กลุ่มนี้มี 44 อุบัติเหตุ)
 • กลุ่มพิกัดที่มีจำนวนอุบัติเหตุหลักเดียว (ตัวอย่าง: กลุ่มนี้มี 7 อุบัติเหตุ)
 • พิกัดจุดเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต
 • พิกัดจุดเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บ

MAJOR ACCIDENT รายงานอุบัติเหตุรายใหญ่

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยการ คลิ๊กวันที่

ปฏิทินกิจกรรม เพิ่มรายการ

สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น มีอะไรบ้าง คลิ้กเลย!!!   อ่านทั้งหมด

รายงานปฏิทินเดือน

แผนที่จุดเกิดเหตุผู้เสียชีวิต

เป็นรายงานแผนจุดเกิดเหตุผู้เสียชีวิต ซึ่งสามารถแสดงผลตามช่วงปี จังหวัด รวมถึง ระดับอำเภอและตำบล เพื่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ที่มาใช้สิทธิ พ.ร.บ. จากบริษัทกลางฯ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

แผนที่จุดเกิดเหตุ โดยการระบุพื้นที่จุดเกิดในรัศมีที่ต้องการ

เป็นรายงานแผนจุดเกิดเหตุ ซึ่งสามารถแสดงผลตามปี จังหวัด และรัศมี เพื่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

จังหวัดที่สามารถมองเห็น Street View ได้ ตามลิงค์ด้านล้างค่ะ กูเกิลเปิด Google Street View ใช้งานในไทยได้แล้ว Google ประเทศไทย อัพเดตเพิ่มภาพถ่าย Street View ในไทย อีก 7 จังหวัด ประเทศไทย อัพเดตเพิ่มภาพถ่าย Street View ในไทย อีก 7 จังหวัด Explore the world at street level

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ที่มาใช้สิทธิ พ.ร.บ. จากบริษัทกลางฯ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ