จุดเกิดในรัศมีที่ต้องการ

ค้นหาข้อมูลจุดเกิดในรัศมีที่ต้องการ

เลือกปี หรือ ช่วงวันที่ๆ ต้องการ, จังหวัด (อำเภอ หรือ ตำบล) และรัศมี : จากนั้นทำการคลิ๊กไปที่แผนที่ เพื่อเลือกจุดกึ่งกลางในการวาดรัศมี

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ที่มาใช้สิทธิ พ.ร.บ. จากบริษัทกลางฯ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ถึง

หมายเหตุ

กรุณาคลิกเลือกจุดที่สนใจบนแผนที่ หลังจากเลือกเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว

กราฟแสดงข้อมูลจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ

จำแนกตามเพศ อายุ และช่วงเวลา

0

จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่วงกลม

0

เสียชีวิต

(คน)

0

บาดเจ็บ

(คน)

0

รวมทั้งหมด

(คน)

0 ราย / Person(s)
จำนวนผู้เสียชีวิตเพศชาย
0 ราย / Person(s)
จำนวนผู้เสียชีวิตเพศหญิง
0 ราย / Person(s)
จำนวนผู้บาดเจ็บเพศชาย
0 ราย / Person(s)
จำนวนผู้บาดเจ็บเพศหญิง

แผนที่จุดเกิดเหตุผู้เสียชีวิต

เป็นรายงานแผนจุดเกิดเหตุผู้เสียชีวิต ซึ่งสามารถแสดงผลตามช่วงปี จังหวัด รวมถึง ระดับอำเภอและตำบล เพื่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ที่มาใช้สิทธิ พ.ร.บ. จากบริษัทกลางฯ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

จุดเกิดในรัศมีที่ต้องการ

เป็นรายงานแผนจุดเกิดเหตุ ซึ่งสามารถแสดงผลตามปี จังหวัด และรัศมี เพื่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ที่มาใช้สิทธิ พ.ร.บ. จากบริษัทกลางฯ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

อุบัติเหตุรายใหญ่

  ทศวรรษ

  ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 - 2563

  White Paper

  สมุดปกขาวเพื่อถนนปลอดภัยสากล

  สมุดปกขาวเพื่อถนนปลอดภัยภายในปี 2593 การประสบความสำเร็จในการลดการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น เกี่ยวเนื่องกับการ ทำงานลงเหลือศูนย์ สมุดปกขาวเล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ เพื่อทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 2554-2563

  มีการคาดการณ์ว่า ในช่วงเวลาครึ่งแรกของศตวรรษที่ 21 จะมีผู้เสียชีวิต 75 ล้านคนและผู้บาดเจ็บ 750 ล้านคนจากอุบัติเหตุทางถนน

  สมุดปกขาวเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อทศวรรษแห่ง ความปลอดภัยทางถนน 2554-2563

  อ่านทั้งหมด

  บัญญัติเพื่อความปลอดภัยทางถนน

  สมุดปกขาวเพื่อถนนปลอดภัยภายในปี 2593 การประสบความสำเร็จในการลดการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น เกี่ยวเนื่องกับการ ทำงานลงเหลือศูนย์ สมุดปกขาวเล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ เพื่อทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 2554-2563

  สมุดปกขาวเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อทศวรรษแห่ง ความปลอดภัยทางถนน 2554-2563

  อ่านทั้งหมด

  บริษัทกลางฯเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

  กฎบัตรว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนนี้ เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยตระหนักว่าอุบัติเหตุจากรถนั้นเป็นเรื่องของ ทุกคนมิใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการขับขี่อย่างปลอดภัย จึงได้ปฏิญาณตนเพื่อถือปฏิบัติเพื่อ ความปลอดภัยทางถนนดังนี้

  1. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกระดับชั้นในบริษัทกลางฯ จะรักษาและปฏิบัติตามอุดมการณ์ขององค์กรอย่างเคร่งครัดคือ “ ตั้งมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง – มุ่งมั่นในบริการที่เป็นเลิศ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม – เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” 2. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกระดับชั้นในบริษัทกลางฯ จะยึดถือปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ในทุกครั้งที่มีการใช้รถใช้ถนน ทั้งในระยะใกล้หรือไกล

  อ่านทั้งหมด

  สถิติ

  ข้อมูลสถิติการรับแจ้งเหตุ การใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. โดยผู้ที่ประสบภัยจากรถ ทั่วประเทศ ทั้งระดับจังหวัง อำเภอ และตำบล นำไปสู่การวิเคราะห์ รณรงค์ป้องกัน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

  รับแจ้งผู้ประสบภัยจาก

  สถิติและข้อมูลการรับแจ้งเหตุ ผู้ประสบภัยที่เกิดเหตุจากรถทั้งประเทศ

  การใช้สิทธิ์ พ.ร.บ.

  การใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด หลังการรักษา

  การเกิดเหตุระดับจังหวัด

  สถิติและข้อมูลการเกิดเหตุจากผู้ประสบภัยที่เกิดเหตุจากรถทั้งประเทศ

  การเกิดเหตุ ใน/นอก พื้นที่

  สถิติและข้อมูลการรับแจ้งเหตุ ผู้ประสบภัยที่เกิดเหตุจากรถในพื้นที่ หรือนอกพื้นที่จังหวัด

  ผู้เสียชีวิต 7 วันอันตราย

  สถิติและข้อมูลการเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์

  7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่

  สถิติและข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่

  การใช้สิทธิ์ พ.ร.บ.(ธุรกิจประกันภัย)

  การใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ของภาคธุรกิจประกันภัย

  รายงานสถิติการรับแจ้งเหตุ

  Remembrance (Thai Only)

  ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเหยื่อทุกๆ ท่าน

  เกี่ยวกับ พ.ร.บ.

  ThaiRSC Chanel